ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*embarrassment*

IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embarrassment, -embarrassment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrassment(n) ความขวยเขิน, See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, Syn. humiliation, shame, uncomfortableness

English-Thai: Nontri Dictionary
embarrassment(n) ความยุ่งใจ, ความกระดาก, ความลำบากใจ, ความอึดอัดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'd die a second time, of embarrassment.ฉันตายไปสองรอบแล้วนะเนี่ย Return to Oz (1985)
It's an embarrassment!มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากครับ! Mannequin (1987)
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
You're an embarrassment to nature.นายนี่วุ่นวายจริงๆ. Ice Age (2002)
They're an embarrassment to the wizarding world. All of them.ถือเป็นความน่าอดสูของโลกพ่อมดเรา ทุกคนเลย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Let me tell you, it was an embarrassment for me to have to ask for this.พวกคุณรู้มั๊ย มันน่าอายจริงๆ ที่ต้องไปขอจดหมายนี้มา Hotel Rwanda (2004)
Because of embarrassmentเพราะฉันรู้สึกละอายใจน่ะ Sorry, I Love You (2004)
Embarrassment in facing Moohyukความละอายใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับมุนฮุก Sorry, I Love You (2004)
Men worthy of serving in this army, or an embarrassment that history and time will eventually forget.ว่าคุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับกองทัพ.. หรือเป็นความอัปยศ.. ที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่อยากจะจารึก The Great Raid (2005)
An embarrassment, a way to rebel against your parents a desperate cry for help.เป็นตัวซวย เป็นความอับอาย เป็นคนที่พึ่งอะไรไม่ได้ เป็นอะไรได้อีกตั้งเยอะ Robots (2005)
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)
It's quite enough you've been dismissed from Harvard, but your continuing lack of direction has become an embarrassment.โดนไล่ออกจากฮาร์เวิร์ดน่าจะเข็ด ไม่เลย การขาดไร้ทิศทางของแก กลายเป็นเรื่องน่าอาย Flyboys (2006)
Okay, let's do it. Let's get this embarrassment over with.ไปทำเรื่องขายหน้าให้มันจบไป The Holiday (2006)
You're causing the organization a great deal of embarrassment.แกทำให้องค์กรต้องเจอ กับความอับอาย Crank (2006)
You're an embarrassment!ทำขายขี้หน้าเรื่อย.. Letters from Iwo Jima (2006)
What an embarrassment.แล้วปล่อยออกไป Fly, Daddy, Fly (2006)
You just hop from one lie to the next -- No shame, no embarrassment.โดดไปโดดมา เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดอย่างนั้น ไม่มีความอาย ไม่เกรงกลัว An Inconvenient Lie (2007)
so i thought, as someone rooting for the relationship, i might spare you both the embarrassment.เพราะฉนั้น ผมคิดว่า ในฐานะที่เป็นคนที่เชียร์ความสัมพันธ์ครั้งนี้ ผมอาจจะช่วยไม่ให้ทั้งสองคนอับอายได้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You are an embarrassment.ขายขี้หน้ารุ่นพี่ชะมััดเลย Sex Is Zero 2 (2007)
You were an embarrassment for him.นายทำให้เขาอับอาย Spider-Man 3 (2007)
Imagine my embarrassment, going down to lost and found, explaining how I lost it.- คืองี้ครับ ผมชื่อฮาโรลด์ ลีครับ... และนี่ก็คูมาร์ พาเทล Harold (2008)
You can save yourself a lot of pain and the embarrassment of begging me to stop if you just tell me where they are.นายป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดได้เยอะ และรู้สึกไม่ดีจนต้องร้องขอให้ฉันหยุด แค่บอกมา ว่าพวกมันอยู่ที่ไหน Going Under (2008)
i was thinking that a woman who didn't hesitate to follow the evidence and expose the man she loved at the cost of great personal pain and embarrassment must surely be worthy of our trust.ผมเคยคิดว่านั้นคือผู้หญิงที่ไม่ลังเล ที่จะแสดงให้เห็นและเผยออกมาถึงชายที่ตนรัก ที่จะเก็บความเจ็บปวดส่วนตัวได้ดี และความอึดอัดใจ The Same Old Story (2008)
