Search result for

*turkey*

(113 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turkey, -turkey-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Turkey[N] ประเทศตุรกี
Turkey[N] ตุรกี
turkey[N] ไก่งวง
turkey[N] คนโง่ (คำหยาบ)
cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน
talk turkey[SL] คุยอย่างเปิดอก, See also: พูดคุยอย่างจริงจัง
Turkey towel[N] ผ้าเช็ดตัวขนยาว
go cold turkey[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold turkeyn. การหักดิบ
turkey(เทอ'คี) n. ประเทศตุรก'เมืองหลวงชื่อAnkara

English-Thai: Nontri Dictionary
turkey(n) ไก่งวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Turkeysไก่งวง [TU Subject Heading]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you know turkeys aren't really birds?คุณรู้ไหมคะว่า ไก่งวงไม่ใช่นกจริง ๆ หรอก? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We'll be like turkeys on Thanksgiving.\ เราจะเป็นของหวานให้พวกมันน่ะสิ The Dark Knight (2008)
But the good news is, we have a car ready to pick you up in about oh, six hours, and a plane ticket to Turkey waiting for you at the airport.เดี๋ยวเราจะเอารถไปรับคุณ อีกประมาณ สัก 6 ชม. ตอนนี้ตั๋วไปตุรกี รออยู่ที่สนามบินแล้ว Body of Lies (2008)
Ed, Sadiki just landed in Turkey.เอ็ด เครื่องของซาดิกิเพิ่งลงที่ตุรกี Body of Lies (2008)
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี Body of Lies (2008)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
Usually when I go home with her she makes me a turkey sandwich when I get home but I might never get home, you know?เวลาฉันกลับบ้านกับเธอ เธฮจะทำแซนวิชไก่เอาไว้ให้ เวลาไปถึง แต่ฉันอาจจะไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Is that a turkey sandwich?นั่นใช่แซนวิชไก่ ใช่ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Turkey.ตุรกี? Eagles and Angels (2008)
You got yourself a turkey. Where's the bird book?แกมันพวกโง่ คู่มือนกอยู่ที่ไหน? Eagles and Angels (2008)
We could turn this into one big turkey shoot.ใช่หรือว่าเรามายิงกันให้เละเลยดีกว่า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- And maybe on your way back, a turkey sandwich for me take.อย่าลิมซื้อ แซนวิชเตอร์กี Drag Me to Hell (2009)
A turkey sandwich, a good choice. - That you can do for me, thanks.แซนวิชเตอร์กี เลือกได้ดีนี่ครับ เผื่อผมอันนึงด้วย ขอบคุณ Drag Me to Hell (2009)
We're in Turkey.เราอยู่ที่ตุรกี The Breath (2009)
And how does it feel to be the most beautiful girl of Turkeyแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงที่เป็นผู้หญิง.. ที่สวยที่สุดในตุรกีคะ The Breath (2009)
Okay, so, we have turkey and roast beef.โอเค เรามีไก่งวง กับเนื้อย่าง The Rapture (2009)
This cold-turkey thing isn't working.วิธีรวบรัดแบบนั้นมันไม่ได้ผลหรอก When the Levee Breaks (2009)
They want this guy like the ax wants the turkey.พวกเขาต้องการตัวหมอนั่นNเพื่อเป็นนางนกต่อ Better Call Saul (2009)
Your turkey tetrazzini saved my marriage.สูตร ตุรกี เทอทราสซินี่ ช่วยรักษาสภาพแต่งงานฉันไว้ได้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
It's just turkey and cheese. Do we have any provolone?ก็มีแค่ไก่งวงกับชีสเองครับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Then they mixed their sperm together and used a turkey baster.แล้วพวกเขาก็ผสมสเปิร์มเข้าด้วยกัน Pilot (2009)
- ugh. i remember when your dad stopped, cold turkey.เขาเป็นคนดี -เขาเจ้าชู้จะตาย The Getaway (2009)
- once the turkey's gone, so is arthur.ไก่งวงหมดเมื่อไหร่ ก็ได้เวลาตายของอาร์เธอ Hungry Man (2009)
- guess i'm having two turkey dinners this year.เดาว่า ปีนี้ ผมคงจะได้กินไก่งวง 2 รอบ Hungry Man (2009)
It's just another day where people eat turkey.มันก็แค่วันที่ เขากินไก่งวงกันน่ะ Hungry Man (2009)
I can eat turkey any day of the year.ผมกินไก่งวง วันไหนของปีก็ได้ Hungry Man (2009)
- did you hear that the pilgrims didn't eat turkeyได้ยินมาว่า คนเร่ร่อน ไม่กินไก่งวง Hungry Man (2009)
- happy thanksgiving, turkeys.สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า -ไก่งวง Hungry Man (2009)
- have a good turkey day.สุขสันต์วันไก่งวง Hungry Man (2009)
- what else will he do to jonah if i leave? - [gasps] - turkey wraps, icees.ถ้าผมไปแล้วเขาจะทำอะไรกับโจน่าอีก ไก่งวงห่อ น้ำแข็ง Hungry Man (2009)
And i don't see you going the turkey baster route,แม่ไม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนโง่นอกลู่นอกทาง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Um, you see the dude who was burned... trying to deep fry a turkey?อืม คุณเห็นคน มีแผลถูกเผาไหม้ ... จากการพยายามทอดไก่งวงไหม Holidaze (2009)
Turkey, trimmings, the whole thing.ไก่งวง การตัดแบ่ง ทุก ๆ อย่าง Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
My single-serve turkey pot pie,ฉันเสิร์ฟอย่างเดียว พายไก่งวง Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Time to carve the turkey.ถึงเวลาแล่ไก่งวง Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Turkey stuffed with a brisket stuffed with gefilte fish.ไก่งวงยัดไส้เนื้อวัวกับปลานิล The Pirate Solution (2009)
