ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*girlfriend*

G ER1 L F R EH2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: girlfriend, -girlfriend-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
girlfriend(n) หญิงคนรัก, See also: แฟนสาว, สาวคนรัก, Syn. darling, sweetheart

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
girlfriendBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
girlfriendBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.
girlfriendBy chance I met my ex-girlfriend in Portugal.
girlfriendDavid has so many girlfriends that he can't remember all of their names.
girlfriendDo you know if he has a girlfriend?
girlfriendEvery boy here has a girlfriend.
girlfriendFor some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
girlfriendHe has no girlfriend.
girlfriendHe meets his girlfriend Saturdays.
girlfriendHe plays at aerobics just to please his girlfriend.
girlfriendHe was accompanied by his girlfriend.
girlfriendHe was dumped by his girlfriend.
girlfriendHowever, his girlfriends is selfish and hardly worries about Brian.
girlfriendI enjoyed talking with my girlfriend.
girlfriendIf she finds out that that uniform was one I bought to get my former girlfriend to be a pretend 'highschool girl' ...
girlfriendIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
girlfriendI plan to go skiing with my girlfriend.
girlfriendJim is crazy about his girlfriend.
girlfriendMaybe he has lots of girlfriends.
girlfriendMy friend broke up with his girlfriend and now he wants to go out with me.
girlfriendMy girlfriend has gone to Canada.
girlfriendMy girlfriend is a good dancer.
girlfriendMy girlfriend is an actress.
girlfriendRobert enjoyed talking with his girlfriend.
girlfriendRoy looks happy when his girlfriend calls him.
girlfriendShe is my girlfriend.
girlfriendThe first time I held my girlfriend's hand was in the haunted house.
girlfriendTom took his girlfriend out on Saturday night.
girlfriendYesterday I was on my way home from work when I ran smack into my old girlfriend.
girlfriendYou will get into trouble if your girlfriend finds out the truth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟน(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ควง(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่รัก(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count Unit: คู่, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
สาวคนรัก(n) girlfriend, See also: sweetheart, Syn. แฟนสาว, คนรัก, คู่รัก, Example: ี่เขาคงต้องปล่อยให้สาวคนรักรอเก้อไปอีกหลายปี เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงอันเป็นที่รัก
ได้คู่(v) get married, See also: have a boyfriend/girlfriend, become husband and wife, Syn. แต่งงาน, Example: แม่หม้ายเนื้อหอมได้คู่ใหม่เป็นคนต่างจังหวัด
แฟน(n) boyfriend or girlfriend, See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor, Syn. คนรัก, คู่รัก, Example: เธอคบกับแฟนคนนี้นานกว่าแฟนคนก่อนๆ, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [m]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
เพื่อนหญิง[pheūoenying] (n) EN: girlfriend  FR: petite amie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIRLFRIEND G ER1 L F R EH2 N D
GIRLFRIENDS G ER1 L F R EH2 N D Z
GIRLFRIEND'S G ER1 L F R EH2 N D Z
EX-GIRLFRIEND EH1 K Z G ER1 L F R EH2 N D
EX-GIRLFRIENDS EH1 K Z G ER1 L F R EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
girlfriend (n) gˈɜːʳlfrɛnd (g @@1 l f r e n d)
girlfriends (n) gˈɜːʳlfrɛndz (g @@1 l f r e n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend, #1,568 [Add to Longdo]
女友[nǚ yǒu, ㄋㄩˇ ㄧㄡˇ, ] a girlfriend, #4,130 [Add to Longdo]
女朋友[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend, #4,896 [Add to Longdo]
喜新厌旧[xǐ xīn yàn jiù, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] lit. to like the new, and hate the old (成语 saw); fig. enamored with new people (e.g. new girlfriend), bored with the old, #37,547 [Add to Longdo]
小蜜[xiǎo mì, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˋ, ] (derog.) a girlfriend of a married man; (lit.) little secret [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundin {f} | seine Freundingirlfriend | his young lady [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレカノ[karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
ガールフレンド[ga-rufurendo] (n) girl friend; girlfriend; (P) [Add to Longdo]
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]
旧彼女[きゅうかのじょ, kyuukanojo] (n) (See 彼女・3) ex-girlfriend; old girlfriend [Add to Longdo]
元カノ[もとカノ, moto kano] (n) (abbr) (sl) (See 彼女) former girlfriend [Add to Longdo]
元交際相手[もとこうさいあいて, motokousaiaite] (n) former boyfriend; former girlfriend [Add to Longdo]
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend [Add to Longdo]
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate [Add to Longdo]
女友達[おんなともだち, onnatomodachi] (n) girlfriend; woman (lady) friend [Add to Longdo]
独身男[どくしんおとこ, dokushin'otoko] (n) bachelor (usu. without a girlfriend); single male [Add to Longdo]
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P) [Add to Longdo]
恋人同士;恋人同志[こいびとどうし, koibitodoushi] (n) pair of lovers; girlfriend and boyfriend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 girlfriend \girl"friend`\ n.
   1. any female friend; as, Mary and her girlfriend organized
    the party. [WordNet sense 1]
    [WordNet 1.5]
 
   2. a girl or young woman with whom a man is romantically
    involved; as, his girlfriend kicked him out. [WordNet
    sense 2]
 
   Syn: girl, lady friend.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 girlfriend
   n 1: any female friend; "Mary and her girlfriend organized the
      party"
   2: a girl or young woman with whom a man is romantically
     involved; "his girlfriend kicked him out" [syn: {girlfriend},
     {girl}, {lady friend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top