ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

象牙海岸

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -象牙海岸-, *象牙海岸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象牙海岸[xiàng yá hǎi àn, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] Ivory Coast, #111,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
象牙海岸[ぞうげかいがん, zougekaigan] (n) (See コートジボワール) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't own my own plane. I owned a fleet.[CN] 运行枪进入利比里亚,塞拉利昂 或至少每周一次在象牙海岸 Lord of War (2005)
Toxic dumping in the Ivory Coast, corruption in Kosovo.[CN] 象牙海岸的毒物倾泻 科索沃的贪污 The Fifth Estate (2013)
Listen, there are gas reserves off the Ivory Coast that OPEC doesn't know about.[CN] 听,有天然气储量关闭 象牙海岸的,欧佩克不知道。 " Lord of War (2005)
Their next step is to publish an internal report commissioned by the multinational trading company Trafigura, who are alleged to have dumped toxic waste in the Ivory Coast that caused tens of thousands of people to seek medical care.[CN] 下一个步骤是发布内部报告 委托跨国贸易公司托克, 谁据称在象牙海岸有毒废物处置 WikiRebels: The Documentary (2010)
That we should really give back, you know... to like Angola, or Liberia... or The Ivory Coast or The Republic of the Congo.[CN] 我们真的应该把钻石还回去 还给安哥拉或者利比里亚 或者象牙海岸 或者刚果共和国。 The Big Bang (2010)
You know my father was part of the Burkinabe rebellion?[CN] 我父亲曾经参与象牙海岸叛乱 The Island (2005)
You have to picture Harris striding through the villages of the Ivory Coast and here in Ghana.[CN] 可以把哈里斯想象成一个在象牙海岸 和加纳各个村庄之间大步行进的人。 Protestantism: The Evangelical Explosion (2009)
To patrol the Ivory Coast for slave ships.[CN] 在象牙海岸搜捕运奴船只 Amistad (1997)
You're nothing without the Ivorian![CN] 你是必然的科特迪瓦(象牙海岸)! Goal of the Dead (2014)
A lot including a Yahouré mask and a statue of a Bahoulé princess from Côte d'lvoire.[CN] 一套非洲的物品 包括一个亚乌雷面具 和一座象牙海岸的巴乌来公主雕像 Les gamins (2013)
My friend's got a little club on the Ivory Coast.[CN] 我朋友在象牙海岸开了家小夜总会 他是好人... The Cheap Detective (1978)
But he's forgetting Ivory Coast.[CN] 可是他忘了还有象牙海岸 The Class (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top