ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鉗-, *鉗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鉗, qián, ㄑㄧㄢˊ] pincers, pliers, tongs; to compress
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  甘 (gān ㄍㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag, #15,599 [Add to Longdo]
钳子[qián zi, ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] pliers; forceps; clamp, #41,458 [Add to Longdo]
火钳[huǒ qián, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] fire tongs, #83,759 [Add to Longdo]
虎钳[hǔ qián, ㄏㄨˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] pliers, #186,605 [Add to Longdo]
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]
夹钳[jiā qián, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] tongs [Add to Longdo]
眉毛钳[méi máo qián, ㄇㄟˊ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] tweezers [Add to Longdo]
蒜茸钳[suàn róng qián, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] garlic press [Add to Longdo]
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子;かん子[かんし, kanshi] (n) forceps [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even as a Nutcracker, you're a thorn in my side.[CN] 雖然變成胡桃 你還是弄得我很頭痛 Barbie in the Nutcracker (2001)
I need forceps, now.[JA] -  Birth (2011)
Hand me those pliers.[CN] 這裏需要什麼子嗎? Trust (1990)
Dissection forceps.[JA] マーキングを行う。 剥離子。 はい。 Episode #1.4 (2012)
Forcep.[JA]  The Transformation (2009)
A Nutcracker![CN] 是個胡桃 Barbie in the Nutcracker (2001)
Forceps.[JA] 子を 6 A.M. (2014)
My forceps.[JA] 子を Look Before You Leap (2014)
The M.E. found this lodged in her ribcage.[JA] 検視官が 彼女の胸郭に これが突き刺さっていたのを見つけた 手術用の子だ Lesser Evils (2012)
"Neighbors fight at dinner, as the cook runs with a poker"[CN] 廚子則舉著火飛奔 Freeze Die Come to Life (1990)
What's this?[CN] 閉嘴,把子遞我 Trust (1990)
It pinches...[CN] ... It All Starts Today (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top