ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ivory*

AY1 V ER0 IY0   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ivory, -ivory-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ivory tower[SL] หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร
ivory(ไอ'วะรี) n. งาช้าง,สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง,งาสัตว์อื่น,เนื้อฟัน,ที่ดีดเปียโน,ลูกเต๋า,สีงาช้าง. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยงาช้าง
ivory towerสถานที่ที่แยกอยู่ต่างหาก,สถานที่โดดเดี่ยว,ความคิดที่โดดเดี่ยว., See also: ivory-towerish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ivory(adj) ทำด้วยงาช้าง
ivory(n) งาช้าง,สีงาช้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ivoryงา (สัตว์) [TU Subject Heading]
Density, Ivory Likeลักษณะความทึบรังสีคล้ายงาช้าง [การแพทย์]
Ivory pointเข็มงาช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Ivory Toweer Insularityเปรยแต่ไม่ทำ [การแพทย์]
Ivory Vertebraกระดูกสันหลังแบบงาช้าง [การแพทย์]
Ivory Whiteฝ้าจางหมดจนไม่เหลือแม้เงา [การแพทย์]
Ivory, Artificialงาเทียม [การแพทย์]
Ivory-Likeขาวทึบแบบลักษณะคล้ายงาช้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Ivory-billed woodpecker.นกหัวขวาน Kung Fu Fighting (2007)
Ivory-billed woodpecker-- that's what's getting me through this.นกหัวขวาน... นั้นมัน อะไรทำให้ผมไม่คิดถึงสิ่งนี้ Kung Fu Fighting (2007)
And when I get through this, I am finally going to scout the ivory-billed woodpecker.และเมื่อผมนึกถึงนี่,ในที่สุด ผม กำลังจะเป็นคนลาดตระเวนนกหัวขวาน Kung Fu Fighting (2007)
I... the ivory-billed woodpecker.นกหัวขวาน อะไร อะไร Kung Fu Fighting (2007)
- What? - What? The ivory-billed woodpecker.นกหัวขวาน มิสเตอร์อาร์โนด์ล Kung Fu Fighting (2007)
Ivory-billed woodpecker.นกหัวขวาน เยี่ยม Kung Fu Fighting (2007)
We just got in some good ivory.เราพึ่งได้รับ งาที่ดีมา Unstoppable Marriage (2007)
I sculpt wood, crystals, ivory etc. with letters... and put color on them...ผมแกะสลักไม้,คริสตัล งาช้าง และอีกหลายอย่างให้เป็นตัวหนังสือ แล้วก็ทาสีพวกมันด้วย Unstoppable Marriage (2007)
- The guy's cleaner than Ivory Snow. - Got something here.ประวัติหมอนี่ขาวสะอาดดีครับ Eagle Eye (2008)
I don't know what it looks like up there in your ivory tower.ฉันไม่รู้ว่าจะข้างบนนั้นจะดูเหมือนอะไร Selfless (2008)
It seems only one ivory tower has been stormed tonight.ดูเหมือนว่า หอคอย ไอวอรี่ จะถูกพายุกระหน่ำ คืนนี้ There Might be Blood (2008)
Ivory Coast qualifies.คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด.. Invictus (2009)
Walk across the ivory marble foyer into their cars.เดินผ่านห้องหินอ่อนงาช้างเข้าไปในรถของเขา Pleasure Is My Business (2009)
Ivory marble. She mentioned it on the phone.หินอ่อน งาช้าง เธอพูดถึงในโทรศัพท์ Pleasure Is My Business (2009)
The men who walk through the ivory marble foyer.ชายผู้เดินผ่านห้องพักหินอ่อนงาช้าง Pleasure Is My Business (2009)
Oh, her bridal train. What color is the dress, white or ivory?หางชุดวิวาห์ของเธอ สีอะไรคะ ขาวหรืองาช้าง Royal Wedding (2011)
- Ivory. - Ah.งาช้าง Royal Wedding (2011)
The merchant ivory retrospective. You can ensureร้านค้างาช้างที่ระลึก คุณสามารถมั่นใจได้ Damien Darko (2011)
I got these ivory bangles, from darkest Africa.ฉันมีกำไลงาช้าง จากแอฟฟริกา Can't See the Fae-Rest (2011)
Not to mention the global ban on ivory.แถมทั่วโลกแบนงาช้างแล้วด้วย Can't See the Fae-Rest (2011)
With ivory skin and eyes of emerald green#กับผิวขาวเนียนและตาเขียวมรกต# I Kissed a Girl (2011)
Solid ivory is the only way to be assured of true follicular purity, while still identifying myself as a man of means.งาช้างคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ มั่นใจได้ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ขณะเดียวกันก็ยังคงตัวตนที่มั่งคั่งของฉันเอง Advanced Gay (2011)
If you'll excuse me, I need to go find a half-decent ivory buffer in this two-horse town.ทีนี้ผมขอตัวนะ พอดีต้องไปหา ที่ทำความสะอาดวิกผมงาช้าง ในเมืองเล็กๆนี่ Advanced Gay (2011)
I was thinking like, ivory, crepe-de-chine,ฉันอยากได้สีงาช้าง ครีปดีชีน Fae-nted Love (2012)
I spent the weekend sending your photo to ivory poachers who could make an absolute fortune selling your enormous white teeth on the black market.ฉันใช้เวลาทั้งอาทิตย์ส่งรูปเธอ ไปให้พวกชอบกินหญ้าแก่ ที่สามารถเปิดโอกาสให้เรา ขายฟันขนาดยักษ์สีขาววิ้ง ของเธอได้ในตลาดมืด Choke (2012)
But yours will be ivory since you're the bride.แต่ของเจ้าจะงามเป็นที่สุด เพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าสาว What Is Dead May Never Die (2012)
