Search result for

*snare*

(125 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: snare, -snare-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snare[N] กับดัก, See also: แร้ว, จั่น, Syn. hook, trap, springe
snarer[N] ผู้วางกับดัก
ensnare[VT] วางกับดักสัตว์, See also: ดักสัตว์, Syn. net, trap
ensnare[VT] หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย, See also: หลอกให้ติดกับ, Syn. entangle, lure, trap
lay a snare[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
snare drumn. กลองแต๊ก

English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
insnare(n) กับดัก,แร้ว,บ่วง,หลุมพราง
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
snare(vt) หลอกจับ,ดัก,วางกับดัก,วางหลุมพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snareบ่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can always depend on constance to snare some wunderkind.เธอสามารถเชื่อใจคอนสแตนซ์แล้วใส่ร้ายเด็กอัจฉริยะได้นะ The Age of Dissonance (2009)
Snares, diminuendo!สแนร์ เล่นเบาลง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Roll on snare drum.กลองรัวปิดท้าย Watchmen (2009)
Snares, catch bag, tickle sticks.ถุงมือ ไม้จับกุ้ง Ball and Chain (2010)
He shall deliver thee from the snare of the fowler...เขาจะส่งเจ้า \ ไปจากกับดักแห่งนายพราน The Rite (2011)
Deliver this from the snare of the fowler, from the pestilence from the darkness.ส่งไปจากกับดัก \ ของเหล่านักล่า, จากบรรดาโรคร้าย จากความมืด... . The Rite (2011)
Whole building trapped in a giant hunting snare--คนทั้งหมดติดอยู่ในสนามล่า Original Skin (2011)
How did Reynard get past Woods' snare to begin with?เรย์นาร์ดผ่านม่านพลังวู้ดส์ไปได้ไง Original Skin (2011)
Take the snare pole.จับบ่วงนี้ไว้ Pretty Much Dead Already (2011)
Hershel, take the snare pole.เฮอร์เชลจับบ่วงนี้ไว้ Pretty Much Dead Already (2011)
Someone hanged his neck on the snare and strangled him from behind the rafters!มีคนแขวนคอเขาเข้าไปในบ้วงเชือก แล้วรัดคอจากด้านหลังขื่อ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I was trying to set a snare.ผมพยายามจะวางกับดัก Proof (2011)
Pelant snared the victim while she was running through the woods.พาลานท์วางกับดักเหยื่อ ในขณะที่เธอกำลังวิ่งเข้าไปในป่า The Future in the Past (2012)
So this reunion, it's just a charade so that you can ensnare Mr. Greevy, isn't it?งั้นการชุมนุมนี้ มันก็เป็นเพียงการจัดฉาก เพื่อให้คุณลวงใครบางคนมาติดกับ คุณกรีวีงั้นหรอ Lineage (2012)
Great king, the magic which has ensnared your queen is strong indeed.มหาราชา เวทมนตร์ที่ครอบงำราชินีของพระองค์ เป็นเวทย์มนตร์ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง With All My Heart (2012)
He spun a web to ensnare my son.เขาปั่นเว็บเพื่อดักลูกชายฉันให้ติดกับดัก Kill Your Darlings (2013)
No one can ensnare them, not even the gods.ไม่มีใครจับพวกมันได้ แม้แต่พระเจ้า All Change (2013)
Tackle shop don't open until morning, but if you want to go out and try and snare some of New England's finest pescatarian creatures,ร้านขายอุปกรณ์ตกปลายังไม่เปิดจนกว่าจะเช้า แต่ถ้าพวกคุณอยากจะ ไปลองตกปลา สายพันธ์pescatarian ที่ดีที่สุดของ New England แล้วล่ะก็ The Cricket Game (2013)
Yeah, I got to go out and check the snares.ใช่ ฉันต้องไปเช็คดูพวกแหนั่นด้วย 30 Days Without an Accident (2013)
And I'll be back. - Going to check the snares?และฉันจะกลับมา 30 Days Without an Accident (2013)
"The Lord will be your confidence and will keep your foot from the snare."ท่านลอร์ดจะเป็นความมั่นใจของคุณ และจะเก็บเท้าของเราไว้จากกับดัก Don't You Feel Me (2013)
