ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be hi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be hi-, *be hi*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be hip to(phrv) มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอบรู้ในเรื่อง, Syn. get hip to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That will be his first reaction, sure.- ที่จะมีปฏิกิริยาแรกของเขานั่นเอง The Godfather (1972)
Jerry Landers. He said that he wanted me to be his messenger, like Moses.เจอร์รี่ แลนเดอร์ส ท่านบอกว่า อยากให้ผมเป็นผู้ส่งข้อความ Oh, God! (1977)
Here are his eyes, and this must be his nose, and this must be his mouth.นี่ลูกตา และนี่ต้องเป็นจมูก และนี่ต้องเป็นปาก Return to Oz (1985)
If you expect me to be his punching bag, you can forget about our deal.แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าฉันจะเป็นกระสอบทรายของเขาคุณสามารถลืมเกี่ยวกับการจัดการของเรา Bloodsport (1988)
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ Gattaca (1997)
I'll be his eyes.ฉันจะเป็นตาของเขา Princess Mononoke (1997)
Then you should go home and be his father.งั้นคุณก็ควรกลับบ้าน ไปทำหน้าที่พ่อเถอะ Seven Years in Tibet (1997)
I'd rather be his whore than your wife.ฉันเป็นอีตัวของเขาดีกว่าเป็นเมียแก Titanic (1997)
And he shall dwell with them... and they shall be his people... and God himself shall be with them and be their God.พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้ว พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยู่กับเขา เป็นพระเจ้าของเขา Titanic (1997)
You're a married man, Blume, and you're supposed to be his friend.คุณแต่งงานแล้วนะ และคุณควรจะเป็นเพื่อนเขา Rushmore (1998)
¶ Jazzin' around ¶¶ It was to be his crowning glory.มันจะเป็นชัยชนะที่เกริกเกียรติของเขา The Legend of Bagger Vance (2000)
You're going to be his last victim.แกจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของเขา Frailty (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be hiAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
be hiCan this be his writing?
be hiHis efforts are to be highly praised.
be hiIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
be hiIf this airplane be hijacked, what in the world would you do?
be hiIf you throw something like that down, if someone's unlucky enough to be hit they'll be injured.
be hiLiving standards should be higher.
be hiLove and cough cannot be hidden.
be hiThat woman will be his wife.
be hiThe return on the investment will be high.
be hiThis is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.
be hiThis letter purports to be his resignation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระดับ(v) be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
สูง(v) be high, See also: be tall, Ant. เตี้ย, ต่ำ
แฝงเร้น(v) be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
สูงส่ง(v) be lofty, See also: be high, be sublime, be superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, Ant. ต่ำต้อย, Example: เสรีภาพที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์สามารถทำให้มนุษย์สูงส่งก็ได้ต่ำต้อยก็ได้
เขิน(v) be shallow, See also: be high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมาท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai Definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)
ใจกว้าง(v) be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai Definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจสูง(v) be high-minded, See also: be nobleminded, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: ท่านใจสูงกว่านั้น เงินซื้อท่านไม่ได้หรอก, Thai Definition: มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี
ครื้นครึก(v) be merry, See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Example: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก
สูง(v) be tall, See also: be high, Example: พระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปขนาดเล็ก หล่อด้วยทองคำทั้งองค์ สูง 8 นิ้ว ลักษณะงดงามมาก, Thai Definition: ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น
มาแรง(v) be highly popular, See also: be hugely popular, Example: สไตล์เพลงกำลังมาแรงสุดๆ ในตอนนี้ คือ เพลงกับท่าเต้นของสาวสามพี่น้องจากเมืองคอร์โดบาของสเปน, Thai Definition: เป็นที่นิยมอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
แฝงเร้น[faēngren = faēngrēn] (v) EN: be hidden
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
เขิน[khoēn] (v) EN: be shallow ; be high and dry
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ลิงโลด[linglōt] (v) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy  FR: sauter de joie ; bondir de joie
สนุกสนาน[sanuksanān] (v) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun  FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สูง[sūng] (v) EN: be high ; be tall  FR: mesurer ... (de haut) ; être haut de
สูงขึ้น[sūng kheun] (v, exp) EN: be higher  FR: monter ; s'élever

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凌空[líng kōng, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, ] be high up in the sky, #14,800 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする, でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r, vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1, vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P) [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r, vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
焼け爛れる;焼けただれる[やけただれる, yaketadareru] (v1) to be hideously burned [Add to Longdo]
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident [Add to Longdo]
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r, vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice) [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp, v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m, vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top