ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humiliation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humiliation-, *humiliation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humiliation(ฮิวมิลลีเอ'เชิน) n. การทำให้ขายหน้า, ความอัปยศอดสู

English-Thai: Nontri Dictionary
humiliation(n) ความลดเกียรติ, การลูบคม, ความคลายพยศ, การลบหลู่, ความอัปยศอดสู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humiliation๑. ความรู้สึกถูกทำให้อัปยศ๒. การทำให้รู้สึกอัปยศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, so this is my fault. I brought this humiliation on myself.เป็นความผิดแม่งั้นสินะ แม่หาเรื่องให้ตัวเองขายหน้าเอง The Perfect Man (2005)
Our family has obtained many fuels and resources motivated by the humiliation caused by the steam engine.ครอบครัวของเรารวบรวมเชื้อเพลิงและแร่ไว้มากมาย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I am unable to deal with this humiliation any longer.หม่อมฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับความอัปยศได้อีกต่อไป Episode #1.42 (2006)
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ Episode #1.43 (2006)
The reason you got all the humiliation from Dae-So over the years was because you had a plan to save the refugees.เหตุผลที่ท่านต้องทนความอัปยศจากองค์ชายแดโซมาเป็นปีๆ เพราะท่านมีแผนที่จะชาวยเหลือผู้อพยพ Episode #1.43 (2006)
Against the Queen and Dae-So, you had so much humiliation to keep Ju-Mong safe.เพราะเป็นปฏิปักษ์กับพระมเหสีกับองค์ชายแดโซ เจ้าคงถูกลบหลู่อย่างมากเพื่อปกป้องจูมง Episode #1.43 (2006)
Your best mate is banished into the Valley of Humiliation and you're withholding vital info.จริงๆเลย! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Thanks, but i've reached my maximum allowance For humiliation this week.ไม่เป็นไรขอบคุณ แต่อาทิตย์นี้ฉันถึงขีดสุดของความอับอายขายหน้าแล้ว Bargaining (2009)
So I think I know more about humiliation andbankruptcy...ดังนั้นผมจึงรู้ดีว่าการที่ต้องขายหน้าและล้มละลาย... The Age of Dissonance (2009)
To more humiliation And ridicule.อาจเป็นการทำให้เด็กๆ โดนเยาะเย้ย ถาถถาง Mattress (2009)
We have all felt the cold Humiliation of a slushie in the face.เราทุกคนเคยโดนสาดด้วยน้ำปั่น Mattress (2009)
okay, dan, the humiliation has got to end, โอเค แดน เรื่องน่าขายหน้าต้องจบลงแล้วนะ Enough About Eve (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humiliationHow can you bear such a humiliation?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย(n) ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
humiliation
humiliations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humiliation
humiliations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschämung { f }; Erniedrigung { f } | Beschämungen { pl }; Erniedrigungen { pl }humiliation | humiliations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult [Add to Longdo]
屈辱[くつじょく, kutsujoku] (n) disgrace; humiliation; (P) [Add to Longdo]
屈辱感[くつじょくかん, kutsujokukan] (n) sense of humiliation [Add to Longdo]
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others [Add to Longdo]
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n, vs) humiliation; indignity; affront; assault [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humiliation \Hu*mil`i*a"tion\, n. [L. humiliatio: cf. F.
   humiliation.]
   1. The act of humiliating or humbling; abasement of pride;
    mortification. --Bp. Hopkins.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being humiliated, humbled, or reduced to
    lowliness or submission.
    [1913 Webster]
 
       The former was a humiliation of Deity; the latter a
       humiliation of manhood.        --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humiliation
   n 1: state of disgrace or loss of self-respect
   2: strong feelings of embarrassment [syn: {chagrin},
     {humiliation}, {mortification}]
   3: an instance in which you are caused to lose your prestige or
     self-respect; "he had to undergo one humiliation after
     another" [syn: {humiliation}, {mortification}]
   4: depriving one of self-esteem [syn: {humiliation},
     {abasement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top