You had turkey and complained it was dry.นายกินไก่งวงแล้วบ่นว่าแห้ง The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
And ordered one of their turkey dinnersแล้วสั่ง ดินเนอร์ไก่งวง The Treasure of Serena Madre (2009)
The world can't just quit on oil and nuclear power cold turkey.จู่ๆ โลกจะมาเลิกใช้พลังงานน้ำมัน หรือพลังงานนิวเคลียร์ไปเลยไม่ได้หรอก Watchmen (2009)
A pizza stuffed inside a turkey the whole thing deep-fried and dipped in chocolate.เอาพิซซ่า.. ยัดไส้เข้าไปในไก่งวง.. แล้วทอดทั้งหมดให้สุกจนกรอบ ราดด้วยช็อคโกแ ล็ต.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
We have a ramble turkey.เรามีไก่งวงอยู่ The Blind Side (2009)
It's quite infamous in the region of Turkey, near the Black Sea, for it's ability to induce an apparently mortal paralysis.เป็นของขึ้นชื่อแถบชาย แดนตุรกีชายฝั่งแบล็คซี ที่ทำให้มีการตายเหมือนโรคอัมพาธ Sherlock Holmes (2009)
You got it for three more days, and then it's cold turkey.อีกแค่สามวันคุณก็จะหายดีเป็นปลิดทิ้งเลย Repo Men (2010)
Is your turkey okay?ไม่ชอบเนื้อไก่งวงเหรอครับ You Don't Know Jack (2010)
Because I'm about to go cold turkey something fierce.เพราะฉันกำลังจะหักดิบกับอะไรที่แรงๆ Frankie & Alice (2010)
Well, give the man a turkey.ดี ให้ คนที่ไก่งวง I Spit on Your Grave (2010)
When you're flying with turkeys.แต่ถ้าพวกเอ็งบินไ้ด้ คงบินแบบไก่งวงละว่ะ In This Home on Ice (2010)
Might go for the turkey.น่าจะมาจากตุรกี MacGruber (2010)
The turkey?ตุรกีเหรอ? MacGruber (2010)
Go for the turkey.ไปตุรกีกัน MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turkeyA turkey is a little bigger than a chicken.
turkeyHave a happy Turkey day.
turkeyHave you ever eaten turkey?
turkeyHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
turkeyHe quit smoking cold turkey.
turkeyI cannot even boil water, much less roast a turkey.
turkeyLet's talk turkey.
turkeyMaybe, but he wants me to stop cold turkey.
turkeyOnce the Sultan ruled over today's Turkey.
turkeyThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
turkeyThe host cut the turkey for the guests.
turkeyThis turkey tastes good.
turkeyThis turkey will serve five.
turkeyWe have been discussing minor matters; it's high time we began talking turkey.
turkeyWell, let's talk turkey.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุรกี[N] Republic of Turkey, See also: Turkey, Syn. ประเทศตุรกี, Example: ความกลัวนี้ยิ่งทวีหลายเท่าเมื่อตุรกีจับสายลับอิรักได้กว่าสิบคน ขณะลอบข้ามพรมแดนมุ่งหน้าไปยุโรป, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐหนึ่งอยู่ในเอเซีย เมืองหลวงชื่ออังการา
ไก่งวง[N] turkey, Example: ชาวอเมริกันจะรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่งวง[n.] (kai ngūang) EN: turkey   FR: dinde [f] ; dindon [m]
ประเทศตุรกี[n. prop.] (Prathēt Turakī) EN: Turkey   FR: Turquie [f]
ตุรกี[n. prop.] (Turakī) EN: Turkey   FR: Turquie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURKEY    T ER1 K IY0
TURKEYS    T ER1 K IY0 Z
TURKEY'S    T ER1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turkey    (n) (t @@1 k ii)
turkey    (n) (t @@1 k ii)
turkeys    (n) (t @@1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Symptome bei abruptem Drogenentzugcold turkey [Add to Longdo]
Putenbrust {f} [cook.]turkey breast [Add to Longdo]
Truthahn {m}; Truthenne {f}; Pute {f}; Puter {m}turkey [Add to Longdo]
abrupt; ohne Übergang; von heute auf morgencold turkey [Add to Longdo]
offen reden; sachlich reden (mit)to talk turkey (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターキー[, ta-ki-] (n) (See 七面鳥) turkey [Add to Longdo]
ロート油[ロートゆ, ro-to yu] (n) Turkey red oil [Add to Longdo]
丸焼き[まるやき, maruyaki] (n) whole roast (e.g. pig, turkey, etc.) [Add to Longdo]
七面鳥[しちめんちょう, shichimenchou] (n) turkey [Add to Longdo]
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]
土国[どこく, dokoku] (n) Turkey [Add to Longdo]
土耳古[とるこ;トルコ(P), toruko ; toruko (P)] (n) (1) (uk) Turkey; (2) (abbr) (See トルコブルー,トルコ石) turquoise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
吐绶鸡[tǔ shòu jī, ㄊㄨˇ ㄕㄡˋ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]
土耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey [Add to Longdo]
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul [Add to Longdo]
安卡拉[Ān kǎ lā, ㄢ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ankara (capital of Turkey) [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey) [Add to Longdo]
托罗斯山[Tuō luó sī shān, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄕㄢ, / ] Taurus mountains of south Turkey [Add to Longdo]
格鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea [Add to Longdo]
火鸡[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turkey \Tur"key\, pr. n. [Cf. 2d {Turkey}.]
   A country in the southeast of Europe and southwest of Asia.
   [1913 Webster]
 