Okay, look, if Leonard finds out that I lied, I will absolutely die of embarrassment.โอเค ฟังนะ ถ้าเลนนาร์ดรู้ว่าฉันโกหก ฉันคนต้องตายเพราะอายแน่ๆ The Bad Fish Paradigm (2008)
It's like an embarrassment of riches, this birthday.รู้สึกเหมือนรวยแล้วอายเลยแฮะ วันเกิดปีนี้ Marley & Me (2008)
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า Changeling (2008)
This situation has become an embarrassment for the entire police department;สถานการณ์ตอนนี้ กลายเป็นเรื่องน่าขายหน้าของกรมตำรวจเสียแล้ว Changeling (2008)
It's a momentary embarrassment you're just gonna have to live with;มันคือความอัปยศ คุณก็แค่\ ต้องดำเนินชีวิตต่อไป Changeling (2008)
I know it's an embarrassment to live in a beat-up car, but don't lose faith, Pooter.ฉันรู้ว่ามันลำบากที่ จะต้องมาอยู่ในรถเก่าๆ ยังงี๊ แต่อย่าเพิ่งท้อ พุตเตอร์ The House Bunny (2008)
I'm trying to spare him further embarrassment.ผมพยายามไม่ให้เขาลำบากใจ Doubt (2008)
The state department won't risk the potential embarrassment.กระทรวงต่างประเทศจะไม่เสี่ยงถ้าไม่จำเป็น Demonology (2009)
"I'd die of embarrassment if I wasn't already.ฉันคงตายไปด้วยความอับอาย ถ้าฉันไม่ได้ตายด้วยอย่างอื่น Gone with the Will (2009)
If this doesn't work out, then my whole high school life Will be nothing but an embarrassment.ถ้ามันไปไม่รอด ชีวิตมัธยมของฉัน จะไม่มีอะไรเหลือ นอกจากความอับอาย Acafellas (2009)
And I give you my word, I will not let my affair be an embarrassment to you.และฉันสัญญากับคุณ ว่าจะไม่ให้ความสัมพันธ์ของฉัน Boom Crunch (2009)
For the embarrassment of their friends.Well I would not see mine treated so. Mark of the Brotherhood (2010)
And you, my friend, are an embarrassment.และคุณ... Bad Reputation (2010)
Youngchul, the boy of rice shop, you know.. I happen to ran into him today at the loo and it was a real embarrassment you know..คุณรู้ไหม เด็กผู้ชายที่อยู่ร้านขายข้าวที่ชื่อ ยองชุล วันนี้หนูบังเอิญเจอเขา อยู่หน้าห้องส้วม ช่างน่าอายจริงๆ The Man from Nowhere (2010)
An embarrassment to Latinos everywhere.มันทำให้คนลาตินกลัวกันทุกที่ว่ะ The Push (2010)
You're an embarrassment to the department!พวกคุณทำให้กรมของเราต้องขายขี้หน้า! The Science of Illusion (2010)
You're an embarrassment to him, Owen.นายทำให้เขาอับอายขายขี้หน้า โอเว่น Episode #1.2 (2010)
Embarrassment is an important part of sports. My coach told me that.การอายเป็นสิ่งสำคัญในกีฬา โค้ชของหนูบอกมาค่ะ Homecoming (2010)
Saves me the embarrassment.ก็ได้ Wildfire (2010)
Further embarrassment and humiliation?ช่วยเพิ่มความน่าละอายให้กับชมรมเราเหรอ? Duets (2010)
I would have transferred to a school on the moon or something, out of embarrassment.ฉันคงจะถูกส่งไปเรียนบนดวงจันทร์แหงๆ ไม่ก็อะไรซักอย่าง ที่ไม่ทำให้ลำบากใจน่ะ Duets (2010)
What a shame for everyone to find out what an embarrassment it is to have you as a daughter.มันจะแย่ยังไงนะถ้าทุกคนรู้เรื่องน่ะ ช่างน่าอับอายอะไรยังนี้นะที่มีลูกสาวอย่างเธอ The Witches of Bushwick (2010)
The only thing I'm gonna die from is embarrassment.อย่างเดียวที่ทำให้ฉันอยากตาย คือความอับอายนี่ล่ะ Masquerade (2010)
Look, I've already told mom and dad, and they think a retraction would be more of an embarrassment for us.หรือจะพูดว่า ของฉันดีนะ? ฉันบอกแม่กับพ่อแล้ว พวกเขาคิดว่า ถ้าถอนตัว จะทำให้เราอายยิ่งกว่า There's No Place Like Homecoming (2010)
He started yelling at me, that I was an idiot, that I was an embarrassment to him.เขาเริ่มตะโกนด่าผม ด่าว่าผมโง่ ว่าผมสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่เขา Dog Eat Dog (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassmentGiggling with embarrassment, she held out the condom. [ XXX ]
embarrassmentHaving said it, Mayu hangs her head in embarrassment.
