ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*correctly*

K ER0 EH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: correctly, -correctly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
incorrectly(adv) อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร, Syn. erroneously, inaccurately, Ant. accurately, correctly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He remembered them correctly in court.- เขาจำได้อย่างถูกต้องในศาล 12 Angry Men (1957)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด Day of the Dead (1985)
He failed to guess correctly and so now he's become part of my collection.เขาเ่ลือกผิดอัน และตอนนี้เขาก็กลายเป็น ของสะสมของข้า Return to Oz (1985)
Do not worry, Dorothy. I am going to guess correctly.ไม่ต้องห่วง ดอโรธี ผมเลือกได้ถูกอันแน่ Return to Oz (1985)
I have one guess left, and if I guess incorrectly, you can watch and see what I am changed into.ผมเลือกได้อีกหนึ่งครั้ง และถ้าผมเลือก ผิด เธอก็จะเห็นว่า ผมเปลี่ยนไปเป็นอะไร Return to Oz (1985)
- You promised if we guessed correctly...- คุณสัญญาว่าถ้าเราเลือกได้ถูกต้อง... Return to Oz (1985)
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่? Pulp Fiction (1994)
- I think I speak correctly... when I say that Cameron's love is pure, purer than, say, Joey Donner's.ถ้าบอกว่า รักของคาเมรอนนั้นบริสุทธ์แท้ บริสุทธ์จริงใจ มากกว่าของ โจอี้ ดอนเนอร์ 10 Things I Hate About You (1999)
No, you heard me correctly.เธอได้ยินถูกแล้วคุณมัลฟอย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If Miss Heron can answer this problem correctly, we have a winner.เราก็จะได้ผู้ชนะในวันนี้ Mean Girls (2004)
What kind of Sailor Moon is that? Do it correctly!สาวน้อยน่ารัก ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม เซลเลอร์มูน / ถูกไหม! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
If you don't solve it correctly...ถ้าพวกเธอทำไมไม่ถูก... Sweet 18 (2004)
So, Kevin, did I understand Adrian correctly?เอ่อ เควิน คุณเข้าใจเอเดรียนอย่างถูกต้องทุกอย่างไหม Mr. Monk and the Game Show (2004)
You answer these five questions correctly, and you not only win this game, but you win this great big pot of gold!คุณต้องตอบคำถามทั้ง 5 ข้อ ให้ถูกต้อง และคุณไม่เพียงแต่จะชนะในเกมนี้เท่านั้น แต่คุณจะต้องชนะ หีบทองรางวัลใหญ่นี้ด้วย Mr. Monk and the Game Show (2004)
The professor knew we were coming. Perhaps we've been incorrectly labeled.ศาสตราจารย์รู้แล้ว่าเราจะมา บางทีป้ายนี่อาจไม่ดีพอ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We did everything correctly, she had an opportunity.ทุกอย่างไปได้ดีแล้ว เธอมีโอกาสแล้ว Æon Flux (2005)
If you can't answer correctly, you have to take off your clothes!มีบางอย่างที่ฉันก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโตเกียว Shimokita Glory Days (2006)
Punish me for not teaching you correctly.ลงโทษฉันเลย ที่ไม่ได้็สอนให้มันดีกว่านี้ิ Dasepo Naughty Girls (2006)
Am I pronouncing that correctly?กูดาร์ท? ออกเสียงถูกต้องมั้ยคะ? Otis (2006)
I'm gonna answer every question correctly.ฉันจะตอบคำถามให้ถูกให้หมด The Heart of the Matter (2007)
However, bartowski incorrectly perceived whitney as a threat.แต่ชัคคาดผิดที่ว่าวิทนี่ย์เป็นตัวอันตราย Chuck Versus the Truth (2007)
But when done correctly, a pranic ceremony Can have salutary effects for both participants.แต่เมื่อเราทำพิธีการอย่างถูกวิธี มันจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งคู่(ผู้เข้าร่วม) No Such Thing as Vampires (2007)
You're not wearing your school uniform correctly, Huh?นายแต่งตัวไม่เรียบร้อยใช่มั้ย? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Say it correctly!-ชื่อล่ะ? -โก อึน ชาน. First Cup (2007)
You will try and spell his name correctly this time, won't you, Timothy?สะกดชื่อให้มันถูกซะทีได้มั้ย บ๊อบบี้ Hot Fuzz (2007)
Dr. Isaacs correctly deduced that it could be used to destroy the biohazard for good.ดร.ไอแซคส์ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องว่า มันสามารถทำลาย การคุกคามทางชีวภาพได้ Resident Evil: Extinction (2007)
Jazz, translate correctly in english, otherwise later he will accuse me that I didn't warn him of my real intention for being here.แจ๊สแปลให้ดีนะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องผมทีหลัง ว่าผมไม่เตือนเขาถึงการมาที่นี่ของผม Namastey London (2007)
Are you holding her correctly?นุ่งเป็นป่าวพวก? Heyy Babyy (2007)
If I remember correctly, Mommy and our little Indian wanted to sneak off.ถ้าชั้นจำไม่ผิด คุณแม่กะลูกต้องการที่จะหนีออกไปเงียบๆ Funny Games (2007)
If I remember correctly, you did it as a goof.ถ้าฉันจำไม่ผิดนะ คุณทำไปเพราะความเฟอะฟะ The Ten (2007)
Mrs. Holt, if I remember correctly, $24, 300 was given for the bed and wheelchair, but Dr. Keller was not the main giver.คุณโฮวท์ค่ะ ถ้าดิฉันจำไมผิด $24, 300 สำหรับค่าเตียง และรถเข็น แต่คุณหมอเคลเล่อร์ไม่ใช่ผู้ให้หลัก Fireproof (2008)
If I remember correctly, ถ้าผมจำไม่ผิด Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
...if i translate it correctly.ถ้าลุงแปลถูกนะ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
