Search result for

*midnight*

(151 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: midnight, -midnight-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midnight[N] เวลาเที่ยงคืน, See also: กลางดึก, ตอนกลางคืน, Syn. night
midnight[ADJ] ตอนกลางคืน, See also: ในเวลากลางคืน, ในเวลาเที่ยงคืน, Syn. nocturnal, evening, night, Ant. daily
midnight sun[N] พระอาทิตย์เที่ยงคืน
midnight blue[N] สีฟ้าเข้ม, See also: สีน้ำเงินเข้ม, Syn. midnight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midnight(มิด'ไนทฺ) n. เที่ยงคืนเวลา24.00น.

English-Thai: Nontri Dictionary
midnight(n) เที่ยงคืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, nobody goes until midnight anyway. right.ไม่มีใครเค้าไปกันหรอกเจนนี่ จนกว่าจะเที่ยงคืน Pret-a-Poor-J (2008)
It's almost midnight.เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว Pilot (2008)
At midnight, I'll be alone with her in the park.ตอนเที่ยงคืนวันนั้น ผมจะอยู่กะเธอสองคนในสวนสนุก My Sassy Girl (2008)
It's after midnight!นี่มันหลังเที่ยงคืนแล้ว! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
At midnight, I blow you all up.ตอนเที่ยงคืน ฉันจะระเบิดพวกแกให้หมด The Dark Knight (2008)
I'm a midnight tokerผมเป็นขี้ยา ผมเป็นขี้ยา The Love Guru (2008)
I'm a midnight tokerผมเป็นขี้ยา The Love Guru (2008)
I predict that at midnight tonight there will be a thunderstormข้าคาดว่าวันนี้ตอนเที่ยงคืน จะมีพายุฟ้าคะนอง Three Kingdoms (2008)
Should there be no rain at midnight tonight I shall be beheadedถ้าไม่ตกตอนเที่ยงคืน ข้ายอมให้ตัดหัว Three Kingdoms (2008)
"And at midnight of the third day,และตอนเที่ยงคืนของวันที่สาม Burn After Reading (2008)
That's your lab report question for this week, and it's due in my box by midnight on Friday.นั่นคือคำถามในรายงานการทดลอง สำหรับอาทิตย์นี้ และต้องส่งภายในเที่ยงคืนวันศุุกร์นะ The Day the Earth Stood Still (2008)
Midnight Ass.โชว#8203; Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Or we could follow the guys for 12 hours out of town and have card five by midnight.หรือเราตามคนๆนี้ไปในเมืองซัก 12 ชม. และได้การ์ดใบที่ 5 มาตอนเที่ยงคืน ฟังดูเป็นไง? Five the Hard Way (2008)
If you're not back by midnight you're going to jail.ถ้านายไม่กลับมาภายในเที่ยงคืน พวกนายกลับเข้าคุกแน่ Five the Hard Way (2008)
The trips to Dunwoody, the background on the Formavale acquisitions, the midnight load-outs, it's all in place and ready to go.เรื่องเดินทางไปดันวู๊ดดี้ เบื้องหลังการเข้าถือครองฟอร์มาเวล การลงของตอนเที่ยงคืน มีพร้อมหมด Duplicity (2009)
Call after midnight. Just ask for frank.โทรตอนหลังเที่ยงคืน,ขอพูดกับแฟรงค์ I Lied, Too. (2009)
I told you. It must have been midnight or so.ผมบอกคุณแล้วว่ามันน่าจะซักเที่ยงคืน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
You might end up doing paperwork on the midnight shift.คุณอาจจะทำงานเอกสารจบ ในกะกลางคืน Emotional Rescue (2009)
It's not even midnight yet. We should be out!คำคืนทั้งหมดนี้เป็นของเรา Some Kinda Love (2009)
...and the midnight screeningกับหนังรอบเที่ยงคืน After School Special (2009)
Tomorrow night... midnight.คืนพรุ่งนี้ เที่ยงคืน Lucifer Rising (2009)
Tomorrow night... midnight...คืนพรุ่งนี้ ตอนเที่ยงคืน Lucifer Rising (2009)
We spoke to his wife, and she said that he... had arrived home, just before midnight, the last two nights.เราคุยกับภรรยาเขาแล้ว เธอบอกว่า สองคืนที่ผ่านมาเขากลับถึงบ้านหลังเที่ยงคืน Bound (2009)
