Search result for

*bead*

(200 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bead, -bead-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead[N] ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead[N] หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead[VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beady[ADJ] เหมือนลูกปัด
beaded[ADJ] ตกแต่งด้วยลูกปัด
beadle[N] ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beading[N] ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal
prayer beads[N] สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root beadแนวเชื่อมฐาน, แนวเชื่อมราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึกเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Beadsลูกปัด [TU Subject Heading]
Beadworkงานลูกปัด [TU Subject Heading]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Patternลักษณะเป็นเม็ดขนาดต่างๆ [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beads, Coatedเม็ดลูกปัดเคลือบ [การแพทย์]
Beads, Scorbuticลักษณะเป็นตุ่มๆเหมือนลูกประคำ [การแพทย์]
Beads-Likeคล้ายเป็นเม็ดต่อกัน [การแพทย์]
Glass Beadลูกแก้ว, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like I'm gonna have to shove these love beads someplace special.สงสัยว่าฉันจะต้องฝั่งศพ ไอ้ฮิปปี้บางตัวซะแล้ว The Love Guru (2008)
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี Made of Honor (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
Or a Worm, or a fucking anal bead, okay?ไม่ก็หนอน ไม่ก็เป็นที่สวนก้น Pineapple Express (2008)
Maybe the anal bead. Might... Depending on who it belongs to.อาจจะเป็นที่สวนก้น ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นของใคร Pineapple Express (2008)
And what I do is I let them style me hair. Like put beads into it and braid it, make me look all real sexy.เอาลูกปัดมาร้อยผมฉัน และถักเปีย ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ อย่างวานิลา Bedtime Stories (2008)
Bird. Beady eyes.ที่ตาวาวๆ น่ะ Up (2009)
And I just want toet a bead on what they're working on.และฉันต้องการรู้ ในสิ่งที่พวกเขาทำ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
I got a bead on Charlie Fields for C.F.O.ฉันปาดเหงื่อกับชาร์ลี ฟิลด์สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเลยทีเดียว The Story of Lucy and Jessie (2009)
- All my beads are in there.- หยาดเหงื่อทุกเม็ดของฉันอยู่ในนั้น Balm (2009)
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง Balm (2009)
You gonna start weaving beads?นายจะใช้ลูกปัดเป็นเหยื่อล่องั้นเหรอ Balm (2009)
I'm a big fan of your bead work.ฉันเป็นแฟนตัวยงของลูกปัดเธอ Balm (2009)
And it sorta beads up...และมันจะแยกเหงื่อออก... Darkness (2009)
Full bodice, love the beading.อกอวบอิ่ม ประดับด้วยลูกปัด Chuck Versus the Ring (2009)
Some Dutch, some Indians and some beads.มีดัทช์ มีอินเดียนแดง มีลูกปัด Sex and the City 2 (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
I can tell by the look in his beady little eyes.ผมบอกได้เพราะดูจากตาอันเป็นประการ MacGruber (2010)
They say you were wearing a wire necklace with an Amber bead surrounded by two red ones.พวกเขาพูดว่าเห็นคุณ สวมสร้อยลวดโลหะ มีหนวดเครา แวดล้อมด้วยสร้อยสีแดง Better Angels (2010)
I want you to feel the beads of your own sweaty, depraved stank dripping down your butt crack.ฉันอยากให้นายรู้สึกถึง ก้นเปียกๆของนายที่แนบกับเก้าอี้ Britney/Brittany (2010)
Got a bead on her yet?จับตาดูเธอหรือยัง Rough Trade (2010)
You with your beady eyes and your Ruth Buzzi haircut.You always make me out to be such a monster. แกกับตาบ่องแบ๊ว และก็ผมทรงรูธ บัซซี่ ของแก Meet the Grandparents (2010)
The bead...ลูกปัด My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
In this bead, half your life is contained.ในลูกปัดนี้ มีพลังชีวิตนายอยู่ครึ่งนึง My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
Until the last moment, if you keep the bead to the end and die for her, the bead will absorb the rest of your chi.จนกว่าจะถึงตอนนั้น ถ้านายเก็บลูกปัดไว้จนวันสุดท้าย ลูกปัดจะดูดชีวิตนายจนหมด My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
Taking out the bead and giving it to Mi Ho...มาเอาลูกปัดนี่ไปให้มิโฮซะ My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
She used up all nine lives, and gave her bead to a human.เธอเสียพลังไปทั้ง 9 หาง แถมให้ลูกปัดกับมนุษย์นั่น My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
It's a cell phone chain, shaped like a bead that holds her soul.มันคือที่ห้อยโทรศัทพ์มือถือที่เหมือน ลูกปัดวิญญาณของเธอ My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
I put my energy bead.สิ่งที่ฉันใส่ไว้ตรงนี้ Episode #1.1 (2010)
You'll die if I take my energy bead back.ถ้าหากฉันไม่ใส่ลูกปัดในตัวเธอ เธอก็จะต้องตาย Episode #1.1 (2010)
Then take back your bead. Then I'll believe you.อ่อ แล้วก็เอาลูกปัดอะไรเนี้ยคืนไป ถึงตอนนั้นฉันถึงจะเชื่อเธอ Episode #1.1 (2010)
I put my energy bead.ฉันใส่ลงตรงนี้ Episode #1.1 (2010)
Now I want my energy bead.ฉันจะเอาลูกแก้วของฉันคืนมา Episode #1.1 (2010)
We have Beady to care about.สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ Episode #1.14 (2010)
Take your bead.เดี๋ยวนี้เลย Episode #1.14 (2010)
I need to give him the bead again.แบบนี้ไม่ดีแน่ Episode #1.14 (2010)
Your bead won't help.เธอคืนมันกลับไม่ได้แล้ว Episode #1.14 (2010)
The second he gave you the bead... he also gave you half his life.ครึ่งชีวิตของแดวุง มันอยู่ในตัวเธอแล้ว Episode #1.14 (2010)
I have Beady in me.อื้ม ฉันมีลูกปัดนี่ Episode #1.14 (2010)
What if Beady heals me and brings back the tails I lost?แต่... ถ้าเกิดลูกปัด ทำให้หางฉันงอกกลับมาล่ะ Episode #1.14 (2010)
I'm glad Beady is back inside you. Yeah.ค่อยยังชั่วหน่อยที่ลูกปัดปลอดภัย Episode #1.14 (2010)
I am a bit worried because I'm not sure how Beady will react.จริงๆแล้วฉันก็กังวลเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปัดรึเปล่า Episode #1.14 (2010)
Beady, be good, OK?ลูกปัด เธอต้องดูแลมันให้ดีนะ รู้ไหม Episode #1.14 (2010)
"Beady"?ลูกปัด? Episode #1.14 (2010)
I heard you say you have to care about Beady that's inside Mi-ho.ฉันได้ยินแล้วนะว่าลูกปัด ของมิโฮกำลังอยู่ในอันตราย Episode #1.14 (2010)
"Beady"? That's what you call it?ลูกปัดคือชื่อลูกเธองั้นเหรอ? Episode #1.14 (2010)
Beady.จริงๆ Episode #1.14 (2010)
Grandpa. She's fine. And so is our little Beady.ปู่ครัสบายใจเถอครับ ลูกปัดของเราแข็งแรงดีครับ Episode #1.14 (2010)
