ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deed

D IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deed-, *deed*, de, dee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deed(n) การกระทำ, See also: กรรม, Syn. action
deed(n) โฉนด, See also: สัญญา, Syn. act
deed over(phrv) โอนทรัพย์สินให้, See also: โอนให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deed(ดีด) n. การกระทำ, พฤติการณ์, สารตรา, โฉนด, สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง, โฉนดที่ดิน
trust deedn. หนังสือเชื่อใจ, หนังสือมอบหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ, โฉนด, เอกสารสำคัญ, สารตรา, เกียรติประวัติ, สัญญา, ข้อตกลง
indeed(adv) แน่นอนแล้ว, จริงๆ, โดยแท้จริงแล้ว
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deedหนังสือสำคัญ, หนังสือตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed of appointmentใบแต่งทนาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, matter inกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deed, titleโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deed, titleโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Deedsสิทธิเหนือที่ดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Deed of Guarantee(n) หนังสือค้ำประกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the country where I am traveling, Tibet... people believe if they walk long distances to holy places... it purifies the bad deeds they've committed.ในประเทศที่ฉันเดินทางนี้ ที่ทิเบต ผู้คนเชื่อว่า ถ้าเราเดิน แสวงบุญไกลๆ เราจะลดกรรมที่ก่อเอาไว้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
I can't say I know where I'm going... nor whether my bad deeds can be purified.ฉันบอกไม่ได้ว่ารู้หรือเปล่า ว่าตัวเองจะไปไหน หรือแม้แต่กรรมของฉันจะถูก ลบล้างได้หรือไม่ Seven Years in Tibet (1997)
People doing the deed upstairs didn't want any uproarแขกที่ขึ้นห้องอยู่ข้างบนไม่อยากฟังเสียงอึกทึก The Legend of 1900 (1998)
Needless were none of the deeds of Gandalf in life.แกนดัลฟ์ไม่ได้เลือกที่จะเลือกจบชีวิตแบบนั้นหรอก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Then there was Ms. Norbury, who was living proof that no good deed goes unpunished.ต่อมาก็คุณNorbury, ผู้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าแม้แต่คนดี ก็ยังเคยได้รับโทษ Mean Girls (2004)
Well, no good deed goes unpunished.อืม, ทำชั่วได้ดี. V for Vendetta (2005)
What can we do, the deed is done.เราจะยังไงดี เรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้ Jenny, Juno (2005)
All your deeds laid bare.ไม่ว่าเรื่องใดที่แกก่อไว้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Here check the deeds against the railroad map, and you'll see who the real criminal is.นี่ไง... ...ลองดูโฉนดเทียบกับแผนที่ทางรถไฟสิ แล้วคุณจะเห็นว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริง Bandidas (2006)
your noble deeds become part of our history.ตำนานของคุณ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
I'll do you a good deed for once.ฉันจะช่วยนายซักครั้งละกัน The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You do one good deed for somebody...เลือกทำดีแค่กับเฉพาะบางคน... 3:10 to Yuma (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deedA man is responsible for his deeds.
deedAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
deedAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
deedBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
deedCan you stand his deeds?
deedCan you tolerate such a deed why?
deedCareless words and deeds masquerade of love.
deedClimbing the cliff alone is a bold deed.
deedDeeds are better than words.
deedEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
deedHe is kind in word and deed.
deedHis brave deed earned him respect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆกรรม(n) deed performed by Buddhist monks in the temple precincts, Example: พระภิกษุเข้าประชุมทำสังฆกรรมในโบสถ์ครบองค์ประชุมตามประเภทของแต่ละสังฆกรรม, Thai Definition: กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปร่วมกันกระทำภายในสีมา
บุพกรรม(n) previous deeds, See also: deeds, Thai Definition: กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน
กรรม(n) deed, See also: action, performance, doing, Example: ผลของกรรมในชาติก่อนทำให้เขาเกิดมาเป็นง่อย, Thai Definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน
กรรมวาจา(n) declaration, See also: deed by word, ecclesiastical edict, Syn. คำประกาศ, Example: ท่านเจ้าอาวาสได้แสดงกรรมวาจาต่อพระภิกษุ, Thai Definition: คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[akuson] (n) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice  FR: péché [ m ] ; vice [ m ]
อกุศลกรรม[akusonlakam] (n) EN: sin ; bad deed ; evil
บุญ[bun] (n) EN: merit ; good deeds ; good karma  FR: mérite [ m ] ; action méritoire [ f ] ; bonne action [ f ] ; vertu [ f ]
บุพกรรม[bupphakam] (n) EN: previous deeds
บุพกิจ[bupphakit] (n) EN: initial deeds
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
โฉนด[chanōt] (n) EN: title deed  FR: titre de propriété [ m ]
โฉนดที่ดิน[chanōt thīdin] (n, exp) EN: title deed
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEED D IY1 D
DEEDS D IY1 D Z
DEEDY D IY1 D IY0
DEEDED D IY1 D AH0 D
DEEDED D IY1 D IH0 D
DEEDEE D IY1 D IY1
DEEDRICK D IY1 D R IH0 K
DEEDRICK'S D IY1 D R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deed (n) dˈiːd (d ii1 d)
deeds (n) dˈiːdz (d ii1 d z)
deed-box (n) dˈiːd-bɒks (d ii1 d - b o k s)
deedpoll (n) dˈiːdpoul (d ii1 d p ou l)
deedpolls (n) dˈiːdpoulz (d ii1 d p ou l z)
deed-boxes (n) dˈiːd-bɒksɪz (d ii1 d - b o k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket, #2,919 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time, #5,226 [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past, #7,513 [Add to Longdo]
契据[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] deed, #130,991 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenpapier { n }; Urkundenpapier { n }deed paper [Add to Longdo]
Schenkungsurkunde { f }deed of donatio [Add to Longdo]
Tat { f } | Taten { pl } | eine gute Tat vollbringendeed | deeds | to do a good deed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪い行い[わるいおこない, waruiokonai] (n) bad (evil) deed [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]
偉功[いこう, ikou] (n) great deed [Add to Longdo]
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
云為[うんい, un'i] (n, vs) sayings and doings; words and deeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\ (d[=e]d), a.
   Dead. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\, n. [AS. d[=ae]d; akin to OS. d[=a]d, D. & Dan.
   daad, G. that, Sw. d[*a]d, Goth. d[=e]ds; fr. the root of do.
   See {Do}, v. t.]
   1. That which is done or effected by a responsible agent; an
    act; an action; a thing done; -- a word of extensive
    application, including, whatever is done, good or bad,
    great or small.
    [1913 Webster]
 