Between midnight and 6 a.m.ประมาณที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้า A Shade of Gray (2009)
I'm going back out till midnight.ผมต้องออกไปทำงานต่ออีกถึงเที่ยงคืน Mama Spent Money When She Had None (2009)
No, just reminding lynette That it's, uh, ten minutes till midnight,ไม่ใช่นะ แค่เตือนความจำลินเน็ตว่าอีกสิบนาทีจะเที่ยงคืนน่ะ Bargaining (2009)
It looks like i'm gonna be here late tonight, And by "late," i mean past midnight.เหมือนฉันจะต้องอยู่ที่ทำงานถึงดึกเลยคืนนี้ หลังเที่ยงคืนไปเลย Bargaining (2009)
Any guy named Hammer is not a good idea at midnight.ไม่ว่าจะแฮมร์เมอไหน / ก็ไม่สมควรในตอนเที่ยงคืน Pilot (2009)
At midnight, I'm sleeping.เราลดตัวเลขลงมาเหลือ 330 ตัว, 1% ของจำนวนนั้น The Cove (2009)
At midnight, I'm sleeping.และตอนนี้ก็มีคนไม่มากนัก The Cove (2009)
The demons come after midnightปีศาจมาถึงหลังเที่ยงคืน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Midnight is the witching hour...เที่ยงคืนคือเวลาของเวทมนต์ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Midnight is the time when a door opens from our worldเที่ยงคืนคือเวลาที่ประตูเปิดจากโลกของเรา Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Nothing like a midnight swim to wash away the troubles.ไม่มีอะไรเหมือนกับการว่ายน้ำกลางดึก เพื่อชะล้างปัญหาออกไปซะ Scratches (2009)
It's midnight. You're out of ammo.เที่ยงคืนแล้ว และนายก็ไม่มีกระสุนเหลือพอ Never Let Me Go (2009)
No, but come on. A midnight screening of Tron?ไม่, แต่เร็วเข้า ฉายเรื่องทรอนตอนเที่ยงคืนเหรอ? Chuck Versus the Colonel (2009)
It might be too late by midnight tonight.เที่ยงคืนนี้มันอาจจะสายไป Chuck Versus the Colonel (2009)
I've been burning the midnight oil, and if you ask me, my work speaks for itself.ฉันเผาน้ำมันตอนเที่ยงคืน และถ้านายถามฉัน คำตอบดูจากผลงานฉันแล้วกัน Chuck Versus the First Kill (2009)
¶¶ She took the midnight train ¶¶# เธอนั่งรถไฟเที่ยงคืน # Pilot (2009)
¶¶ He took the midnight train ¶¶# เขานั่งรถไฟเที่ยงคืน # Pilot (2009)
The coronation happens at midnight, at Nate's party.อยู่นอกโลกยังมองเห็นเลย The Goodbye Gossip Girl (2009)
See you at midnight? Unless you wanna concede now.พิธีสวมมงกุฎจะมีตอนเที่ยงคืนที่ปาร์ตี้ของเนท The Goodbye Gossip Girl (2009)
- Bring me your leader. - It's not midnight.ฉันก็นึกว่าเธออยากจะรู้ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Vocal adrenaline rehearses every day From 2:30 until midnight.โวคัล อะดรีนาลีน ซ้อมใหญ่ทุกวัน ตั้งแต่บ่ายสองครึ่ง ถึงเที่ยงคืน Acafellas (2009)
While driving home from napa valley going eastbound on route 7 around midnight.ขณะขับรถกลับจากนาปาวัลเลย์ไปทางตะวันออก บนถนนสาย 7 ประมาณเที่ยงคืน Roadkill (2009)
We were back in my hotel by midnight, watching "the hills"เรากลับมาโรงแรมฉันก่อนเที่ยงคืนดูthe hills Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I can be in jacksonville by midnight,อาจจะไปถึงแจ๊คสัน วิลล์ตอนเที่นงคืน Hello, Dexter Morgan (2009)
It's after midnight.นี่มันหลังเที่ยงคืนแล้ว No More Good Days (2009)
I realized it was past midnight.ผมพึงรู้ว่าผ่านเที่ยงคืนมาแล้ว Light (2009)
We're loaded and on the road by midnight.เราจะมีกระสุนเต็ม รวมตัวบนถนน ตอนเที่ยงคืน The End (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
midnightA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.
