ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

象牙塔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -象牙塔-, *象牙塔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, ] ivory tower, #44,757 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially considering I had no college education... and flunked 12th grade English.[CN] 特别是考虑到我没进过象牙塔 也没通过12年级国语考试 The Big One (1997)
Because I'm tired of talking to experts who've never left the beltway.[CN] 我不想见那些象牙塔里的专家 Traffic (2000)
If the Ivory Tower still stands, take us there.[CN] 如果象牙塔还在,带我们去 The NeverEnding Story (1984)
Could the Ivory Tower still be standing?[CN] 你认为象牙塔还会在吗? The NeverEnding Story (1984)
' - 'Was there adequate security? '[CN] 不想让自己被困在象牙塔 Strange Days (1995)
My people sent me to the Ivory Tower, to the Empress, for help.[CN] 我的人民要我去象牙塔 求王后解救 The NeverEnding Story (1984)
You think you live an idyll in a castle...[CN] 你在作梦,罗丹 你在象牙塔里做着温柔梦 Camille Claudel (1988)
When he finally appeared on the terrace of the Ivory Tower he carried with him the hopes of all Fantasia."[CN] 当他终于现身 在象牙塔的时候 他带着人们所有的希望 The NeverEnding Story (1984)
Why are we all just sitting here instead of taking off for the Ivory Tower?[CN] 我们坐在这儿干什么? 还不动身前往象牙塔 对呀! The NeverEnding Story (1984)
Well, freshman, looks like you're gonna make it after all, huh?[CN] 新学弟,你终于也要步入「象牙塔」了 It's a Wonderful Life (1946)
The Ivory Tower![CN] 象牙塔 The NeverEnding Story (1984)
"Atreyu and Artax had searched the Silver Mountains the Desert of Shattered Hopes and the Crystal Towers without success.[CN] 阿催由越过了 重重山岭,沙漠 湖泊,一路奔 向心中的象牙塔 不眠不休地 The NeverEnding Story (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top