And you wouldn't have that ivory tower to teach out of.และคุณก็จะไม่ได้รับ\ข้อมูลฝังห้ว พวกนี้เหมือนกัน A Stitch in Time (2012)
This is ivory. I told you to get beige.นี่มันสีงาช้าง ฉันบอกว่าเอาสีเบจไง Give Me the Blame (2012)
A 19th century ivory and gold bedside table,โต๊ะข้างเตียงงาช้างและทองสมัยศตวรรษที่ 19 And the Hidden Stash (2012)
A 19th century gold and ivory bedside table--โต๊ะข้างเตียงงาช้างและทอง สมัยศตวรรษที่ 19 And the Hidden Stash (2012)
Come on, man, Ebony and Ivory.Come on, คน, ดำและสีงาช้าง. 2 Guns (2013)
So don't you worry 'bout a thing because whether you're ebony or ivory, you are the sunshine of my life.แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ เพราะไม่ว่าเธอจะเป็น ไม้มะเกลือหรืองาช้าง เธอเป็นดั่งแสงอาทิตย์ของฉัน Wonder-ful (2013)
Brooding in your ivory towerครุ่นคิดอยู่ในหอคอยงาช้างของคุณ Young & Beautiful (2013)
Then we wouldn't be cannon fodder for snobs like you, judging people like me from your ivory towers.แม่ไม่อยากให้ผมเป็นทหารสังเวยลูกปืน แทนพวกคุณ ที่คอยตัดสินผมบนหอคอยงาช้าง Kingsman: The Secret Service (2014)
Very ivory tower, very reductive.ยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งไม่มีใครอยากมายุ่ง Hassun (2014)
This is a cylinder seal made of ivory.นี่คือตราประทับทรงกระบอก ทำจากงาช้าง Inferno (2016)
I'm Vincent lvory, Mr Bennet's attorney. I know.Ich bin Vincent Ivory, Mr Bennets Anwalt. The Prodigal (1985)
Tubbs didn't make it through the anti-Castro rap.- Sein Name ist IvoryJunk Love (1985)
That's what happened. How it happened is another question.IvoryJunk Love (1985)
Do I look like a travel agent?Wir haben was Besseres. Wir haben Ivory Jones. Junk Love (1985)
(Crockett) Yeah. Just like cocaine.Ivory beschaffte Pässe für vietname- sische Frauen während des Krieges. Junk Love (1985)
Frankenstein's monster. Silva has been grooming him to take over the business.Weiß er, dass Sie für Ivory Jones anschaffen? Junk Love (1985)
About six months ago... when... while I was still with Silva.Alos gingen Sie zu Ivory Jones, um Silva zu bestrafen? Ist das so? Junk Love (1985)
You're crazy. I was lucky to get out of there alive.Sie waren schon immer ein guter Händler, IvoryJunk Love (1985)
Very funny. I'm tired, man.Ivory sagt, es läuft jedes Mal anders ab. Junk Love (1985)
That's the secret: to want.Du hast interessante neue Freunde gefunden, IvoryJunk Love (1985)
So tell me, where is this hotshot you call protégé... this Roberto?Man sollte immer Pläne haben, IvoryJunk Love (1985)
Valenzuela killed Roberto... and the others, and Enrico.Ivory hilft Ihnen. Junk Love (1985)
[smirks] lf l were you.... lf l were you... honey... I'd ask Ivory Jones.Wenn ich du wäre... Schätzchen! ... dann würde ich Ivory Jones fragen. Junk Love (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ivoryHe carved designs in ivory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวนวล[V] be off-white, See also: be ivory, be soft white, Example: ผิวของเธอขาวนวลเป็นหยวกกล้วย คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: มีผิวขาวผ่องเป็นยองใย
งา[N] ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งาช้าง[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count unit: กิ่ง
พอน[N] ivory, See also: creamy yellow, creamed-colour, Syn. พูพอน, Example: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภทอื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น, Thai definition: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
ทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, งาช้าง
นาคทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งาช้าง, Count unit: กิ่ง
ช้างงวง[N] male elephant without tusk, See also: ivoryless elephant, Syn. ช้างสีดอ, Example: ช้างเชือกนี้เป็นช้างงวง, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างไม่มีงา
กิ่ง[CLAS] classifier of ivory, Example: บ้านของกำนันมีงาช้างอยู่ 2 กิ่ง, Thai definition: ลักษณนามเรียกงาช้าง
นวล[ADJ] cream, See also: light-colored, ivory, Example: วิไลชอบใส่เสื้อสีนวล, Thai definition: ทีมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   
งา[n.] (ngā) EN: ivory   FR: ivoire [m]
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan   
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
สีงา[adj.] (sī ngā) EN: ivory   FR: ivoire ; couleur ivoire
ทนต์[n.] (thon) EN: ivory ; tusk   