midnightAs of midnight tonight the contract becomes effective.
midnightAt midnight we reached the village by car.
midnightDad rarely gets back home before midnight.
midnightGet back before midnight, or you will be locked out.
midnightHe came home at almost midnight.
midnightHe did not return home till midnight.
midnightHe gave me a ring at midnight.
midnightHe rang me up (on the telephone) at midnight.
midnightI don't see why I have to go to your house at midnight.
midnightI had instant noodles as a midnight snack.
midnightI have to burn the midnight oil tonight.
midnightI'll be home by midnight at the latest.
midnightI'll burn the midnight oil tonight.
midnightIt saw her taking a walk in the park at midnight.
midnightIt's midnight already.
midnightIt was such a hot night that I could not sleep till midnight.
midnightI waited for my husband till after midnight.
midnightI would keep waiting for you if I had to stay awake past midnight.
midnightJim burned the midnight oil when he was preparing for the examination.
midnightJohn has hardly ever gone to bed before midnight.
midnightJohn is in the habit of staying up until midnight.
midnightLooks like I might have to burn the midnight oil tonight.
midnightMany goods are transported at midnight by truck.
midnightMidnight is when ghosts are thought to walk the earth.
midnightRobbers prowl around at midnight.
midnightSusie sat up until midnight, when she heard a strange noise.
midnightThe fire broke out toward midnight.
midnightThe incident took place at midnight.
midnightThe midnight sun is a fantastic natural phenomenon.
midnightThe party came to an end at midnight.
midnightThey talked and talked until after midnight.
midnightToward midnight I fell asleep.
midnightWe call that color "midnight blue".
midnightWe may miss the next bus but at any rate we'll be there before midnight.
midnightWe reached London at midnight.
midnightWe talked on the phone until midnight.
midnightWe woke up after midnight.
midnightYou may go to the party but you must be home by midnight.
midnightYou should know better than to call at midnight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิดไนท์[N] midnight, Syn. เที่ยงคืน, ดึก, Example: ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการถึงมิดไนท์เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่, Notes: (อังกฤษ)
เที่ยงคืน[N] midnight, Example: หลายคนไม่พอใจที่ไม่ได้กินหลังเที่ยงคืน ในที่สุดเลยต้องอนุโลมให้ขายได้ตลอดเวลา, Thai definition: เวลากึ่งกลางคืน คือ 24.00 น.
