Search result for

ต่อ

(137 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อ-, *ต่อ*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระบบต่อมไร้ท่อ* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อเล่ม additional sheet

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ต่อเช้า (n ) พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อ[N] wasp, See also: hornet, Syn. ตัวต่อ, Example: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
ต่อ[V] build, See also: construct, make, form, establish, erect, Syn. สร้าง, Example: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น, Thai definition: สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง
ต่อ[PREP] to, See also: per, for, on, Example: ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4, Thai definition: ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน
ต่อ[ADV] next, See also: then, afterward, after that, from now on, later on, Example: สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต, Thai definition: ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต
ต่อ[V] teach, See also: instruct, educate, discipline, inform, Syn. สอน, Example: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้, Thai definition: สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น
ต่อ[V] transfer, See also: change, shift, embark, board, Syn. ขึ้น (เรือ), เปลี่ยน (เรือ), Example: หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน, Thai definition: เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง
ต่อ[V] decoy, See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile, Syn. ดัก, ล่อ, Example: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด, Thai definition: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ต่อ[PREP] against, See also: oppose to, in opposition to, opposite to, Example: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว, Thai definition: ประจันหน้า
ต่อ[PREP] with, See also: in relation to, Example: การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อน. ชื่อแมลงหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ อันดับ Hymenoptera มีความยาว ๑.๕ เซนติเมตรขึ้นไป มีปีก ๒ คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน ช่วงต่อระหว่างปล้องอกกับปล้องท้องคอดกิ่ว เพศเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยนํ้าพิษทำให้เจ็บปวดอาจถึงตายได้ และสามารถต่อยได้หลายครั้งต่างกับผึ้ง บางชนิดอยู่อย่างลำพัง แต่บางชนิดรวมกลุ่มทำรังอยู่เป็นฝูง ที่สำคัญได้แก่ วงศ์ Vespidae เช่น ต่อหัวเสือ [ Vespa affinis (Linn.)] ต่อหลุม ( V. mandarinia Smith) นอกจากนี้ยังมีต่อในวงศ์อื่น ๆ เช่น ต่อกาเหว่า หมาร่า ต่อแมงมุม.
ต้อ ๑น. โรคอย่างหนึ่งเกิดที่ลูกตา ทำให้ตาพิการมองอะไรไม่เห็นชัดเจน หรืออาจทำให้ตาบอดได้ มีหลายชนิด.
ต่อก. เพิ่มให้ยาวหรือขยายออกไป เช่น ต่อเชือก เอาตู้รถไฟมาต่อกัน ต่อชานบ้าน, เพิ่มให้ยืดออกไป เช่น ต่อเวลาออกไป ต่อหนังสือสัญญา
ต่อเชื่อมติดกันหรือประสานกัน เช่น ต่อเหล็ก ๒ ท่อนให้ติดกัน กระดูกต่อกันสนิท
ต่อเอาวัตถุเช่นไม้มาประกอบเข้าเป็นรูป เช่น ต่อกรง ต่อเรือ
ต่อทำให้ไฟติดต่อ ๆ กันไป เช่น ต่อไฟ ต่อเทียน
ต่อนำสัตว์เลี้ยงไปล่อจับสัตว์ป่า ในคำว่า ต่อนก ต่อไก่
ต่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นการเฉพาะ เช่น ครูต่อหนังสือให้นักเรียน ครูเพลงต่อเพลงให้ศิษย์, เรียนวิชาบางอย่างจากครูเป็นการเฉพาะ เช่น นักเรียนไปต่อหนังสือกับครู ศิษย์ไปต่อเพลงกับครูเพลง.
ต่อว. เรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้กระดานโดยนำมาต่อขึ้นเป็นรูปเรืออาศัยกงหรือมือลิงเป็นเครื่องยึด ตัวเรือป่อง หัวและท้ายเรียวเชิดขึ้นตามส่วนเช่นเรือสำปั้น เรือบด เรืออีแปะ ว่า เรือต่อ
ต่อเรียกสัตว์เลี้ยงที่นำไปล่อจับสัตว์ป่า เช่น ไก่ต่อ นกต่อ ช้างต่อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concatenateต่อกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concatenateต่อกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
per annum (L.)ต่อปี, รายปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glandต่อ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glandต่อ[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glandต่อ[ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastric glandต่อมของกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glandต่อ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thyroid glandต่อมธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hyperthyroidismต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salivary glandต่อมน้ำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lymph nodeต่อมน้ำเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pituitary glandต่อมปิตุอิตารี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endocrine glandต่อมไร้ท่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prostateต่อมลูกหมาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Continue.ต่อ Contact (1997)
Nextต่อไป Grave of the Fireflys (2005)
Say it.พูดต่อซิ Episode #1.43 (2006)
Ever.ต่อไป Little Miss Sunshine (2006)
I'm back.โอเคต่อ Truly Content (2010)
Go on.ว่าต่อLimitless (2011)
Go on.ว่าต่อเลย That Girl Is Poison (2012)
Then?แล้วไงต่อ The Scent (2012)
- Right.-แล้วไงต่อ Tallahassee (2012)
- Next?- ต่อไป? Power of Persuasion (2013)
Go on.ต่อไป Maleficent (2014)
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อ[n.] (tø) EN: wasp   FR: guêpe [f]
ต่อ[v.] (tø) EN: join ; unite ; connect ; link   FR: joindre ; relier ; unir
ต่อ[v.] (tø) EN: continue ; go on ; stay (on) ; keep on   FR: continuer de
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่อ[v.] (tø) EN: bargain ; haggle   
ต่อ[v.] (tø) EN: build ; construct ; make   
ต่อ[v.] (tø) EN: decoy ; lure ; attract   
ต่อ[v.] (tø) EN: telephone ; dial   
ต่อ[prep.] (tø) EN: per ; by ; a   FR: par ; la
ต่อ[prep.] (tø) EN: to ; towards ; on   FR: à ; pour ; contre ; envers ; à l'endroit de ; à l'égard de ; sur

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrenal gland[N] ต่อมหมวกไต
against[PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
ahead[ADJ] ในอนาคต, See also: ต่อไป
ahead[ADV] ในอนาคต, See also: ต่อไป, Syn. in advance
along[ADV] ต่อไป, See also: ไปข้างหน้า
anti[PRF] ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
anticlerical[ADJ] ต่อต้านอิทธิพลและการกระทำของพระ
attach[VT] ทำให้ติดกัน, See also: ต่อ, ยึดติด, Syn. join, append
add to[PHRV] เพิ่ม, See also: ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ
avail against[PHRV] สามารถต้านได้, See also: ต่อต้านสำเร็จ, Syn. prevail against, triumph over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativeต่อยอด
hypothalamusต่อมใต้สมองส่วนล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
交渉[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せん, sen] (n) ต่อ

eg. 甲状腺 (こうじょうせん) ต่อมไทรอยด์
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ต่อมไทรอยด์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
進める[すすめる, susumeru] Thai: ต่อให้คืบหน้า English: to advance (vt)
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
[つぎ, tsugi] Thai: ต่อไป English: next
殴る[なぐる, naguru] Thai: ต่อEnglish: to strike
更新[こうしん, koushin] Thai: ต่ออายุ English: renewal (vs)
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: ต่ออายุ English: to renew

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: S. weil, da
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
proต่อ เช่น pro Person ต่อคน
weiterต่อไป
weiterhinต่อจากนั้น, เลยจากนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zueinander (adj) ต่อกัน
See also: S. gegenseitig,

French-Thai: Longdo Dictionary
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top