ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-girlfriend-

G ER1 L F R EH2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: girlfriend, *girlfriend*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
girlfriend(n) หญิงคนรัก, See also: แฟนสาว, สาวคนรัก, Syn. darling, sweetheart

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll get a message to that girlfriend when the time is right.ฉันจะได้รับข้อความถึงแฟนสาวว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม The Godfather (1972)
I promised my girlfriend I was gonna take her out tonight.พอดีนัดแฟนไว้... ว่าจะพาเธอไปเที่ยวคืนนี้ Mannequin (1987)
I met a girlfriend named Triscuitฉันก็สนใจเหมือนกับนายนั่นเเหละ Big (1988)
I met a girlfriend named Triscuitเราต้องการห้องพักซักห้องนึงนะครับ Big (1988)
We'll call our girlfriends up, right? And with a syllable hysteria:เราเรียกแฟนเรา ด้วยเสียงกรีดร้อง Punchline (1988)
She won't go out with me alone unless her girlfriend comes with us.เธอไม่ออกเดทกับฉันสองคน เว้นแต่เพื่อนเธอจะมาด้วย Goodfellas (1990)
Go back to your school, get yourself a girlfriend and have fun.กลับไปสนุกกับเพื่อนสาว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ Basic Instinct (1992)
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส Basic Instinct (1992)
Grand jury said that Nick Curran's girlfriend did it.คณะลูกขุนบอกว่า แฟนของ นิค เคอแรน เป็นคนทำ Basic Instinct (1992)
My girlfriends told me they hated their first experience.เพื่อนของฉันบอกว่าเขาเกลียด ประสบการณ์ครั้งแรกของเขา Léon: The Professional (1994)
He brought his girlfriends here.พี่พาแฟนมาที่นี่ Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
girlfriendBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
girlfriendBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.
girlfriendDavid has so many girlfriends that he can't remember all of their names.
girlfriendDo you know if he has a girlfriend?
girlfriendEvery boy here has a girlfriend.
girlfriendFor some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
girlfriendHe has no girlfriend.
girlfriendHe meets his girlfriend Saturdays.
girlfriendHe plays at aerobics just to please his girlfriend.
girlfriendHe was accompanied by his girlfriend.
girlfriendHe was dumped by his girlfriend.
girlfriendHowever, his girlfriends is selfish and hardly worries about Brian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวคนรัก(n) girlfriend, See also: sweetheart, Syn. แฟนสาว, คนรัก, คู่รัก, Example: ี่เขาคงต้องปล่อยให้สาวคนรักรอเก้อไปอีกหลายปี เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงอันเป็นที่รัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนหญิง[pheūoenying] (n) EN: girlfriend  FR: petite amie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIRLFRIEND G ER1 L F R EH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
girlfriend (n) gˈɜːʳlfrɛnd (g @@1 l f r e n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundin { f } | seine Freundingirlfriend | his young lady [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 girlfriend \girl"friend`\ n.
   1. any female friend; as, Mary and her girlfriend organized
    the party. [WordNet sense 1]
    [WordNet 1.5]
 
   2. a girl or young woman with whom a man is romantically
    involved; as, his girlfriend kicked him out. [WordNet
    sense 2]
 
   Syn: girl, lady friend.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 girlfriend
   n 1: any female friend; "Mary and her girlfriend organized the
      party"
   2: a girl or young woman with whom a man is romantically
     involved; "his girlfriend kicked him out" [syn: {girlfriend},
     {girl}, {lady friend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top