ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the event

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the event-, *in the event*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the event of[IDM] ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม... Aladdin (1992)
In the event of a divorce,เรื่องการหย่าไง Shall We Dance (2004)
In the event of a tie, we move into a sudden-death round.หากมีการเสมอเกิดขึ้น เราจะเข้าสู่รอบตัดสิน Mean Girls (2004)
In the event that one is late, to tell the other immediately about it.ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกลับดึก กรุณาบอกอีกฝ่ายโดยทันที Full House (2004)
Only a few days ago, Cassidy gave me this letter to give to Rawlings in the event he died.เมื่อหลายวันก่อน แคสสิดีมอบจดหมาย ให้รอลลิงส์ ถ้าเขาตายไป Flyboys (2006)
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง Left Turn Ahead (2007)
It will help secure his cover in the event that someone ids me.เขาจะได้ปลอดภัย เกิดมีใครจำฉันได้ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
No. The school would most likely contact you in the event of my expulsion.ไม่ โรงเรียนน่าจะติดต่อกับผู้ปกครองมากกว่า ถ้าเกิดจะไล่หนูออก Juno (2007)
Well, we all have our roles to play in the events to come.สันติภาพ,ความรุ่งเรือง Chapter Nineteen '.07%' (2007)
In the event of his death, I was instructed to contact you.เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา ผมเลยต้องเชิญคุณมา Saw V (2008)
That's your dilemma and the information that I have on you is exactly where it needs to be and it will be released in the event of my disappearance.นี่เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของคุณ ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอย่างชัดเจน และทุกอย่างที่คุณอยากรู้ มันคงจะดีกว่าปล่อยให้สิ่งที่ผมสร้างมา หายสาปสูญไป Saw V (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the eventCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
in the eventI felt ill and was admitted to hospital, but in the event it was nothing serious.
in the eventI'm not overly interested in the event.
in the eventIn the event of rain, the game will not be held.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event   
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
ปะว่า[X] (pawā) EN: if ; in the event that   FR: si ; au cas où
ถ้า[X] (thā) EN: if ; in case ; in the event that   FR: si ; dans le cas où

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) [Add to Longdo]
置き傘[おきがさ, okigasa] (n) spare umbrella kept (at work) in the event of a sudden shower [Add to Longdo]
無くして[なくして, nakushite] (conj) (uk) (See 無くしては) without; in the event that it did not (or does not) exist [Add to Longdo]
無くしては[なくしては, nakushiteha] (conj) (uk) in the event that it did not (or does not) exist; without [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top