Search result for

*hugo*

(89 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hugo, -hugo-
Possible hiragana form: *ふご*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hugo?- HugoThere's No Place Like Home: Part 1 (2008)
Hugo?HugoEverybody Loves Hugo (2010)
- Hugo.- HugoThe End (2012)
Hugo!HugoTomorrowland (2015)
What the hell's gotten into you, hugo?เป็นบ้าอะไรของนาย ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
Are you ready for your meds, hugo?ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
You all right there, hugo?ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
Hello, hugo.ฮิวโก้ The Beginning of the End (2008)
You got yourself good and lost out here, hugo............ The Beginning of the End (2008)
Well, we're just gonna have to try our best, hugo, because if we can't talk him out of it...ฮิวโก้ เพราะถ้าเราไม่สามารถบอกพวกเขาเชื่อได้... The Beginning of the End (2008)
Where the hell you been, hugo?นายไปไหนมาวะ ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
- they need you, hugo.ฮิวโก้ The Beginning of the End (2008)
So after I kick out hugo...แล้วหลังจากที่ผมเตะก้นฮิวโก้ออกไป... . Eggtown (2008)
Got somethin' in yr eye,hugo?ฮิวโก้? Eggtown (2008)
If hugo knows,everybody knows.ถ้าฮิวโก้รู้ ทุกคนก็รู้ Eggtown (2008)
You're wearing Hugo and a new shirt.คุณใส่สูตรฮิวโก้ตัวใหม่ Emotional Rescue (2009)
His name is Hugo.เขาชื่อ ฮิวโก้ Hard-Hearted Hannah (2009)
I could see how worried you were about Sookie infiltrating the Fellowship, and I thought Hugo could help.ฉันมองออกว่า คุณเป็นห่วงแค่ไหน เรื่องที่ซูกี้จะแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มสาวก ฉันเลยคิดว่าฮิวโก้คงช่วยคุณได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
If nothing else, with Hugo there,ถ้ายังไง มีฮิวโก้ไปด้วย Hard-Hearted Hannah (2009)
It's okay, Hugo. Really.ไม่เป็นไร ฮิวโก้ จริงๆ นะ Hard-Hearted Hannah (2009)
Oh, Hugo.โอ ฮิวโก้ Hard-Hearted Hannah (2009)
Hugo, I don't just hear the things hateful people say.ฮิวโก้ ฉันไม่ได้แค่ได้ยินเรื่องแย่ๆ ของผู้คนนะ Hard-Hearted Hannah (2009)
Oh, Hugo, that is messed up.โอ้ ฮิวโก้ ฟังวุ่นวายพิลึกนะ Hard-Hearted Hannah (2009)
What about your boy Hugo, and Sookie?แล้วเด็กของคุณ ฮิวโก้ กับยัยซุ๊กกี้ล่ะ? Release Me (2009)
And if Hugo were in serious danger, I would know it.ถ้าฮิวโก้อยู่ในอันตราย ฉันจะรู้ได้ทันที Release Me (2009)
Careful. Hugo is mine.ระวังปาก ฮิวโก้เป็นของฉัน Release Me (2009)
Her name is Sookie Stackhouse, and I'm Hugo Ayers.เธอชื่อว่า ซูกี้ สแต๊กเฮาส์ ฉันคือ ฮิวโก้ อาเยอร์ ฮิวโก้ อย่านะ Release Me (2009)
Hugo, do me a favor, please. Just shut the fuck up.ฮิวโก้ ช่วยฉันหน่อยเหอะ หุบปากนายซะ Release Me (2009)
Hugo, this is not helping.ฮิวโก้ นี่มันไม่ช่วยเลยนะ Release Me (2009)
Face it, Hugo.ยอมรับเถอะ ฮิวโก้ Release Me (2009)
Hugo's been dispatched.ส่งตัวฮิวโก้ไปแล้ว Timebomb (2009)
Hello, hugo.สวัสดี ฮิวโก้ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Police have now identified Hugo reyes... but their task Had become more difficult.ตำรวจสืบพบว่า ฮิวโก้ เรเยส แต่ภารกิจนั้นยากขึ้น Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- Hello, hugo.ไง, ฮิวโก้ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- Hugo, I know you're in trouble. I have a car Waiting fous out back.ฮิวโก้ ผมรู้ว่าคุณกำลังสับสน ผมมีรถจอดอยู่ข้างนอก Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- Missed you, too, hugo.-ฉันก็คิดถึงนาย ฮิวโก้ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Hugo panzer, the man you flashed on.ฮิวโก้ แพนเชอร์ ผู้ชายคนที่นายเพิ่งแว้บ Chuck Versus First Class (2010)
Hugo panzer is a bit on the large side.ฮิวโก้ แพนเซอร์ ตัวค่อนข้างใหญ่มาก Chuck Versus First Class (2010)
Hugo panzer is very dangerous.ฮิวโก้ แพนเซอร์ อันตรายมาก Chuck Versus First Class (2010)
He's taken care of hugo. All he has to do is find the key.เขาจัดการฮิวโก้ได้ ที่เขาต้องทำต่อคือหารหัส Chuck Versus First Class (2010)
I think it was hugo-ฉันว่าเป็นฮิวโก้ ฉันมัดเขาไว้ที่ชั้นล่าง Chuck Versus First Class (2010)
It's hugo-- he is coming for me.ฮิวโก้แน่-- เขาคงมาตามหาผม Chuck Versus First Class (2010)
Hugo Panzer: taken out by Bartowski's team with a combination of a fencing foil, nunchuks and turbulence.Hugo Panzer ถูกรวบตัวโดยทีมบาทาวสกี โดยการเชื่อมโยงของแผนกองโจรและความวุ่นวาย Chuck Versus the Subway (2010)
Hugo.HugoChuck Versus the Cubic Z (2010)
Hugo's ready to roll.ฮิวโก้พร้อมแล้ว Chuck Versus the Cubic Z (2010)
-What kind of car? Look, Hugo Boss, you ain't no cop, me ain't no talking.-ชนิดของรถ? คุณไม่ได้เป็นตำรวจไม่มีฉันไม่ได้เป็นไม่มีการพูดคุย Drive Angry (2011)
It's Hugo Boss.ยี่ห้อ ฮิวโก้บอส Formality (2011)
Father--Hugo. Undergrad, Stanford.พ่อชื่อฮิวโก้ ปริญญาตรี,สเตนฟอร์ด Welcome to the Occupation (2011)
The term dates back to the 18th century where it was first used in experiments by botanist and geneticist, Dr. Hugo de Vries.ดูจากระยะเวลาแล้วย้อนกลับไปศตวรรษที่ 18 ... มีการทดลองครั้งแรกโดยนักพฤษาศาสตร์ ดร.ฮิวโก้ เดอ วริส Tekken: Blood Vengeance (2011)
Your husband Hugo and your maid Moira.ฮิวโก้ สามีคุณ และสาวใช้คุณ มัวร่า Smoldering Children (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮูโก ชาเวซ[n. exp.] (Hūkō Chāwēs = Hūkō Chāwēt) EN: Hugo Chavez   FR: Hugo Chavez

