ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*capsize*

K AE1 P S AY2 Z   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: capsize, -capsize-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capsize[VI] คว่ำ, See also: พลิกคว่ำ
capsize[VT] ทำให้เรือคว่ำ, See also: ทำให้พลิกคว่ำ, Syn. overturn, upset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capsize(แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capsizeA boat capsized.
capsizeThe boat shipped water and nearly capsized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ม[V] sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
คว่ำ[V] invert, See also: turn upside down, capsize, Ant. หงาย, Example: การขายปลากระเบนตัวใหญ่ๆ คนขายจะคว่ำปลาเอาส่วนหลังขึ้นเสมอ เขาจะไม่หงายเอาท้องปลาขึ้นเลย, Thai definition: กริยาที่เอาหน้าลง, กริยาที่เอาข้างบนลงล่าง, พลิกเอาด้านบนลงล่าง
พลิกคว่ำ[V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง
อับปาง[V] capsize, See also: sink, Syn. ล่ม, จม, Example: เรือไททานิคอับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในปี 1911
หกคว่ำ[V] capsize, See also: overturn, turn over, Syn. พลิกคว่ำ, Ant. พลิกหงาย, Example: ชามก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลหกคว่ำลงบนโต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPSIZE    K AE1 P S AY2 Z
CAPSIZED    K AE1 P S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capsize    (v) kˈæpsˈaɪz (k a1 p s ai1 z)
capsized    (v) kˈæpsˈaɪzd (k a1 p s ai1 z d)
capsizes    (v) kˈæpsˈaɪzɪz (k a1 p s ai1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, ] to cover; to overflow; to reply to a letter; to overturn; to capsize, #8,749 [Add to Longdo]
颠覆[diān fù, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] to topple (i.e. knock over); to capsize; fig. to overturn (a regime, by plotting or subversion); to undermine; to subvert, #10,507 [Add to Longdo]
翻船[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, ] to capsize (and sink), #39,376 [Add to Longdo]
翻倒[fān dǎo, ㄈㄢ ㄉㄠˇ, ] to overturn; to overthrow; to capsize; to collapse, #40,348 [Add to Longdo]
倾覆[qīng fù, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˋ, / ] to capsize; to collapse; to overturn; to overthrow; to undermine, #40,683 [Add to Longdo]
翻沉[fān chén, ㄈㄢ ㄔㄣˊ, ] to capsize and sink, #82,444 [Add to Longdo]
倾颓[qīng tuí, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄟˊ, / ] to collapse; to topple; to capsize, #144,337 [Add to Longdo]
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, / ] annihilated; capsized [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kentern | kenternd | gekentert | er/sie/es kentert | ich/er/sie/es kenterteto capsize | capsizing | capsized | he/she/it capsizes | I/he/she/it capsized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap*size"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Capsized}; p. pr.
   & vb. n. {Capsizing}.] [Cf. Sp. cabecear to nod, pitch,
   capuzar, chapuzar, to sink (a vessel) by the head; both fr.
   L. caput head.]
   To upset or overturn, as a vessel or other body.
   [1913 Webster]
 
      But what if carrying sail capsize the boat? --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap"size`\, n.
   An upset or overturn.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top