Yes. Our Beady is fine.ค่ะ "ลูกปัด"แข็งแรงดีค่ะ Episode #1.14 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadThere were beads of sweat on his forehead.
beadThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadBeads of sweat stood on his forehead.
beadHe drew a bead on a stag at bay.
beadHis naked back and arms were beaded with sweat.
beadHer brow was beaded with perspiration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคำ[N] rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count unit: เม็ด, Thai definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
กรอง[V] string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
กุดั่น[N] filigree jewelry decorated with fake diamonds, See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads, Syn. ทองแกมแก้ว, Thai definition: เครื่องประดับเพชรพลอยหรือกระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target   FR: viser ; pointer
ลูกปัด[n.] (lūk pat) EN: bead   FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAD    B IY1 D
BEADS    B IY1 D Z
BEADY    B IY1 D IY0
BEADED    B IY1 D AH0 D
BEADLE    B IY1 D AH0 L
BEADLES    B IY1 D AH0 L Z
BEADLING    B IY1 D L IH0 NG
BEADWORK    B IY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead    (n) (b ii1 d)
beads    (n) (b ii1 d z)
beady    (j) (b ii1 d ii)
beadle    (n) (b ii1 d l)
beading    (n) (b ii1 d i ng)
beadles    (n) (b ii1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebetsperlen {pl}prayer beads [Add to Longdo]
Glasperle {f} | Glasperlen {pl}glass bead | glass beads [Add to Longdo]
Kimme und Kornnotch and bead sights [Add to Longdo]
Kirchendiener {m} | Kirchendiener {pl}beadle | beadles [Add to Longdo]
Leiste {f} (halbrund)beading [Add to Longdo]
Melonenperle {f}melon bead [Add to Longdo]
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Schweißtropfen {m}bead of sweat [Add to Longdo]
Sicke {f} [techn.]bead; beading; corrugation; creasing; rip [Add to Longdo]
Sicken {n} [techn.]beading [Add to Longdo]
Sickenmaschine {f}beading machine [Add to Longdo]
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
aufreihen | aufreihend | aufgereihtto bead | beading | beaded [Add to Longdo]
bördeln; mit Rand versehento border; to bead; to flange [Add to Longdo]
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze [Add to Longdo]
perlendbeady [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlitzter Schrägschulterringspring tapered bead seat ring [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlossener Schrägschulterringdetachable endless tapered bead seat ring [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Anscheuerung {f} (Wulst)chafing (bead) [Add to Longdo]
Doppelkernwulst {f}twin bead [Add to Longdo]
Doppelwulst {f}double bead [Add to Longdo]
Felgenschulter {f}bead seat (of rim) [Add to Longdo]
Felgenschulterradius {m}bead seat radius [Add to Longdo]
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius [Add to Longdo]
Kabelkern {m}cable bead [Add to Longdo]
Kernbruch {m}bead wire break [Add to Longdo]
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Kernreiter {m}apex; bead filler [Add to Longdo]
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead) [Add to Longdo]
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping [Add to Longdo]
Montagehilfe {f} (Paste)tyre bead lubricant [Add to Longdo]
Montagepaste {f}fitting lubricant; tyre bead lubricant [Add to Longdo]
Reifenwulstabdrücken {n}tyre bead unseating [Add to Longdo]
Reifenwulstablösung {f}tyre bead separation [Add to Longdo]
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading [Add to Longdo]
Schrägschulter {f} | feste Schrägschultertapered bead seat | fixed taper bead seat [Add to Longdo]
Schrägschulterfelge {f}tapered bead seat rim [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]
Schulterbreite {f}bead seat width [Add to Longdo]
Schulterkontur {f} (Felge)bead seat contour (rim) [Add to Longdo]
Schulterschräge {f}bead seat inclination [Add to Longdo]
Schulterwinkel {m}bead seat angle [Add to Longdo]
Wulstzehe {f} (-spitze)bead toe [Add to Longdo]
Wulstabdrücken {n}bead unseating; unseating (bead) [Add to Longdo]
Wulstabdrückversuch {m}bead unseating test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[, bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
青蔓藤[あおつづらふじ, aotsudurafuji] (n) queen coralbead (Cocculus orbiculatus) [Add to Longdo]
栴檀;楝[せんだん, sendan] (n) (1) (uk) chinaberry; Japanese bead tree (Melia azedarach L.); (2) Indian sandalwood (Santalum album) [Add to Longdo]
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]
南京玉[なんきんだま, nankindama] (n) glass beads [Add to Longdo]
[つぶ(P);つび(ok);つぼ(ok), tsubu (P); tsubi (ok); tsubo (ok)] (n,n-suf) (1) (See 滴・しずく) grain; bead; drop; (ctr) (2) counter for small round objects including grains, seeds, pills, drops; (P) [Add to Longdo]
連珠毛[れんじゅもう, renjumou] (n) monilethrix (medical); moniliform hair; beaded hair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads [Add to Longdo]
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, / ] ball; bead; ballpoint [Add to Longdo]
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] bead-type ion exchanger [Add to Longdo]
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat [Add to Longdo]
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / 滿] brow beaded with sweat; perspiring freely [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl [Add to Longdo]
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead [Add to Longdo]
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, ] fluent with words; words flowing like pearl beads [Add to Longdo]
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\ (b[=e]d), n. [OE. bede prayer, prayer bead, AS. bed,
   gebed, prayer; akin to D. bede, G. bitte, AS. biddan, to ask,
   bid, G. bitten to ask, and perh. to Gr. pei`qein to persuade,
   L. fidere to trust. Beads are used by the Roman Catholics to
   count their prayers, one bead being dropped down a string
   every time a prayer is said. Cf. Sp. cuenta bead, fr. contar
   to count. See {Bid}, in to bid beads, and {Bide}.]
   1. A prayer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A little perforated ball, to be strung on a thread, and
    worn for ornament; or used in a rosary for counting
    prayers, as by Roman Catholics and Mohammedans, whence the
    phrases to tell beads,
 