   {Turkey carpet}, a superior kind of carpet made in Asia Minor
    and adjoining countries, having a deep pile and composed
    of pure wool with a weft of different material. It is
    distinguishable by its coloring and patterns from similar
    carpets made in India and elsewhere.
 
   {Turkey oak}. (Bot.) See {Cerris}.
 
   {Turkey red}.
   (a) A brilliant red imparted by madder to cottons, calicoes,
     etc., the fiber of which has been prepared previously
     with oil or other fatty matter.
   (b) Cloth dyed with this red.
 
   {Turkey sponge}. (Zool.) See {Toilet sponge}, under {Sponge}.
    
 
   {Turkey stone}, a kind of oilstone from Turkey; novaculite;
    -- called also {Turkey oilstone}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turkey \Tur"key\ (t[^u]r"k[=e]), n.; pl. {Turkeys}. [So called
   because it was formerly erroneously believed that it came
   originally from Turkey: cf. F. Turquie Turkey. See {Turk}.]
   (Zool.)
   Any large American gallinaceous bird belonging to the genus
   {Meleagris}, especially the North American wild turkey
   ({Meleagris gallopavo}), and the domestic turkey, which was
   probably derived from the Mexican wild turkey, but had been
   domesticated by the Indians long before the discovery of
   America.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Mexican wild turkey is now considered a variety of
      the northern species (var. Mexicana). Its tail feathers
      and coverts are tipped with white instead of brownish
      chestnut, and its flesh is white. The Central American,
      or ocellated, turkey ({Meleagris ocellata}) is more
      elegantly colored than the common species. See under
      {Ocellated}. The Australian, or native, turkey is a
      bustard ({Choriotis australis}). See under {Native}.
      [1913 Webster]
 
   {Turkey beard} (Bot.), a name of certain American perennial
    liliaceous herbs of the genus {Xerophyllum}. They have a
    dense tuft of hard, narrowly linear radical leaves, and a
    long raceme of small whitish flowers. Also called
    {turkey's beard}.
 
   {Turkey berry} (Bot.), a West Indian name for the fruit of
    certain kinds of nightshade ({Solanum mammosum}, and
    {Solanum torvum}).
 
   {Turkey bird} (Zool.), the wryneck. So called because it
    erects and ruffles the feathers of its neck when
    disturbed. [Prov. Eng.]
 
   {Turkey buzzard} (Zool.), a black or nearly black buzzard
    ({Cathartes aura}), abundant in the Southern United
    States. It is so called because its naked and warty head
    and neck resemble those of a turkey. It is noted for its
    high and graceful flight. Called also {turkey vulture}.
 
   {Turkey cock} (Zool.), a male turkey.
 
   {Turkey hen} (Zool.), a female turkey.
 
   {Turkey pout} (Zool.), a young turkey. [R.]
 
   {Turkey vulture} (Zool.), the turkey buzzard.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top