ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beadwork

B IY1 D W ER2 K   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beadwork-, *beadwork*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadworkงานลูกปัด [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADWORK B IY1 D W ER2 K

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beadwork \Bead"work`\, n.
   Ornamental work in beads.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beadwork
   n 1: ornamentation with beads [syn: {beading}, {beadwork}]
   2: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top