ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coincidences-

K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N S IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coincidences, *coincidences*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINCIDENCES K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N S IH0 Z
COINCIDENCE K OW0 IH1 N S IH0 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincidences (n) kˈouˈɪnsɪdənsɪz (k ou1 i1 n s i d @ n s i z)
coincidence (n) kˈouˈɪnsɪdəns (k ou1 i1 n s i d @ n s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincidence(n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence(n) เหตุการณ์บังเอิญ, Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence

English-Thai: Nontri Dictionary
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidencI think it is a mere coincidence.
coincidencIt was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
coincidencWe happened to meet again through a strange coincidence.
coincidencWhat a coincidence!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [ m ] ; coïncidence [ f ] ; accident [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恰好[qià hǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄏㄠˇ,  ] as it turns out; by lucky coincidence #9,579 [Add to Longdo]
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ,  ] fortunately; unexpectedly; by coincidence #20,855 [Add to Longdo]
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ,  ] by chance; by coincidence; to happen to #26,121 [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ,  使  ] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence #44,844 [Add to Longdo]
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ,   /  ] by chance; by coincidence; by good luck #47,345 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]
可巧[kě qiǎo, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄠˇ,  ] by happy coincidence #84,384 [Add to Longdo]
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ,    使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence #200,591 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antivalenz { f }; exklusives ODER; Kontravalenz { m }anticoincidence [Add to Longdo]
Fügung { f }; Zufall { m } | ein merkwürdiger Zufallcoincidence | a remarkable coincidence; a strange coincidence [Add to Longdo]
Koinzidenz { f }coincidence [Add to Longdo]
in Tateinheit mitin coincidence with [Add to Longdo]
Zusammentreffen { n }; Zusammenfall { m }; Übereinstimmung { f }coincidence [Add to Longdo]
Welch ein Zufall!What a coincidence! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗合[あんごう, angou] (n, vs) coincidence [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n, vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n, vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n, vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] (n, vs) agreeing; coincidence; (P) [Add to Longdo]
吻合[ふんごう, fungou] (n, vs, adj-no) coincidence; anastomosis [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] (n, vs, adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top