ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้ามุ่ย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้ามุ่ย-, *หน้ามุ่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้ามุ่ย[ADJ] frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai definition: ทำหน้าบูดบึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to know what's behind that grim look on your face.ฉันอยากรู้อะไรทำให้คุณหน้ามุ่ย Heat (1995)
Don't pout, honey.อย่าทำหน้ามุ่ยสิจ๊ะ ตอนที่ลูกเกิดน่ะ Death Has a Shadow (1999)
Why do you look so glum? It's not like you.ทำไมทำหน้ามุ่ยล่ะ ไม่สมเป็นเธอเลยนะ Lovely Complex (2007)
Hey, come on. What's with the long furry faces?เฮ้ เอาน่า ทำหน้ามุ่ยทำไมกัน Alvin and the Chipmunks (2007)
He still pouting?เขายังทำหน้ามุ่ยอยู่เหรอ Patch Over (2008)
Pouting lips.หน้ามุ่ย Episode #1.13 (2009)
There, there, edgar, don't pout.นั้น นั้นเอ็ดก้าร์ อย่าทำหน้ามุ่ยซิ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
You know, the blonde with the pouty, stridentคนที่ผมบลอนด์ ชอบทำหน้ามุ่ย ท่าทางห้าวๆ Advanced Criminal Law (2009)
Yeah, well, that's because I stopped pouting.เย่ นั่นเพราะฉันเลิกทำหน้ามุ่ย Remember Paul? (2010)
Forever of furrowed brow and pressing concern.เสมอหน้ามุ่ย โดยการกดกังวล Victory (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้ามุ่ย[adj.] (nā mui) EN: frowning   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top