embarrassmentHe noticed her embarrassment.
embarrassmentHe turned away from them in embarrassment.
embarrassmentI was feverish with embarrassment.
embarrassmentShe wanted to spare him embarrassment.
embarrassmentTo her embarrassment, her baby never stopped crying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อุทธัจ(n) embarrassment, Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจ(n) embarrassment, Syn. อุทธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
แดยัน(v) be embarrassed, See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy, Syn. แทบขาดใจ, ใจจะขาด
แก้เกี้ยว(v) avoid embarrassment, See also: change the subject to subdue embarrassment, Example: เขากล่าวดังนั้นก็เพื่อแก้เกี้ยวเท่านั้น, Thai Definition: แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละอาย[khwām la-āi] (n) EN: shame ; embarrassment  FR: scandale [ m ] ; honte [ f ]
ไว้หน้า[wainā] (v) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.  FR: respecter l'amour-propre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBARRASSMENT IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T
EMBARRASSMENTS IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassment (n) ˈɪmbˈærəsmənt (i1 m b a1 r @ s m @ n t)
embarrassments (n) ˈɪmbˈærəsmənts (i1 m b a1 r @ s m @ n t s)
disembarrassment (n) dˌɪsɪmbˈærəsmənt (d i2 s i m b a1 r @ s m @ n t)
disembarrassment (n) dˌɪsɪmbˈærəsmənts (d i2 s i m b a1 r @ s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解围[jiě wéi, ㄐㄧㄝˇ ㄨㄟˊ,   /  ] to lift an encirclement; to help sb out of trouble or embarrassment #17,004 [Add to Longdo]
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ,  ] embarrassment #52,317 [Add to Longdo]
发窘[fā jiǒng, ㄈㄚ ㄐㄩㄥˇ,   /  ] to feel embarrassment; disconcerted; embarrassed #126,204 [Add to Longdo]
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ,     /    ] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply #463,729 [Add to Longdo]
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ,   /  ] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschämung { f }embarrassment [Add to Longdo]
Geldverlegenheit { f }; finanzielle Schwierigkeiten | in Geldverlegenheit seinpecuniary embarrassment; financial embarrassments | to be pressed for money [Add to Longdo]
Verlegenheit { f }; Peinlichkeit { f } | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[togimagi] (n, vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment [Add to Longdo]
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp, v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.) [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment [Add to Longdo]
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P) [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n, vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
愧赧[きたん, kitan] (n, vs) blushing with embarrassment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embarrassment \Em*bar"rass*ment\, n. [F. embarrassement.]
   1. A state of being embarrassed; perplexity; impediment to
    freedom of action; entanglement; hindrance; confusion or
    discomposure of mind, as from not knowing what to do or to
    say; disconcertedness.
    [1913 Webster]
 
       The embarrassment which inexperienced minds have
       often to express themselves upon paper. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       The embarrassments tom commerce growing out of the
       late regulations.           --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Difficulty or perplexity arising from the want of money to
    pay debts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassment
   n 1: the shame you feel when your inadequacy or guilt is made
      public
   2: the state of being embarrassed (usually by some financial
     inadequacy); "he is currently suffering financial
     embarrassments"
   3: some event that causes someone to be embarrassed; "the
     outcome of the vote was an embarrassment for the liberals"
     [ant: {disembarrassment}]
   4: extreme excess; "an embarrassment of riches" [syn:
     {overplus}, {plethora}, {superfluity}, {embarrassment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top