ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความละอายใจ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความละอายใจ-, *ความละอายใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
No, you are their shame.ไม่,นายคือความละอายใจของพวกเขา Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Embarrassment in facing Moohyukความละอายใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับมุนฮุก Sorry, I Love You (2004)
Orson thought only of his good fortune and relief, ignoring completely the feelings of guilt and shame that were rising within him.ออร์สันคิดถึงแต่ว่าเค้าโล่งอกและโชคดี ไม่ได้ใส่ใจ เรื่องความรู้สึกผิดและความละอายใจที่คุอยู่ในใจเค้าเลย In Buddy's Eyes (2008)
Which brought orson's guilt to the surface.ซึ่งทำให้ความละอายใจของออสันเปิดเผยออกมา Hello, Little Girl (2008)
His wall of shame?ผนังแห่งความละอายใจหรือไง? Cheating Death (2008)
I end up embarrassing myself in some... new and unexpected way.ฉันจบลงด้วยความละอายใจตัวเอง ในความ... ใหม่และเคารพวิถีทาง House Divided (2009)
Maybe as a forensic countermeasure.บางทีอาจเกิดความละอายใจ The Eyes Have It (2009)
Am I right, jew?เกี่ยวกับความละอายใจ Comparative Religion (2009)
Where is your shame? !- ความละอายใจของนายมันอยู่ที่ไหน Episode #1.6 (2010)
Sadly, one thing they don't know how to heal is a guilty conscience.น่าเศร้ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขา ไม่ทราบวิธีการรักษา ก็คือความละอายใจ You Must Meet My Wife (2010)
They become overwhelmed with reality and sometimes shame, until the urge builds up again.พวกเขาพ่ายแพ้ต่อความจริง และบางครั้งความละอายใจ... จนกระทั่งแรงกระตุ้นก่อตัวอีกครั้ง Into the Woods (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top