Search result for

exhibition

(91 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibition-, *exhibition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exhibition[N] สิ่งของที่นำมาแสดง, See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionismการแสดงอนาจาร (โดยเปิดเผยของลับ) [ดู bodily exhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Exhibition buildingsอาคารนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionismวิปริตทางเพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ,ประเภทชอบโชว์อวัยวะเพศ,การชอบอวดอวัยวะเพศ,พวกชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Exhibitionsนิทรรศการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
You know, this exhibition on the Mars-rover photographs are...คุณก็รู้ นี่มันเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพจากการสำรวจดาวอังคาร... Pilot (2008)
I'm Serena Dean, the curator of this exhibition, and Phil is sorry she couldn't be here tonight, but we're thrilled and excited to present a new piece by sculptor Jodi Lerner.ดิฉัน เซรีน่า ดีน เป็นผู้ดูแลการจัดงานแสดงในครั้งนี้ ฟิล ได้ฝากคำขอโทษที่ไม่สามารถ มาร่วมงานคืนนี้ได้ ... Loyal and True (2008)
-lt was such a wonderful exhibition, Paul. -Thank you. Thank you.ช่างเป็นงานแสดงที่ดีเยี่ยม พอล / ขอบคุณครับ ขอบคุณ Julie & Julia (2009)
You are a total exhibitionist.หล่อนนี่เป็นพวกชอบโชว์ชะมัดเลย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
*Big art exhibition held every two years and is a gifted ceramist that appeared like a shooting star.และมีพรสวรรค์ในการปั้นปรากฏขึ้นเหมือนดาวตก Episode #1.1 (2009)
Maybe I should take her as my partner to the next exhibition.สงสัยฉันคงต้องขอเต้นรำกับเธอเพลงต่อไปซะแล้ว Episode #1.3 (2009)
Why didn't you call me for your last exhibition?ครั้งที่แล้วทำไมคุณไม่โทรหาฉันล่ะ? Episode #1.3 (2009)
Yi Jung, is the preparation for your exhibition going well?Yi Jung การเตรียมงานที่จะแสดงของเธอ ถึงใหนแล้ว Episode #1.7 (2009)
I had to visit an art exhibition for my homework, but it ended.ฉันจะกลับไปแสดงและมารายงานคุณ มันก็จบ Episode #1.18 (2009)
Exhibition Closed Todayวันนี้ไม่มีการแสดง Episode #1.18 (2009)
Transportation fees, coffee, exhibition tickets, and modeling.ค่าธรรมเนียม กาแฟ การแสดง ค่าโมเดลลิ่ง Episode #1.18 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhibitionA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
exhibitionAll sorts of people came to the exhibition.
exhibitionAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
exhibitionDid you go to the art exhibition?
exhibitionDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
exhibitionHis exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
exhibitionHis picture was accepted for the Nika Exhibition.
exhibitionI am going to visit the art exhibition one of these days.
exhibitionI got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.
exhibitionMake an exhibition of oneself.
exhibitionShe won first prize in the exhibition.
exhibitionSince unexpected incidents occurred one after another, the exhibition was called off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
งานออกร้าน[N] trade fair, See also: exhibition, Syn. งานแสดงสินค้า, Example: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
งานแสดงนิทรรศการ[N] exhibition, Syn. งานนิทรรศการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēng nithatsakān) EN: exhibition   FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēng sinkhā) EN: trade fair ; expo ; exhibition   FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m]
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēng trāpraisanīyākøn) EN: philatelic exhibition   FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition   FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITION    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N
EXHIBITIONS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N Z
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N AH0 S T
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N AH0 S T S
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N AH0 S S
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibition    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n)
exhibitions    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n z)
exhibitioner    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n @ r)
exhibitioners    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n @ z)
exhibitionism    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n i z @ m)
exhibitionist    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n i s t)
exhibitionists    (n) (e2 k s i b i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exhibition | exhibitions [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings [Add to Longdo]
Messeordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Messezentrum {n}exhibition centre [Add to Longdo]
Schauobjekt {n}exhibition object [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P) [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita [Add to Longdo]
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony [Add to Longdo]
絵の展覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room [Add to Longdo]
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case [Add to Longdo]
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show [Add to Longdo]
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall [Add to Longdo]
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, / ] exhibition game [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhibition \Ex`hi*bi"tion\, n. [L. exhibitio a delivering: cf.
   F. exhibition.]
   1. The act of exhibiting for inspection, or of holding forth
    to view; manifestation; display.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is exhibited, held forth, or displayed; also,
    any public show; a display of works of art, or of feats of
    skill, or of oratorical or dramatic ability; as, an
    exhibition of animals; an exhibition of pictures, statues,
    etc.; an industrial exhibition.
    [1913 Webster]
 
   3. Sustenance; maintenance; allowance, esp. for meat and
    drink; pension. Specifically: (Eng. Univ.) Private
    benefaction for the maintenance of scholars.
    [1913 Webster]
 
       What maintenance he from his friends receives,
       Like exhibition thou shalt have from me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have given more exhibitions to scholars, in my
       days, than to the priests.      --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) The act of administering a remedy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibition
   n 1: the act of exhibiting; "a remarkable exhibition of
      musicianship"
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top