ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pincer*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pincer, -pincer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pincers[N] ก้าม (ปู), Syn. claw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are pincersคีมอยู่นี่ The Guy Was Cool (2004)
We should force the enemy near the Island... and launch a pincer drive from the sea and air.เราน่าจะผลักดันข้าศึกไว้ ไม่ให้เข้าใกล้เกาะจะดีกว่า แล้วโจมตี กระหนาบมันให้อยู่ ด้วยกำลังเรือรบ และอากาศยาน Letters from Iwo Jima (2006)
Not to mention the pincers.แล้วเขี้ยวมันล่ะครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Since the mad King had his tongue ripped out with hot pincers.ตั้งแต่ถูกพระราชาตัดลิ้นด้วยคีมหนีบ The Kingsroad (2011)
A pincer move.ไอ้หยิกถอย Battle of the Bastards (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pincerIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
ปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู
ตีขนาบ[V] make a pincers movement, Example: กองทัพของเราตีขนาบกองทัพของข้าศึก, Thai definition: ทำให้ขึ้นมาขนาบข้าง
กระหนาบ[V] make pincer movement, See also: press on two sides, sandwich, Syn. ประชิด, ขนาบ, Example: กองทัพตีกระหนาบ, Thai definition: ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง
ก้าม[N] claw, See also: nipper, pincers, clutch, Example: ก้ามปูอบวุ้นเส้นเป็นอาหารจานโปรดของฉันและเพื่อน, Count unit: ก้าม, อัน, Thai definition: อวัยวะของสัตว์บางชนิด เช่น ปู กุ้ง ใช้หนีบอาหาร
แหนบ[N] tweezers, See also: tongs, pincers, Example: เธอใช้แหนบถอนคิ้วออกทีละเส้น, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือคล้ายรูปคีม สำหรับถอนหนวดถอนคิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: arrest s.o.   FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบปาก[v. exp.] (jīp pāk) FR: faire la moue ; pincer les lèvres
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
เม้มปาก[v. exp.] (mēm pāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together   FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
แหนบ[n.] (naēp) EN: tongs ; pincers   FR: brucelles [fpl]
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer
หยิก[v.] (yik) EN: pinch ; nip   FR: pincer ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PINCERS P IH1 N S ER0 Z
PINCERLIKE P IH1 N S ER0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pincer (n) pˈɪnsər (p i1 n s @ r)
pincers (n) pˈɪnsəz (p i1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag, #15,599 [Add to Longdo]
夹击[jiā jī, ㄐㄧㄚ ㄐㄧ, / ] pincer attack; attack from two sides, #25,246 [Add to Longdo]
夹攻[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pincer attack; attack from two sides, #51,644 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis, #52,981 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #103,638 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #368,631 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˇ, ] to pick up thing with chopsticks or pincers., #549,573 [Add to Longdo]
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beißzange {f}pair of pincers; pincers [Add to Longdo]
Kneifzange {f}; Beißzange {f}pincers [Add to Longdo]
zangenförmig {adj}pincer-shaped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟み撃ち(P);挟み打ち[はさみうち, hasamiuchi] (n,vs) pincer attack; attack on both sides (flanks); (P) [Add to Longdo]
挟撃;挾撃[きょうげき, kyougeki] (n,vs) pincer movement; pincer attack [Add to Longdo]
挟撃作戦[きょうげきさくせん, kyougekisakusen] (n) pincer operation (tactic) [Add to Longdo]
釘抜き[くぎぬき, kuginuki] (n) pincers; nail puller [Add to Longdo]
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws [Add to Longdo]
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  pincer /pɛ̃se/ 
   pinch

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top