CMU English Pronouncing Dictionary
HUGO    HH Y UW1 G OW0
HUGO    Y UW1 G OW0
HUGO'S    HH Y UW1 G OW0 Z
HUGO'S    Y UW1 G OW0 Z
CHUGOKU    CH UW0 G OW1 K UW2
HUGOTON    HH Y UW1 G OW0 T AH0 N
HUGOTON    Y UW1 G OW0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hugo    (n) (h y uu1 g o)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
符号[ふごう, fugou] (n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
暗黙の主語[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject [Add to Longdo]
意味上の主語[いみじょうのしゅご, imijounoshugo] (n) sense subject [Add to Longdo]
形式主語[けいしきしゅご, keishikishugo] (n) {ling} formal subject [Add to Longdo]
混種語[こんしゅご, konshugo] (n) hybrid term combining elements drawn from different languages [Add to Longdo]
主語[しゅご, shugo] (n,adj-no) {ling} subject; (P) [Add to Longdo]
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n,vs,adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) [Add to Longdo]
守護神[しゅごじん;しゅごしん, shugojin ; shugoshin] (n) guardian deity [Add to Longdo]
守護人[しゅごにん, shugonin] (n) (arch) guard; protector [Add to Longdo]
守護聖人[しゅごせいじん, shugoseijin] (n) patron saint [Add to Longdo]
守護大名[しゅごだいみょう, shugodaimyou] (n) (arch) provincial military governor turned daimyo (Muromachi period) (distinct from the shugo bureaucrats of the Kamakura period) [Add to Longdo]
守護天使[しゅごてんし, shugotenshi] (n) guardian angel [Add to Longdo]
守護竜;守護龍[しゅごりゅう, shugoryuu] (n) (guards the 龍穴 from which flows the 龍脈) guardian dragon [Add to Longdo]
守護霊[しゅごれい, shugorei] (n) guardian spirit [Add to Longdo]
酒豪[しゅごう, shugou] (n) heavy drinker [Add to Longdo]
中国地方[ちゅうごくちほう, chuugokuchihou] (n) Chugoku region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori and Yamaguchi prefectures) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨竹工卡[Mò zhú gōng kǎ, ㄇㄛˋ ㄓㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] (N) Mozhugongka (place in Tibet) [Add to Longdo]
悲惨世界[Bēi cǎn shì jiè, ㄅㄟ ㄘㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Les Misérables by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果 [Add to Longdo]
毕尼奥夫[Bì ní ào fū, ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄈㄨ, / ] Hugo Benioff (1899-1968), CalTech seismologist [Add to Longdo]
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, / ] Victor Hugo (1802-1885), French writer [Add to Longdo]
钟楼怪人[Zhōng lóu guài rén, ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] the Hunchback of Notre-dame by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果 [Add to Longdo]
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, ] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
連結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set [Add to Longdo]
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主語[しゅご, shugo] Subjekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  HUGO
         Holland User Group for OS/2 (org., user group, OS/2, Netherlands)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top