Search result for

เหยื่อ

(45 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยื่อ-, *เหยื่อ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยื่อ [N] bait, See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement, Example: นักตกปลาช่อนชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อน, Count unit: ชนิด, อย่าง, Thai definition: อาหารที่ใช้ล่อสัตว์
เหยื่อ [N] victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยื่อ(เหฺยื่อ) น. อาหารที่ใช้ล่อสัตว์
เหยื่อเครื่องล่อ
เหยื่อตัวรับเคราะห์ เช่น เหยื่อกระสุน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรม [TU Subject Heading]
Victims of dating violenceเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Victims of family violenceเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว [TU Subject Heading]
Baitเหยื่อ [การแพทย์]
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]
เหยื่อเบ็ด[n. exp.] (yeūa bet) FR: appât d'hameçon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait    [N] เหยื่อ, See also: สิ่งล่อใจ, Syn. lure
lure    [N] เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา), Syn. decoy
prey    [N] เหยื่อ, Syn. victim, loot
quarry    [N] สัตว์หรือนกที่ถูกล่า, See also: เหยื่อ
quarry    [N] เหยื่อ, Syn. chase, prey, victim
john    [SL] เหยื่อ
spoon    [N] เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน, Syn. fishing lure
target    [N] เหยื่อ, Syn. prey, quarry, victim
victim    [N] เหยื่อ, See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์, Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
wet fly    [N] เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา, Syn. dry fly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bloodwormn. หนอนหรือไส้เดือนที่ใช้เป็นเหยื่อปลา
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bait(n) เหยื่อ,สิ่งล่อ
bait(vt) หลอกล่อ,ให้อาหาร,กินเหยื่อ
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
patient(n) คนไข้,ผู้ป่วย,คนเจ็บ,ลูกค้า,ลูกความ,เหยื่อ
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
prey(vi) กินเหยื่อ,รบกวน,ทำลาย,จับเป็นอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ

Are you satisfied with the result?

Go to Top