ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ในแง่ที่

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในแง่ที่-, *ในแง่ที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในแง่ที่[ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ Bicentennial Man (1999)
My childhood upbringing was a little unusual in the sense that I spent eight months of each year in Washington DC in a small little hotel apartment.การยกเรื่องวัยเด็กของผมขึ้นมา ออกจะแปลกสักหน่อยในแง่ที่ว่า ผมใช้เวลา 8 เดือนในแต่ละปีในวอชิงตัน ดีซี ในห้องพักของโรงแรมเล็กๆ An Inconvenient Truth (2006)
And they'll tell us whether they really do behave like tiny atoms.จะไม่เหมือนกัน ในแง่ที่ว่าผู้คนและวัตถุสามัญ ไม่เหมือนอนุภาคพื้นฐาน The Riddle of Black Holes (2010)
I don't want Junior thinking less of me.ผมไม่อยากให้จูเนียร์ คิดกับผมในแง่ที่ไม่ดี Bullet Points (2011)
In the sense that he was trying to blow my head off?มองในแง่ที่มันพยายาม จะเป่าหัวผมรึเปล่าล่ะ? Just Let Go (2011)
No, no, Ron spoke about Connor, and he did not speak about like he was dead.ไม่ ไม่ รอนพูดถึงคอนเนอร์ และเขาไม่ได้พูดในแง่ที่ว่า เขาตายไปแล้ว Cops & Robbers (2011)
Why don't we focus on the fact that you're not in the Dead Agents Vault?ทำไมเราไม่มองในแง่ที่ว่า คุณไม่ได้อยู่ในห้องนิรภัย Personal Effects (2012)
I mean, yes, in the sense that...ฉันหมายถึง,ใช่, ในแง่ที่ว่า... Leave It to Beavers (2012)
"Energy" in the sense that he supplies power to half the Eastern seaboard, yes."พลังงาน" ในแง่ที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ให้กว่าครึ่งของชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกล่ะก็ ใช่แล้ว Critical (2012)
In terms of civilian casualties...ในแง่ที่ ของพลเรือนที่บาดเจ็บล้มตาย.. One Percent (2013)
In a funny way, I was quite grateful to them.ในแง่ที่แปลก ผมค่อนข้างขอบคุณพวกเขา Stonehearst Asylum (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top