ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lace

L EY1 S   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lace-, *lace*
English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lace[VT] เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ, See also: ผสมแอลกอฮอล์
lace[N] เชือกร้อย (รองเท้า), See also: เชือกถักรองเท้า, Syn. cord, string
lace[N] ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: ดิ้น, Syn. ornamental braid
lace[VT] ประดับด้วยลายลูกไม้, See also: ขลิบด้วยลูกไม้, Syn. decorate, trim, adorn
lace[VT] ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
lace[VI] ผูกเชือกรองเท้า
lace[N] ลูกไม้, See also: สิ่งทอลายฉลุ, Syn. openwork, embroidery
lace[N] แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย
lace in[PHRV] รัดเอวให้เล็ก (คำเก่า โดยเฉพาะใช้กับผู้หญิง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
lacework(เลส'เวิร์ค) n. ลูกไม้
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
aplacental(เอพละเซน'ทัล) adj. ไม่มีรก
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacerable-ฉีกขาดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lace and lace makingลูกไม้และการทำลูกไม้ [TU Subject Heading]
Lace Likeกระรุ่งกระริ่ง [การแพทย์]
Lacelike Appearance, Peculiarลักษณะคล้ายลายฉลุแบบริมผ้าลูกไม้ที่แปลก [การแพทย์]
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We tat the lace for your fucking curtains.พวกแรงงานชั้นต่ำ ที่คอยถักลูกไม้ชายผ้าม่านให้พวกคุณ Live by Night (2016)
The only thing it's missing is lace trim and a sun hat.สิ่งเดียวที่มันขาดหายไปคือตัดแต่งลูกไม้และหมวกดวงอาทิตย์ Son of Batman (2014)
♪ I'm gonna lace up my boots ♪#ฉันจะผูกเชือกรองเท้าบูทส์# A Katy or a Gaga (2013)
An assassin named Floyd Lawton laces his bullets with curare.ฆาตกรนั่นชื่อ ฟลอยด์ ลอว์ตัน\ ลูกไม้กระสุนของเขากับคิวราเร Dead to Rights (2013)
Mm, a picture frame, a silver candlestick, an old lace doily.อืม กรอบรูป เชิงเทียนเงิน ผ้ารองลูกไม้เก่าๆ Red Lacquer Nail Polish (2013)
So, when Caleb comes back you should surprise him with that lace camisole.แล้ว เมื่อไหร่เคเลบจะกลับมา เธอน่าจะเซอร์ไพร์ซเขาด้วยยกทรงผูกสายนั่นอ่ะนะ A Is for A-l-i-v-e (2013)
Lace your fingers behind your head.เอามือประสานกันไว้หลังหัว To'hajiilee (2013)
Hey, Crunch. Lace 'em up.เฮ้เสียงดัง ลูกไม้ 'em up The Art of the Steal (2013)
And there's lace on the collar I can save.และมีลูกไม้ บนปกฉันสามารถบันทึก The Invisible Woman (2013)
There were boots in there, men's work boots, holes in the toes, chewed up laces and..มีบู๊ตอยู่ในนั้น แต่เป็นบู๊ตทำงานของผู้ชาย มีรูโหว่ตรงหัวแม่เท้า เชือกผูกรุ่งริ่ง แล้วก็.. August: Osage County (2013)
I'm going to be Lace Man!ฉันจะเป็นลูกไม้ Man! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
So please lace up.ดังนั้นโปรดถักขึ้น Lone Survivor (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laceAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
laceI bought lace curtains for my bedroom window.
laceIreland is famous for lace.
laceLace your hands behind your head.
laceMary crochets lace every night.
laceShe laced her shoes.
laceThe world seen through the lace curtain was dark.
laceThey gave him a glass of orange juice laced with vodka.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไม้[N] lace, Example: ชุดแต่งงานของเธอเป็นผ้าไหมและปักลูกไม้อย่างสวยงาม, Count unit: ชิ้น, อัน, ม้วน, Thai definition: ด้ายที่ถักเป็นลวดลายต่างๆ
ครุย[N] lace fringe, See also: lace edging, Syn. ชายครุย, Example: ผ้าผืนนี้มีลวดลายเป็นช่วงๆ ต่อกันไปจนสุดผ้า ที่ชายผ้าทำเป็นครุย, Thai definition: ชายผ้าที่ทำเป็นเส้นๆ
คล้อง[V] hook, See also: lace, lasso, snare, be hold of, hang, Syn. เกี่ยว, แขวน, Example: พอจอดจักรยานแล้วอย่าลืมคล้องโซ่กับเสาด้วยนะ, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[n. exp.] (andap sām) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LACE    L EY1 S
LACED    L EY1 S T
LACES    L EY1 S IH0 Z
LACER    L EY1 S ER0
LACES    L EY1 S AH0 Z
LACEY    L EY1 S IY0
LACERTE    L AA0 CH EH1 R T IY0
LACEWELL    L EY1 S W EH2 L
LACERATE    L AE1 S ER0 EY2 T
LACEFIELD    L EY1 S F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lace    (v) lˈɛɪs (l ei1 s)
laced    (v) lˈɛɪst (l ei1 s t)
laces    (v) lˈɛɪsɪz (l ei1 s i z)
lacerate    (v) lˈæsərɛɪt (l a1 s @ r ei t)
lacerated    (v) lˈæsərɛɪtɪd (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates    (v) lˈæsərɛɪts (l a1 s @ r ei t s)
lacerating    (v) lˈæsərɛɪtɪŋ (l a1 s @ r ei t i ng)
laceration    (n) lˌæsərˈɛɪʃən (l a2 s @ r ei1 sh @ n)
lacerations    (n) lˌæsərˈɛɪʃənz (l a2 s @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花边[huā biān, ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄢ, / ] lace, #24,326 [Add to Longdo]
白皮松[bái pí sōng, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄙㄨㄥ, ] lacebark pine, #120,234 [Add to Longdo]
蝎虎座[xiē hǔ zuò, ㄒㄧㄝ ㄏㄨˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Lacerta (constellation), #988,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitzenbluse {f}lace blouse [Add to Longdo]
Spitzentuch {n}lace cloth [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lace \Lace\ (l[=a]s), n. [OE. las, OF. laz, F. lacs, dim. lacet,
   fr. L. laqueus noose, snare; prob. akin to lacere to entice.
   Cf. {Delight}, {Elicit}, {Lasso}, {Latchet}.]
   1. That which binds or holds, especially by being interwoven;
    a string, cord, or band, usually one passing through
    eyelet or other holes, and used in drawing and holding
    together parts of a garment, of a shoe, of a machine belt,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       His hat hung at his back down by a lace. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For striving more, the more in laces strong
       Himself he tied.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A snare or gin, especially one made of interwoven cords; a
    net. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Vulcanus had caught thee [Venus] in his lace.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A fabric of fine threads of linen, silk, cotton, etc.,
    often ornamented with figures; a delicate tissue of
    thread, much worn as an ornament of dress.
    [1913 Webster]
 
