Search result for

โถ

(83 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โถ-, *โถ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โถ[INT] alas, Example: ดูลูกหมาตัวนั้นสิผอมเหลือแต่กระดูก โถ! น่าสงสารจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ
โถ[N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
โถ[N] hall, Example: แม่เหลียวมองไปทางโถงแล้วลดเสียงลง เพราะกลัวพวกนั้นได้ยิน, Thai definition: ที่เปิดโล่ง
โถ[ADJ] spacious, See also: large, capacious, roomy, commodious, Syn. โล่ง, กว้าง, Example: ศาลาการเปรียญปลูกเป็นศาลาโถง สำหรับเป็นที่ชาวบ้านมาชุมนุม ฟังเทศน์ และทำบุญกัน, Thai definition: ที่เปิดโล่ง
โถ[V] swoop down, See also: pounce down upon, jump on, Syn. โถบถา, ถาโถบ, โถม, Thai definition: พุ่งลงด้วยแรงกำลัง
โถ[V] rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่
โถงเถง[V] lamely tall, See also: high and isolated, Syn. สูงง่อนแง่น, ระโหง, สูงโดด
โถปริก[N] jar with gold-top, Thai definition: โถเครื่องแป้งเป็นต้น ที่ฝามียอดทำด้วยทอง
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
โถเครื่องแป้ง[N] powder jar, Thai definition: โถที่ทำด้วยแก้วเจียระไนเป็นต้น มีรูปและสีต่างๆ ใช้ใส่แป้งนวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โถน. ภาชนะโดยมากทำด้วยดินเผา กระเบื้องเคลือบ หรือแก้ว ปากกว้าง มีฝาปิด, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น โกศโถ.
โถอ. คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเป็นต้น.
โถน. อาคารที่เปิดโล่ง ๓ หรือ ๔ ด้าน, พื้นที่ใช้สอยบางส่วนของอาคาร มีลักษณะโล่ง เช่น โถงทางเข้า ห้องโถง.
โถว. ที่เปิดโล่ง มีฝาเพียงด้านเดียวหรือไม่มีฝา เช่น ศาลาโถง วิหารโถง ปราสาทโถง.
โถงเถงว. สูงง่อนแง่น.
โถก. พุ่งลงด้วยแรงกำลัง เช่น นกโถบลงจากอากาศ, ใช้ว่า โถบถา หรือ ถาโถบ ก็มี.
โถปริก(-ปฺริก) น. โถเครื่องแป้งเป็นต้นที่ฝามียอดทำด้วยทองอย่างหัวแหวนนพเก้า.
โถก. เคลื่อนตัวเข้าหาด้วยกำลังแรง เช่น โถมตัวลงบนที่นอน
โถรวมกำลังพุ่งเข้าใส่ เช่น โถมกำลังเข้าตีข้าศึก.
โถมนาการ(โถมะนา-) น. การชมเชย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
megaronโถงแบบท้องพระโรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bidetsโถชำระล้าง [TU Subject Heading]
Urinals (Plumbing fixtures)โถปัสสาวะชาย [TU Subject Heading]
Desiccatorsโถทำแห้ง [การแพทย์]
Developing Tanksโถแก้ว [การแพทย์]
Dish, Stainingโถแก้วสี่เหลี่ยม [การแพทย์]
Jars, Coplinโถแก้วสำหรับย้อมสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kiki Smith greeting you in the foyer.Kiki Smith โบกมือให้คุณในห้องโถงค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Take that hallไปที่ห้องโถงนั่น Art Imitates Life (2008)
Change Of Plan. Urinal Cakes In The Back.เปลี่ยนแผนซะ ล้างโถ่ฉี่ซะ The Manhattan Project (2008)
I want a kidney in a jar.- ฉันอยากได้ไตในโถนั้น There's No 'I' in Team (2008)
In a jar aa souvenir.- ในโถที่ระลึก There's No 'I' in Team (2008)
Oh, Gaby, please. Most women would kill to look like you.โถ่ แกบบี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ อยากจะเป็นเหมือนเธอจะตาย Me and My Town (2008)
I mean, come on, man. We gotta do this.โถ่ เพื่อนฝูงพวกเราต้องมีวงนี้นะ There's Always a Woman (2008)
Oh, daddy's gonna be fine. Come on.โถ พ่อไม่เป็นไรหรอกจ๊ะ Mirror, Mirror (2008)
That's why we hire a management company-- damn it, Edie, I said no!เราถึงจ้างบริษัทไว้จัดการแทนไง--โถ่เว้ย อีดี้ ผมบอกว่าไม่ไง Back in Business (2008)
Oh, honey.โถ ลูกจ๋า Back in Business (2008)
Yeah, and someone's been flushing lace panties.ใช่ครับ และมีใครบางคนเอากางเกงใน ยัดลงไปในโถส้วม AK-51 (2008)
Who do you think would be flushing panties down the shitter?นายคิดว่าใครเป็นคนเอากางเกงใน ยัดลงในโถส้วมนี่ AK-51 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar   FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]
โถ[X] (thō) EN: what a pity ! ; alas ! ; oh dear !   FR: hélas !
โถ[adj.] (thōng) EN: spacious ; large   FR: vaste ; spacieux ; large
โถซุป[n. exp.] (thō sup) FR: soupière [f]
โถนม[n. exp.] (thō nom) FR: pot à lait [m]
โถน้ำตาล[n.] (thō nāmtān) EN: sugar bowl   FR: sucrier [m]
โถปัสสาวะ[n. exp.] (thō patsāwa) EN: urinal   FR: urinal [m]
โถ[v.] (thōm) EN: rush ; pounce on   
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl   FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
โถเครื่องแป้ง[X] (thō khreūang paēng) EN: toilet set   

English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl[N] ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin
fling[VT] โถม, See also: โผ, ถลา
flirt[VT] โผ, See also: โถม, โผน, Syn. dart, fly, flit
flit[VI] โผ, See also: โถม, โผบิน, Syn. fly, dart
shower on[PHRV] ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
shower upon[PHRV] ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
toilet[N] โถส้วม
toilet bowl[N] โถชักโครก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
cuspidorn. กระโถ
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle

English-Thai: Nontri Dictionary
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dart(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
foyer(n) ห้องโถ
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
landing (n ) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top