       And Joseph said to them, What deed is this which ye
       have done?              --Gen. xliv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       We receive the due reward of our deeds. --Luke
                          xxiii. 41.
    [1913 Webster]
 
       Would serve his kind in deed and word. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Illustrious act; achievement; exploit. "Knightly deeds."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Whose deeds some nobler poem shall adorn. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of action; agency; efficiency. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To be, both will and deed, created free. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Fact; reality; -- whence we have indeed.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A sealed instrument in writing, on paper or
    parchment, duly executed and delivered, containing some
    transfer, bargain, or contract.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is generally applied to conveyances of real
      estate, and it is the prevailing doctrine that a deed
      must be signed as well as sealed, though at common law
      signing was formerly not necessary.
      [1913 Webster]
 
   {Blank deed}, a printed form containing the customary legal
    phraseology, with blank spaces for writing in names,
    dates, boundaries, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Performance; -- followed by of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In deed}, in fact; in truth; verily. See {Indeed}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deed \Deed\, v. t.
   To convey or transfer by deed; as, he deeded all his estate
   to his eldest son. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deed
   n 1: a legal document signed and sealed and delivered to effect
      a transfer of property and to show the legal right to
      possess it; "he signed the deed"; "he kept the title to his
      car in the glove compartment" [syn: {deed}, {deed of
      conveyance}, {title}]
   2: something that people do or cause to happen [syn: {act},
     {deed}, {human action}, {human activity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top