ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frowning

F R AW1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frowning-, *frowning*, frown
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew God was frowning on me.ฉันรู้ว่า พระเจ้าเพ่งเล็งฉันอยู่ Hard-Hearted Hannah (2009)
She has been frowning a lot recently.หลายวันก่อนเธอชอบทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Episode #1.9 (2010)
Why is he frowning so much in his sleep?ทำไมเขาหน้าบึ้งจังเวลาหลับ? Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frowningAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
frowningThe man who stepped out was frowning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้ามุ่ย(adj) frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai Definition: ทำหน้าบูดบึ้ง
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
หน้ามุ่ย[nā mui] (adj) EN: frowning

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FROWNING F R AW1 N IH0 NG
FROWNINGLY F R AW1 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frowning (v) frˈaunɪŋ (f r au1 n i ng)
frowningly (a) frˈaunɪŋliː (f r au1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] frowning and worried (成语 saw); showing concern, #34,831 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムスっと[musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression [Add to Longdo]
白眼視[はくがんし, hakuganshi] (n, vs) frowning on someone [Add to Longdo]
顰蹙[ひんしゅく, hinshuku] (n, vs) frowning on; being shocked at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frown \Frown\ (froun), v. i. [imp. & p. p. {Frowned} (fround);
   p. pr. & vb. n. {Frowning}.] [OF. froignier, F. frogner, in
   se refrogner, se renfrogner, to knit the brow, to frown;
   perh. of Teutonic origin; cf. It. in frigno wrinkled,
   frowning, Prov. It. frignare to cringe the face, to make a
   wry face, dial. Sw. fryna to make a wry face,]
   1. To contract the brow in displeasure, severity, or
    sternness; to scowl; to put on a stern, grim, or surly
    look.
    [1913 Webster]
 
       The frowning wrinkle of her brow.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To manifest displeasure or disapprobation; to look with
    disfavor or threateningly; to lower; as, polite society
    frowns upon rudeness.
    [1913 Webster]
 
       The sky doth frown and lower upon our army. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frowning
   adj 1: showing displeasure or anger

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top