ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งาช้าง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งาช้าง-, *งาช้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาช้าง[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count unit: กิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งาช้างน. ชื่อนํ้าเต้าพันธุ์หนึ่ง ผลยาวคล้ายงาช้าง. [ดู นํ้าเต้า (๑)].
งาช้างชื่อไม้ล้มลุกชนิด Sansevieria cylindrica Bojer ในวงศ์ Dracaenaceae ใบกลมเป็นแท่ง สีเขียวเข้ม ใช้เป็นยาทำให้อาเจียน, ว่านงาช้าง ก็เรียก.
งาช้างน. ชื่อหอยทะเลหลายชนิดในชั้น Scaphopoda เปลือกลักษณะคล้ายงาช้าง ส่วนมากสีขาว เช่น ชนิด Dentalium aprinumLinn ., D. longitrorsumReeve, ฟันช้าง ก็เรียก.
งาช้างน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์เชษฐา มี ๑๔ ดวง, ดาวช้างใหญ่ ดาวคอนาค ดาวแพะ หรือ ดาวเชษฐะ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
He's up by a couple of fifths, ahead by a tusk.ขาขึ้นไปโดยคู่ของห้า ที่นำโดยงาช้าง Ice Age: The Meltdown (2006)
I sculpt wood, crystals, ivory etc. with letters... and put color on them...ผมแกะสลักไม้,คริสตัล งาช้าง และอีกหลายอย่างให้เป็นตัวหนังสือ แล้วก็ทาสีพวกมันด้วย Unstoppable Marriage (2007)
Down on the ground, men and women are dying, and lives are being ruined.ในหอคอยงาช้างของคุณ ภายใต้พื้นมีแต่เพียงชายหญิงที่กำลังจะตาย และชีวิตถูกทำลาย Selfless (2008)
Do you know "takami no kenbutsu"?คำว่าู้นั่งชมบนหอคอยงาช้าง รู้จักใช่ไหม Death Note: L Change the World (2008)
"Takami no kenbutsu."นั่งชมบนหอคอยงาช้าง Death Note: L Change the World (2008)
Walk across the ivory marble foyer into their cars.เดินผ่านห้องหินอ่อนงาช้างเข้าไปในรถของเขา Pleasure Is My Business (2009)
Ivory marble. She mentioned it on the phone.หินอ่อน งาช้าง เธอพูดถึงในโทรศัพท์ Pleasure Is My Business (2009)
The men who walk through the ivory marble foyer.ชายผู้เดินผ่านห้องพักหินอ่อนงาช้าง Pleasure Is My Business (2009)
Woolly mammoth?งาช้างแมมอธ? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Oh, her bridal train. What color is the dress, white or ivory?หางชุดวิวาห์ของเธอ สีอะไรคะ ขาวหรืองาช้าง Royal Wedding (2011)
- Ivory. - Ah.งาช้าง Royal Wedding (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งาช้าง[n. exp.] (ngā chāng) EN: elephant tusk   FR: défense d'éléphant [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tusk[N] งาช้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eburean(อีเบอ'เนียน) adj. เหมือนงาช้าง,แข็งเหมือนงา ช้าง
eburnation(อีเบอะเน'เชิน) n. ภาวะกระดูกแข็งและแน่นคล้ายงาช้าง, See also: eburnated adj.
ivory(ไอ'วะรี) n. งาช้าง,สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง,งาสัตว์อื่น,เนื้อฟัน,ที่ดีดเปียโน,ลูกเต๋า,สีงาช้าง. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยงาช้าง
tusk(ทัสคฺ) n. งาช้าง,ฟันแหลมและยาว,เขี้ยวยาว vt.,vi. ขุดด้วยงา,งัดด้วยงา,แทงด้วยงา,ฉีกด้วยเขี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
ivory(adj) ทำด้วยงาช้าง
ivory(n) งาช้าง,สีงาช้าง
tusk(n) งาช้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top