ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

夹击

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夹击-, *夹击*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夹击[jiā jī, ㄐㄧㄚ ㄐㄧ, / ] pincer attack; attack from two sides, #25,246 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Between them, they hope to trap us here... against the sea.[CN] 他们希望利用前后夹击 将我们 困在海边 Spartacus (1960)
Here's where we hold them by the nose... and kick them in the ass.[CN] 我们就在这里前后夹击敌军,快去! Patton (1970)
FIetcher'd be caught between two forces.[CN] 那弗列舍将受到两面夹击 Midway (1976)
It's a good spot for an ambush and we can get him between two fires.[CN] 那是个伏击的好地方, 我们可以从两边夹击 For a Few Dollars More (1965)
With both platoons pinching together, shouldn't you have taken the CP bunker?[CN] 有两个排一起夹击, 你不是该拿下指挥所掩体了吗? Pork Chop Hill (1959)
Tell him when he hits the first trench to pinch in this way.[CN] 告诉他攻进第一条战壕后向这边夹击 Pork Chop Hill (1959)
- to pinch in this way, to his right.[CN] - 向这边,他的右侧夹击 Pork Chop Hill (1959)
They won't engage.[CN] 不会打夹击战的 亚格里巴会下令他们退后 Cleopatra (1963)
If we attack from two directions, we confound surprise with confusion.[CN] 如果我们用两方夹击 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
Lucullus will march against our rear.[CN] 卢卡勒斯又会自后方夹击 Spartacus (1960)
Pinch in as fast as you can.[CN] 尽快夹击 Pork Chop Hill (1959)
Not if we engage, as Antony said.[CN] 若夹击战开始,他们就无法... Cleopatra (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top