And this poor Hobblegrunt... was blinded by a tree snare... and then left to die alone and scared.และนี่ "คำรามไฟ" น่าสงสาร... ตาบอดเพราะติดบ่วง... ถูกทิ้งให้ตายโดยลำพังและหวาดกลัว How to Train Your Dragon 2 (2014)
Before anyone had ever snared the wild neutrino, it existed in the mind of a theoretical physicist.ก่อนที่ทุกคนเคยติดบ่วงนิวตริโนป่า มันมีอยู่ในใจของนักฟิสิกส์ทฤษฎี Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I'm gonna go check the snares.พ่อจะไปเช็คกับดักก่อน A (2014)
The animal that escapes a snare doesn't necessarily go after the poacher.สัตว์ที่หนีหลุดจากกรง ไม่จำเป็นจะต้องรนหาทางกลับเข้าไป Green Light (2015)
She and her FBI colleagues have set out to ensnare an underworld Mandarin.เธอกับเพื่อนเอฟบีไอ กำลังออกไปวางกับดักล่อ พวกคนร้ายชาวตะวันออก I, Witness (2015)
He snare your friend after the summoning, and slowly worked deep into his brain, until the vision quest popped him up to fruition.มันเล่นงานเพื่อนของเธอหลังจากที่อัญเชิญมา แล้วก็แอบจัดการอะไรๆเงียบๆอยู่ในหัวของเขา จนกระทั่งถึงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ The Host (2015)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
Not one of them born... whose asshole wouldn't pucker up tighter than a snare drum when you asked them for funds.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาเกิด ... ซึ่งไอ้จะไม่ย่นขึ้นแน่นกว่าดักตีกลองเมื่อคุณถามพวกเขาสำหรับเงิน The Shawshank Redemption (1994)
Until, when chance came it ensnared a new bearer.จนกระทั่งเมื่อโอกาสเหมาะ ผู้ครอบครองรายใหม่ก็ติดกับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Stop moving, both of you. This is Devil's Snare.หยุดเคลื่อนไหว ทั้งคู่แหละ นี่ปิศาจจำศีล Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Devil's Snare, Devil's Snare.ปิศาจจำศีล ปิศาจจำศีล มันมีพิษสง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ : Love Actually (2003)
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนก จากกับดัก Oldboy (2003)
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนกในกับดัก Oldboy (2003)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ It Might Get Loud (2008)
I think J.J. May have snared the last viable donor.โอ้ ไม่ๆ แต่ฉันคิดว่าเจเจอาจหาผู้บริจาคดี ๆ ให้ฉันได้สักคน Memoriam (2008)
- That's my little Snare-Drum.- Das ist mein kleiner Snare-Drum. Cry-Baby (1990)
"turtle on a snare drum." he's my client."Turtle on a snare drum." Er ist mein Klient. Pilot (2007)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.Leute suchten Wochen nach dem perfekten halligen Klang der Snare Drum. It Might Get Loud (2008)
The snare drum is a bit noisy, isn't it?Die Snare scheppert, stimmt's? Innocent Saturday (2011)
Why the snare?Nicht die SnareInnocent Saturday (2011)
You know better.Deine Ohren sind frischer. Die Snare ist es nicht. Innocent Saturday (2011)
Where's Snare?Wo ist Snare? Oh jemine! Henry IV, Part 2 (2012)
O Lord, ay! Good Master Snare.Der gute Meister SnareHenry IV, Part 2 (2012)
Snare, we must arrest Sir John Falstaff.Snare, wir müssen Sir John Falstaff verhaften. Henry IV, Part 2 (2012)
That snare just kicks.Und dann die Snare... Sie knallte einfach los. Pilot (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snareA fox is not caught twice in the same snare. [Proverb]
snareA fox isn't caught twice the same snare.
