ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้าบาน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าบาน-, *หน้าบาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าบาน[V] delight, See also: be pleasure, Syn. ดีใจ, Ant. หน้าตูม, หน้าหงิก, หน้างอ, Example: เขาหน้าบานด้วยความดีใจที่เธอยอมแต่งงานด้วย, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการดีใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าบานว. ทำหน้าแสดงอาการดีใจ เช่น เขาหน้าบานเพราะสอบได้ที่ ๑.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't that face you made amazing?แล้วหน้าบานจะบานขึ้นอย่างนี้ Episode #1.7 (2009)
These are the Cubans, baby. This is the Cohibas, the Montecristos.ของคิวบา เป็นซิการ์ สูบทีก็หน้าบานปากบาน Iron Man 2 (2010)
Your big, goofy grin said it, okay?ก็แกยื้มหน้าบานเงี้ย... Chuck Versus the Role Models (2010)
Hole in Franco's front yard?หลุมที่สนามหญ้าหน้าบานฟรังโก้? This Is the End (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าบาน [v.] (nābān) EN: delight   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top