ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aright

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aright-, *aright*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aright(adv) อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, rightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aright(อะไรทฺ') adv. ถูกต้อง, Syn. rightly

English-Thai: Nontri Dictionary
aright(adv) อย่างถูกต้อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aright (a) ˈərˈaɪt (@1 r ai1 t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aright \A*right"\, adv. [Pref. a- + right.]
   Rightly; correctly; in a right way or form; without mistake
   or crime; as, to worship God aright.
   [1913 Webster] Aril

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aright
   adv 1: in an accurate manner; "the flower had been correctly
       depicted by his son"; "he guessed right" [syn:
       {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly},
       {wrong}, {wrongly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top