snareA fox was caught in the snare.
snareThey captured foxes with snares.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ดักจับ[V] entrap, See also: trap, ensnare, Example: ตำรวจไม่สามารถดักจับคนร้ายได้ เพราะมีทางเข้าออกหลายทาง, Thai definition: คอยสกัดไว้, คอยจับยึดตัวเอาไว้
แร้ว[N] spring-trap, See also: snare, Syn. กับดัก, Example: หลังจากราชสีห์ติดบ่วงแร้วนายพราน หนูตัวที่มันเคยตะครุบเล่นได้มาช่วย, Thai definition: เครื่องสำหรับดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีบ่วงติดกับปลายไม้ เอาโคนปักไว้ที่ดิน
วางบ่วง[V] place a snare, See also: snare, Syn. วางกับดัก, Example: นายพรานวางบ่วงไว้สำหรับจับกวาง
ติดกับ[V] trap, See also: snare, caught in a spring trap, fall into a trap, Syn. ติดกับดัก, ติดบ่วง, Example: กระต่าย 2 ตัว ติดกับที่นายพรานวางไว้, Thai definition: อาการที่เข้าไปโดนกับดักแล้วกับดักปิดหรืองับทันที
ติดแร้ว[V] be trapped in a snare, See also: fall into the net (/snare), Example: นก 2 ตัวติดแร้วอยู่ที่ริมห้วยตรงหน้าผา, Thai definition: เข้าไปโดนหรือเข้าไปกระทบแร้วที่ใช้ดักสัตว์
กะริง[N] snare for trapping the skipping animals, Syn. กะหริ่ง, Example: พรานใช้กะริงล่าสัตว์, Thai definition: บ่วงหวายสำหรับดักสัตว์ที่กระโดด เช่นเนื้อและกวาง
กับ[N] trap, See also: snare, Syn. กับดัก, Example: เขาวางเหยื่อล่อเพื่อให้หนูมาติดกับ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีลิ้นหรือไก เมื่อไปกระทบเข้าก็จะปิดหรืองับทันที
กับดัก[N] trap, See also: snare, Syn. กับ
ครืน[N] snare, See also: trap, Thai definition: ชื่อเครื่องดักนกและไก่ทำเป็นบ่วง
คล้อง[V] hook, See also: lace, lasso, snare, be hold of, hang, Syn. เกี่ยว, แขวน, Example: พอจอดจักรยานแล้วอย่าลืมคล้องโซ่กับเสาด้วยนะ, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน
จั่น[N] trap, See also: snare, net, seine, Example: กลุ่มผู้เฝ้ารอการตัดสินเดินพล่านอยู่หน้าห้องเหมือนเสือติดจั่น, Count unit: กรง, Thai definition: เครื่องดักสัตว์ทั้งในน้ำและบนบก มีรูปร่างคล้ายกรง มีหลายชนิด
ด้วง[N] kind of animal trap, See also: animal snare made from a joint of bamboo, Syn. กับดัก, เครื่องดักสัตว์, Example: เขาเอาด้วงไปดักหนูนา, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร มีคันยาวประมาณ 1 เมตร มีสายห่วงติดกับกระบอกไม้ไผ่ส่วนล่าง โยงไปผูกติดกับปลายคัน มีไม้ค้ำอันหนึ่งเพื่อให้คันโก่ง กับไม้ลิ้นพาดปากกระบอกอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เสมือนไก สำหรับดักแย้
ดัก[V] trap, See also: snare, Syn. ดักจับ, ล่อ, วางกับดัก, ล่อ, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู, Thai definition: วางเครื่องดักสัตว์มีกับเป็นต้น เพื่อให้สัตว์เข้ามาติด
เหยื่อ[N] bait, See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement, Example: นักตกปลาช่อนชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อน, Count unit: ชนิด, อย่าง, Thai definition: อาหารที่ใช้ล่อสัตว์
วางเบ็ด[V] hook; try to attract, See also: try to grape attention, try to be attraction, try to snare women's attention, Syn. ตกเบ็ด, Example: เขาถนัดวางเบ็ดสาวๆ สวยๆ ให้เข้ามาติดกับ, Thai definition: ล่อให้หลงโดยมีเครื่องล่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap   FR: collet [m] ; piège [m]
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap   FR: collet [m] ; piège [m]
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
กลองแต๊ก[n. exp.] (kløng taek) EN: snare drum   
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in   FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare   FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (tok lum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกหลุมพราง[v. exp.] (tok lumphrāng) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNARE    S N EH1 R