I'm not sure the word lucky correctly applies.นายโทรเข้ามือถือของเธอ นายโทรเข้าบ้าน นายถึงขนาดโทรไปหาน้องชายของเธอ You Are My Everything (2008)
To ensure our attention and analysis of any given situation would then incorrectly inform our profile.และเพื่อให้เราตายใจว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ถูก Mayhem (2008)
You were handling the bowel incorrectly, which you would know if you weren't allowed to clock so many hours in cardiothoracics at the expense of your general surgery knowledge.คุณจัดการกับลำไส้ผิดวิธี ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ ถ้าคุณไม่มัวแต่เอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องหัวใจมากไป ก็คงได้ใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดทั่วไป Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
... butifIremembercorrectly, you kissed Nate first.เธอจูบกันเนทลับหลังฉันก่อน - และฉันรู้สึกแย่มากๆ It's a Wonderful Lie (2008)
You had one, too, if I remember correctly.คุณก็เคยมีนี่. ฉันจำได้นะ New Haven Can Wait (2008)
The engines will stop firing correctly.เครื่องยนต์จะทำงานผิดปกติ Dead Space: Downfall (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
And sir, please make sure you enunciate R from L, and P from F correctly.อ้อ, อาจารย์ค่ะ กรุณาทำความเข้าใจด้วย อาจารย์ควรออกเสียง R กับ L, และออกเสียง P กับ F ให้ถูกต้องด้วยน่ะค่ะ Baby and I (2008)
You presumed correctly. She is taking me to Penny.นายเดาถูกแล้วละ \ เจ้านี่จะพาฉันไปหาเพ็นนี Bolt (2008)
You know, Zuba, if I remember correctly, you quit the pride.เจ้าก็รู้ ซูบา ถ้าข้าจำไม่ผิด เจ้าลาออกจากตำแหน่ง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Okay, if I'm following you correctly, and I think I am--โอเค ถ้าผมตามคุณถูก และผมคิดว่าผมกำลังตามถูก Marley & Me (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
You think incorrectly.You think incorrectly. I Love You, Beth Cooper (2009)
Well, I think it's time things were done correctly. You may have friends now, Petrelli, ผมคิดว่านี่คือเวลาที่จะทำอะไรให้มันถูก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป Prison Break: The Final Break (2009)
I think you... correctly misunderstood.เราก็จะเผชิญกับปัญหา สุุขภาพครั้งใหญ่ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctlyAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
correctlyBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
correctlyFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
correctlyHe answered incorrectly.
correctlyHe broke the machine by using it incorrectly.
correctlyI was able to answer the question correctly.
correctlyOedipus had answered the riddle correctly!
correctlyOnly I could answer the question correctly.
correctlyPlease address your mail clearly and correctly.
correctlyThe letter was correctly addressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เป๊ะ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai Definition: พอดี, ตรง
ตู่พุทธพจน์(v) refer mistakenly the Buddha's teaching, See also: to express the Buddha's words incorrectly, Thai Definition: อ้างพุทธพจน์ผิดๆ ถูกๆ
ถ้วน(adv) exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRECTLY K ER0 EH1 K T L IY0
INCORRECTLY IH2 N K ER0 EH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correctly (a) kˈərˈɛktliː (k @1 r e1 k t l ii)
incorrectly (a) ˌɪnkərˈɛktliː (i2 n k @ r e1 k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, ] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera) #52,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlüssig (richtig) argumentierento argue conclusively (correctly) [Add to Longdo]
genau { adv }correctly [Add to Longdo]
korrekt { adv }correctly [Add to Longdo]
richtig { adv }correctly [Add to Longdo]
unrichtig { adv }incorrectly [Add to Longdo]
unvorschriftsmäßig { adv }incorrectly [Add to Longdo]
wenn ich mich recht entsinne/erinnereIIRC : if I recall/remember correctly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp, n, adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n, vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp, v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing [Add to Longdo]
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp, v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy [Add to Longdo]
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly [Add to Longdo]
読み損じる[よみそんじる, yomisonjiru] (v1) to fail to read correctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correctly \Cor*rect"ly\ (k?r-r?kt"l?), adv.
   In a correct manner; exactly; acurately; without fault or
   error.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correctly
   adv 1: in an accurate manner; "the flower had been correctly
       depicted by his son"; "he guessed right" [syn:
       {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly},
       {wrong}, {wrongly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top