ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

翻倒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -翻倒-, *翻倒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻倒[fān dǎo, ㄈㄢ ㄉㄠˇ, ] to overturn; to overthrow; to capsize; to collapse, #40,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
翻倒[ほんとう, hontou] (n,vs) (obsc) turning upside-down [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skulking around Knockturn Alley?[CN] 你看起来真糟 哈利 在翻倒巷这破地方乱逛吗 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I tried to clean up some of the mess in there-- overturned lamp, broken vase.[CN] 我设法清理里面 翻倒的灯,破掉的花盆.. Dragonfly (2002)
Would you turn the record over, please?[CN] 会你 翻倒记录? Rosemary's Baby (1968)
I was taking a pork-feast to friends, the soup can tipped over[CN] 我给朋友们送猪肉餐 汤罐翻倒 Slavnosti snezenek (1984)
My stomach's all upset.[CN] 我的胃里开始翻倒了。 The Devil's Backbone (2001)
She scared me so bad, I hopped down and turned the chair over.[CN] 我非常吃惊 我跳下凳子,凳子翻倒 To Kill a Mockingbird (1962)
Harry.[CN] 翻倒 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Let me open the door. - Where shall we put it? Here on the luggage rack.[CN] 放在车顶,免得它在车厢内翻倒 The Best of Youth (2003)
Oh. If you'll all open your hymn books to page 90-[CN] 噢,请大家把赞美诗集翻倒第90页... The Curse of the Jade Scorpion (2001)
- No. I...[CN] - 翻倒他 给他下药 是不是? Hell or High Water (2016)
Chair overturned.[CN] 椅子被翻倒 Creepshow (1982)
Not curious enough to turn him over and see his face.[CN] 不是好奇的充足 翻倒他而且见到他的脸。 How I Won the War (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top