ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exposition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposition-, *exposition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposition(n) การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
exposition(n) คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก, นิทรรศการ, การเปิดเผย, การออกจากที่กำบัง, การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.

English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย, การอธิบาย, การประกวด, นิทรรศการ, การแสดงออก, การผึ่งแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expositionI applied to be an attendant at the exposition.
expositionThe exposition will be held for six months.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดงสินค้า[kān sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: exposition  FR: foire (commerciale) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exposition
expositions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposition
expositions

WordNet (3.0)
exposition(n) a systematic interpretation or explanation (usually written) of a specific topic, Syn. expounding
exposition(n) an account that sets forth the meaning or intent of a writing or discourse
exposition(n) (music) the section of a movement (especially in sonata form) where the major musical themes first occur
exhibition(n) a collection of things (goods or works of art etc.) for public display, Syn. exposition, expo

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exposition

n. [ L. expositio, fr. exponere, expositum: cf. F. exposition. See Expound. ] 1. The act of exposing or laying open; a setting out or displaying to public view. [ 1913 Webster ]

2. The act of expounding or of laying open the sense or meaning of an author, or a passage; explanation; interpretation; the sense put upon a passage; a law, or the like, by an interpreter; hence, a work containing explanations or interpretations; a commentary. [ 1913 Webster ]

You know the law; your exposition
Hath been most sound. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Situation or position with reference to direction of view or accessibility to influence of sun, wind, etc.; exposure; as, an easterly exposition; an exposition to the sun. [ Obs. ] Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

4. A public exhibition or show, as of industrial and artistic productions; as, the Paris Exposition of 1878. [ A Gallicism ] [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung { f } | Ausstellungen { pl }exposition | expositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
[はく(P);ばく, haku (P); baku] (n-suf) (1) doctor; PhD; (2) exposition; fair; exhibition; (P) #2,444 [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] (n) (abbr) (See 万国博覧会) world fair; international exposition #11,422 [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition #14,546 [Add to Longdo]
エキスポ[ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition [Add to Longdo]
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top