SNARED    S N EH1 R D
SNARES    S N EH1 R Z
ENSNARE    EH0 N S N EH1 R
ENSNARED    EH0 N S N EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snare    (v) (s n e@1 r)
snared    (v) (s n e@1 d)
snares    (v) (s n e@1 z)
ensnare    (v) (i1 n s n e@1 r)
ensnared    (v) (i1 n s n e@1 d)
ensnares    (v) (i1 n s n e@1 z)
snare-drum    (n) - (s n e@1 - d r uh m)
snare-drums    (n) - (s n e@1 - d r uh m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallstrick {m} | Fallstricke {pl}snare | snares [Add to Longdo]
Schlinge {f}snare [Add to Longdo]
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel {f}; Basstrommel {f} | Kleine Trommel {f}drum | to beat the big drum (for sth.) | to beat the drum | bass drum | snare drum [Add to Longdo]
fangen | fangendto snare | snaring [Add to Longdo]
fingsnared [Add to Longdo]
umgarnen | umgarnend | umgarnt | umgarnt | umgarnteto ensnare | ensnaring | ensnared | ensnares | ensnared [Add to Longdo]
verführen | verführend | verführt | verführt | verführteto ensnare | ensnaring | ensnared | ensnares | ensnared [Add to Longdo]
Snaresinselpinguin {m} [ornith.]Snares Island Penguin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネアドラム[, suneadoramu] (n) snare drum [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) [Add to Longdo]
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.) [Add to Longdo]
罠網[わなみ, wanami] (n) snare [Add to Longdo]
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] a pit, a hole, a snare, a danger; a crisis; a mortar [Add to Longdo]
诱陷[yòu xiàn, ㄧㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] snare [Add to Longdo]
陷阱[xiàn jǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, ] lit. a pit for trapping animals; a trap; a snare; a boobytrap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snare \Snare\, n. [AS. sneara cord, a string; akin to D. snoer,
   G. schnur, OHG. snour a cord, snarahha a noose, Dan. snare,
   Sw. & Icel. snara, Goth. sn?rj? a basket; and probably also
   to E. needle. See {Needle}, and cf. {Snarl} to entangle.]
   1. A contrivance, often consisting of a noose of cord, or the
    like, by which a bird or other animal may be entangled and
    caught; a trap; a gin.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, anything by which one is entangled and brought into
    trouble.
    [1913 Webster]
 
       If thou retire, the Dauphin, well appointed,
       Stands with the snares of war to tangle thee.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The gut or string stretched across the lower head of a
    drum.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) An instrument, consisting usually of a wireloop or
    noose, for removing tumors, etc., by avulsion.
    [1913 Webster]
 
   {Snare drum}, the smaller common military drum, as
    distinguished from the bass drum; -- so called because (in
    order to render it more resonant) it has stretched across
    its lower head a catgut string or strings.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snare \Snare\, v. t. [imp. & p. p. {Snared}; p. pr. & vb. n.
   {Snaring}.]
   To catch with a snare; to insnare; to entangle; hence, to
   bring into unexpected evil, perplexity, or danger.
   [1913 Webster]
 
      Lest that too heavenly form . . . snare them. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The mournful crocodile
      With sorrow snares relenting passengers. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top