       Our English dames are much given to the wearing of
       costly laces.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Spirits added to coffee or some other beverage. [Old
    Slang] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Alen[,c]on lace}, a kind of point lace, entirely of
    needlework, first made at Alen[,c]on in France, in the
    17th century. It is very durable and of great beauty and
    cost.
 
   {Bone lace}, {Brussels lace}, etc. See under {Bone},
    {Brussels}, etc.
 
   {Gold lace}, or {Silver lace}, lace having warp threads of
    silk, or silk and cotton, and a weft of silk threads
    covered with gold (or silver), or with gilt.
 
   {Lace leather}, thin, oil-tanned leather suitable for cutting
    into lacings for machine belts.
 
   {Lace lizard} (Zool.), a large, aquatic, Australian lizard
    ({Hydrosaurus giganteus}), allied to the monitors.
 
   {Lace paper}, paper with an openwork design in imitation of
    lace.
 
   {Lace piece} (Shipbuilding), the main piece of timber which
    supports the beak or head projecting beyond the stem of a
    ship.
 
   {Lace pillow}, and {Pillow lace}. See under {Pillow}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lace \Lace\, v. t. [imp. & p. p. {Laced} ([=a]st); p. pr. & vb.
   n. {Lacing}.]
   1. To fasten with a lace; to draw together with a lace passed
    through eyelet holes; to unite with a lace or laces, or,
    figuratively. with anything resembling laces. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When Jenny's stays are newly laced.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn with narrow strips or braids of some decorative
    material; as, cloth laced with silver. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To beat; to lash; to make stripes on. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I'll lace your coat for ye.      --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To add something to (a food or beverage) so as to impart
    flavor, pungency, or some special quality; as, to lace a
    punch with alcohol; to lace the Kool-Aid with LSD. [Old
    Slang]
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. To twine or draw as a lace; to interlace; to intertwine.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       The Gond . . . picked up a trail of the Karela, the
       vine that bears the bitter wild gourd, and laced it
       to and fro across the temple door.  --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lace \Lace\, v. i.
   To be fastened with a lace, or laces; as, these boots lace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lace
   n 1: a cord that is drawn through eyelets or around hooks in
      order to draw together two edges (as of a shoe or garment)
      [syn: {lace}, {lacing}]
   2: a delicate decorative fabric woven in an open web of
     symmetrical patterns
   v 1: spin,wind, or twist together; "intertwine the ribbons";
      "Twine the threads into a rope"; "intertwined hearts" [syn:
      {intertwine}, {twine}, {entwine}, {enlace}, {interlace},
      {lace}] [ant: {untwine}]
   2: make by braiding or interlacing; "lace a tablecloth" [syn:
     {braid}, {lace}, {plait}]
   3: do lacework; "The Flemish women were lacing in front of the
     cathedral"
   4: draw through eyes or holes; "lace the shoelaces" [syn:
     {lace}, {lace up}]
   5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn:
     {spike}, {lace}, {fortify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top