ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บูดบึ้ง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บูดบึ้ง-, *บูดบึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูดบึ้ง[ADJ] sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บูดบึ้งว. ทำหน้าบึ้งแสดงอาการไม่พอใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, why the grouchiness?งั้นทำไมถึงบูดบึ้งนัก That Night, a Forest Grew (2007)
His face, brooding and pen.""สีหน้าบูดบึ้ง ครุ่นคิด" The Monster at the End of This Book (2009)
Your "brooding and pensive" shoulders.ไหล่ตอนกำลัง 'บูดบึ้ง ครุ่นคิด' ของนายแน่ๆ The Monster at the End of This Book (2009)
Don't be grumpy.อย่าหน้าบูดบึ้ง There Goes the Neighborhood (2010)
Why would I? I spent two hours in there looking for you.แต่เธอต้องกินโคลไมเนอร์โทนิคนะ, แม่บูดบึ้ง The Art of Getting By (2011)
The Night's Watch protects the realm from-- ah, yes yes, against grumpkins and snarks and all the other monsters your wet nurse warned you about.ไนท์วอท์ชปกป้อง อาณาจักรจาก ใช่ ใช่ จากชนเผ่าบูดบึ้ง และสัตว์ในจินตนาการ และอสุรกายอื่นๆที่ แม่นมเล่าให้เจ้าฟัง The Kingsroad (2011)
Sorry, Sam, but the phrase is "Merry Christmas," not "morose Christmas."ขอโทษนะแซม แต่มันคือ 'สุขสันต์วันคริสต์มาส' ไม่ใช่ 'บูดบึ้งวันคริสต์มาส' Extraordinary Merry Christmas (2011)
She's kind of a Grinch about Christmas. Oh.นั่น แม็ก เธอเป็นพวกที่บูดบึ้งกับคริสมาส And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
I would have noticed your dour head smacking into the archways.ไม่งั้นข้าก็คงสังเกต หน้าตาบูดบึ้งของเจ้า กระแทกเข้ากับ ประตูทางเดินแล้ว Dark Wings, Dark Words (2013)
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป The Lion and the Rose (2014)
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ The Clean Room (2014)
So, I've come to the sullen realization that I must close down the fund.ดังนั้นฉันได้มาสำนึกบูดบึ้ง ว่าฉันต้องปิดกองทุน The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grouchy[ADJ] บูดบึ้ง, See also: อารมณ์เสีย, Syn. ill-tempered, Ant. even-tempered, easygoing
grouty[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky
sour[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sulk[VI] โกรธไม่พูดไม่จา, See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง, Syn. be sullen, glower, pout
sullen[ADJ] บึ้งตึง, See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา, Syn. moody, morose, surly
surly[ADJ] บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorty(ดอร์'ที) adj. บูดบึ้ง,โกรธ,ไม่พูดด้วย., See also: dortiness n.
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grouch(เกราชฺ) vi. บ่น,แสดงความไม่พอใจ n. คนขี้บ่น,คนที่มีอารมณ์บูดบึ้ง, Syn. complain
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish,ill-tempered
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.

English-Thai: Nontri Dictionary
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
peevishness(n) ความบูดบึ้ง,ความโกรธขึ้ง,ความฉุนเฉียว
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top