ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincidence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincidence-, *coincidence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincidence(n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence(n) เหตุการณ์บังเอิญ, Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence

English-Thai: Nontri Dictionary
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's quite a coincidence. Did they know each other?บังเอิญทีเดียว พวกเธอรู้จักกันรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He was makin' a joke, you know, just a funny coincidence.เขาก็ตั้งชื่อขำๆไว้อย่างนั้น บังเอิญจังเลยนะ Junior (1994)
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี The Shawshank Redemption (1994)
You wanna hear a freakish coincidence?เธอเอ่อ อยากฟังเรื่องบังเอิญ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ Rebecca (1940)
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ? 12 Angry Men (1957)
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย? Clue (1985)
is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม? American History X (1998)
- Really? That's a coincidence.จริงเหรอ แหมช่างบังเอิญจริง Rushmore (1998)
Come on, it's just coincidence.ไม่เอาน่า มันก็แค่เรื่องบังเอิญ Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidenceI think it is a mere coincidence.
coincidenceIt was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
coincidenceWe happened to meet again through a strange coincidence.
coincidenceWhat a coincidence!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coincidence
coincidences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincidence
coincidences

WordNet (3.0)
coincidence(n) an event that might have been arranged although it was really accidental, Syn. happenstance
coincidence(n) the quality of occupying the same position or area in space
concurrence(n) the temporal property of two things happening at the same time, Syn. conjunction, co-occurrence, coincidence

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Coincidence

n. [ Cf. F. coïncidence. ] 1. The condition of occupying the same place in space; as, the coincidence of circles, surfaces, etc. Bentley. [ 1913 Webster ]

2. The condition or fact of happening at the same time; as, the coincidence of the deaths of John Adams and Thomas Jefferson. [ 1913 Webster ]

3. Exact correspondence in nature, character, result, circumstances, etc.; concurrence; agreement. [ 1913 Webster ]

The very concurrence and coincidence of so many evidences . . . carries a great weight. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Those who discourse . . . of the nature of truth . . . affirm a perfect coincidence between truth and goodness. South. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fügung { f }; Zufall { m } | ein merkwürdiger Zufallcoincidence | a remarkable coincidence; a strange coincidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
暗合[あんごう, angou] (n, vs) coincidence [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n, vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n, vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n, vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] (n, vs) agreeing; coincidence; (P) [Add to Longdo]
吻合[ふんごう, fungou] (n, vs, adj-no) coincidence; anastomosis [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] (n, vs, adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top