ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pincer-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pincer, *pincer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should force the enemy near the Island... and launch a pincer drive from the sea and air.เราน่าจะผลักดันข้าศึกไว้ ไม่ให้เข้าใกล้เกาะจะดีกว่า แล้วโจมตี กระหนาบมันให้อยู่ ด้วยกำลังเรือรบ และอากาศยาน Letters from Iwo Jima (2006)
A pincer move.ไอ้หยิกถอย Battle of the Bastards (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pincerIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pincer (n) pˈɪnsər (p i1 n s @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pincer
   n 1: a hand tool for holding consisting of a compound lever for
      grasping [syn: {pincer}, {pair of pincers}, {tweezer},
      {pair of tweezers}]
   2: a grasping structure on the limb of a crustacean or other
     arthropods [syn: {claw}, {chela}, {nipper}, {pincer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pincer /pɛ̃se/ 
  pinch

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top