ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

零时

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -零时-, *零时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零时[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] midnight; zero hour, #15,781 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, at 2400 hours...[CN] 各位,今晚午夜零时 Murder at 1600 (1997)
Where were you last night between the hours of midnight and 2 a.m.?[CN] 你们昨晚零时至二时在那里? Dude, Where's My Car? (2000)
every six hours, your teacher'll broadcast updates... 4 times a day![CN] 老师会于上下午零时与六时广播 一天4次呢 Battle Royale (2000)
Choose watching history repeat itself.[CN] 选择零时工合同 需要两小时通勤的工作 选择这相同的给你的孩子 只不过要更糟 T2 Trainspotting (2017)
0:15[CN] 零时十五分 The Star (2002)
When the counter approaches zero... click on three frames off the TV.[CN] 指针接近零时 拷贝三张图像 Johnny Mnemonic (1995)
I'm sorry, but you're obviously stuck in a pre-Zero Hour DC Universe.[CN] 非常抱歉 但你的思维明显只是 停留在DC漫画"前零时"时代 The Hofstadter Isotope (2009)
The Britainia left at 50 minutes past midnight ...with Prince Charles and the Patterns on deck waving farewell to the people onshore[CN] 不烈颠尼亚号在零时五十分开船 查理斯、彭定康和彭定康夫人 就站在甲板,不时向岸边挥手 Golden Chicken (2002)
But when all those bombers went over the night... just before zero hour, to take out Cleves,[CN] 但当那晚 就在零时前 所有那些 轰炸机飞过去... 去干掉克莱沃时, Pincers: August 1944-March 1945 (1974)
Where were you between midnight and 2 a.m. last night?[CN] 你们昨晚零时至二时在那里? Dude, Where's My Car? (2000)
Nope, I am only here part-time[CN] 不啊 我只是零时 Tokyo Tower (2005)
If an angel falls in love with a common mortal, at midnight of the first night they love, they will forget everything about their love.[CN] 一个天使如果跟凡人恋爱的话 就会在相爱的第一晚零时零分 完全忘记有过这段情 Bit luen (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top