CMU English Pronouncing Dictionary
IVORY    AY1 V ER0 IY0
IVORY    AY1 V R IY0
IVORY-COAST    AY1 V ER0 IY0 K OW1 S T
IVORY-COAST    AY1 V R IY0 K OW1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ivory    (n) ˈaɪvəriː (ai1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yá, ㄧㄚˊ, ] tooth; ivory, #2,958 [Add to Longdo]
科特迪瓦[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa, #23,650 [Add to Longdo]
象牙[xiàng yá, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ, ] ivory, #24,759 [Add to Longdo]
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, ] ivory tower, #44,757 [Add to Longdo]
阿比让[Ā bǐ ràng, ㄚ ㄅㄧˇ ㄖㄤˋ, / ] Abidjan (city in Ivory Coast), #55,894 [Add to Longdo]
牙白[yá bái, ㄧㄚˊ ㄅㄞˊ, ] creamy white; ivory color, #71,123 [Add to Longdo]
象牙海岸[xiàng yá hǎi àn, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] Ivory Coast, #111,523 [Add to Longdo]
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast), #166,721 [Add to Longdo]
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots, #474,751 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] get rid of; ivory hairpin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfenbein {n}ivory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイボリー(P);アイボリ[, aibori-(P); aibori] (n) ivory; (P) [Add to Longdo]
アイボリーブラック[, aibori-burakku] (n) ivory black [Add to Longdo]
アイボリーホワイト[, aibori-howaito] (n) ivory-white [Add to Longdo]
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper [Add to Longdo]
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
灰貝[はいがい, haigai] (n) ivory shell; cockle [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [Add to Longdo]
象牙[ぞうげ, zouge] (n) ivory; (P) [Add to Longdo]
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] (n) ivory tower [Add to Longdo]
象牙海岸[ぞうげかいがん, zougekaigan] (n) (See コートジボワール) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
象牙細工[ぞうげざいく, zougezaiku] (n) ivory carving [Add to Longdo]
象牙取引[ぞうげとりひき, zougetorihiki] (n) ivory trade [Add to Longdo]
象牙色[ぞうげいろ, zougeiro] (n) ivory-white [Add to Longdo]
象牙椰子[ぞうげやし;ゾウゲヤシ, zougeyashi ; zougeyashi] (n) (uk) ivory palm (Phytelephas macrocarpa) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) shaku (flat wooden or ivory baton carried in the right hand when in ceremonial imperial or Shinto garb) [Add to Longdo]
箋;籤[せん, sen] (n) (1) slip (of paper); (2) tag (usu. bamboo, wood, ivory, etc.); label [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ivory \I"vo*ry\ ([imac]"v[-o]*r[y^]), n.; pl. {Ivories}. [OE.
   ivori, F. ivoire, fr. L. eboreus made of ivory, fr. ebur,
   eboris, ivory, cf. Skr. ibha elephant. Cf. {Eburnean}.]
   [1913 Webster]
   1. The hard, white, opaque, fine-grained substance
    constituting the tusks of the elephant. It is a variety of
    dentine, characterized by the minuteness and close
    arrangement of the tubes, as also by their double flexure.
    It is used in manufacturing articles of ornament or
    utility.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ivory is the name commercially given not only to the
      substance constituting the tusks of the elephant, but
      also to that of the tusks of the hippopotamus and
      walrus, the hornlike tusk of the narwhal, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The tusks themselves of the elephant, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Any carving executed in ivory. --Mollett.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Teeth; as, to show one's ivories. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Ivory black}. See under {Black}, n.
 
   {Ivory gull} (Zool.), a white Arctic gull ({Larus eburneus}).
    
 
   {Ivory nut} (Bot.), the nut of a species of palm, the
    {Phytephas macroarpa}, often as large as a hen's egg. When
    young the seed contains a fluid, which gradually hardness
    into a whitish, close-grained, albuminous substance,
    resembling the finest ivory in texture and color, whence
    it is called {vegetable ivory}. It is wrought into various
    articles, as buttons, chessmen, etc. The palm is found in
    New Grenada. A smaller kind is the fruit of the {Phytephas
    microarpa}. The nuts are known in commerce as Corosso
    nuts.
 
   {Ivory palm} (Bot.), the palm tree which produces ivory nuts.
    
 
   {Ivory shell} (Zool.), any species of {Eburna}, a genus of
    marine gastropod shells, having a smooth surface, usually
    white with red or brown spots.
 
   {Vegetable ivory}, the meat of the ivory nut. See {Ivory nut}
    (above).
    [1913 Webster] ivorybill

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top