   {to be at one's beads},
 
   {to bid beads}, etc., meaning, to be at prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small globular body; as,
    (a) A bubble in spirits.
    (b) A drop of sweat or other liquid. "Cold beads of
      midnight dew." --Wordsworth.
    (c) A small knob of metal on a firearm, used for taking
      aim (whence the expression to draw a bead, for, to
      take aim).
    (d) (Arch.) A small molding of rounded surface, the
      section being usually an arc of a circle. It may be
      continuous, or broken into short embossments.
    (e) (Chem.) A glassy drop of molten flux, as borax or
      microcosmic salt, used as a solvent and color test for
      several mineral earths and oxides, as of iron,
      manganese, etc., before the blowpipe; as, the borax
      bead; the iron bead, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bead and butt} (Carp.), framing in which the panels are
    flush, having beads stuck or run upon the two edges.
    --Knight.
 
   {Bead mold}, a species of fungus or mold, the stems of which
    consist of single cells loosely jointed together so as to
    resemble a string of beads. [Written also {bead mould}.]
    
 
   {Bead tool}, a cutting tool, having an edge curved so as to
    make beads or beading.
 
   {Bead tree} (Bot.), a tree of the genus {Melia}, the best
    known species of which ({Melia azedarach}), has blue
    flowers which are very fragrant, and berries which are
    poisonous.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\, v. t. [imp. & p. p. {Beaded}; p. pr. & vb. n.
   {Beading}.]
   To ornament with beads or beading.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bead \Bead\, v. i.
   To form beadlike bubbles.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top