ตี[N] an hour counting after midnight, See also: period in the early morning (1 to 6 o'clock), Example: พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สองยาม[n. exp.] (søng yām) EN: midnight   FR: minuit
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning )   FR: ... heure(s) du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDNIGHT    M IH1 D N AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midnight    (n) (m i1 d n ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitternacht {f}; 0 Uhrmidnight; 12:00 a.m. [Add to Longdo]
Nachtdienst {m}; Nachtschicht {f}graveyard shift (work hours between midnight and 8 a.m.) [Add to Longdo]
bis spät in die Nacht hinein arbeitento burn the midnight oil [fig.] [Add to Longdo]
vor; kurz vor; fast | fast Mitternacht | drei Tage vor ...shy | shy of midnight | three days shy of ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.) [Add to Longdo]
ミッドナイト[, middonaito] (n) midnight; (P) [Add to Longdo]
ミッドナイトショー[, middonaitosho-] (n) midnight show [Add to Longdo]
ミッドナイトブルー[, middonaitoburu-] (n) midnight blue [Add to Longdo]
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
丑三つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight [Add to Longdo]
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish [Add to Longdo]
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight [Add to Longdo]
午前様[ごぜんさま, gozensama] (exp,n) (See 御前様・ごぜんさま) coming home after midnight; person who comes home after midnight [Add to Longdo]
午前零時[ごぜんれいじ, gozenreiji] (n) midnight [Add to Longdo]
後夜[ごや, goya] (n) (1) period from midnight until the early morning; (2) (See 寅の刻) around 4 in the morning [Add to Longdo]
子の刻[ねのこく, nenokoku] (n) midnight [Add to Longdo]
子の時[ねのとき, nenotoki] (n) midnight [Add to Longdo]
十二時[じゅうにじ, juuniji] (n) twelve o'clock; noon; midnight [Add to Longdo]
深更[しんこう, shinkou] (n) middle of the night; dead of night; midnight [Add to Longdo]
真夜中[まよなか, mayonaka] (n-adv,n-t) dead of night; midnight; (P) [Add to Longdo]
正子[しょうし, shoushi] (n) midnight [Add to Longdo]
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
中夜[ちゅうや, chuuya] (n) (1) {Buddh} (See 六時) midnight period; midnight service; (2) (arch) winter solstice [Add to Longdo]
白夜[びゃくや;はくや, byakuya ; hakuya] (n) white night (i.e. at the North or South Pole); short night; night under the midnight sun [Add to Longdo]
半宵[はんしょう, hanshou] (n) midnight [Add to Longdo]
半夜[はんや, hanya] (n-adv,n-t) midnight [Add to Longdo]
夜々中;夜夜中[よるよなか, yoruyonaka] (n-t) midnight [Add to Longdo]
夜闇[よやみ, yoyami] (n) (obsc) black of night; dead of night; midnight [Add to Longdo]
夜食[やしょく, yashoku] (n) supper; night meal; late-night snack; "fourth meal"; midnight snack [Add to Longdo]
夜中(P);夜なか[よなか, yonaka] (n-adv,n-t) midnight; dead of night; (P) [Add to Longdo]
夜半[やはん;よわ, yahan ; yowa] (n-adv,n-t) midnight; dead of night [Add to Longdo]
零時[れいじ, reiji] (n) 12 o'clock (midnight); (P) [Add to Longdo]
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前半夜[qián bàn yè, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] first half of the night (from nightfall to midnight) [Add to Longdo]
午夜[wǔ yè, ˇ ㄧㄝˋ, ] midnight [Add to Longdo]
半夜[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] midnight; in the middle of the night [Add to Longdo]
夜半[yè bàn, ㄧㄝˋ ㄅㄢˋ, ] midnight [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat [Add to Longdo]
子夜[zǐ yè, ㄗˇ ㄧㄝˋ, ] midnight [Add to Longdo]
宵夜[xiāo yè, ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ, ] midnight snack; late-night snack [Add to Longdo]
挑灯夜战[tiǎo dēng yè zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄥ ㄧㄝˋ ㄓㄢˋ, / ] to raise a lantern and fight at night (成语 saw); fig. to work into the night; to burn the midnight oil [Add to Longdo]
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs [Add to Longdo]
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] beauty sleep (before midnight) [Add to Longdo]
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] burn the midnight oil; work late into the night [Add to Longdo]
零时[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] midnight; zero hour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Midnight \Mid"night`\, n. [AS. midniht.]
   The middle of the night; twelve o'clock at night.
   [1913 Webster]
 
      The iron tongue of midnight hath told twelve. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Midnight \Mid"night`\, a.
   Being in, or characteristic of, the middle of the night; as,
   midnight studies; midnight gloom. "Midnight shout and
   revelry." --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top