ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรอง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรอง-, *กรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n, uniq) water purifier

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอง(v) braid, See also: plait, interlace, weave, Syn. ถัก, ทอ, Example: กรองหญ้าคา คือการถักทอหญ้าคา, Thai Definition: ถัก, ทอ
กรอง(v) string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย
กรอง(v) percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอง(กฺรอง) ก. ร้อย เช่น กรองมาลัย = ร้อยดอกไม้
กรองถัก, ทอ, เช่น กรองแฝก กรองคา.
กรอง(กฺรอง) ก. เอาของละเอียดออกจากของหยาบ เช่น กรองทราย, เอาฝุ่นละอองหรือของสกปรกออก เช่น กรองน้ำมัน กรองอากาศ, ใช้เครื่องกรองมีผ้าเป็นต้น คัดเอาผงหรือกากออกจากนํ้าหรือสิ่งที่เป็นน้ำ เช่น กรองน้ำ กรองกะทิ.
กรอง(กฺรอง) น. กำไล, โดยมากใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น กรองเชิง = กำไลเท้า กรองได = กำไลมือ กรองศอ = เครื่องประดับคอ, นวมคอ, เช่น กรองศอซ้อนสลับทับอังศา (อิเหนา). [ ข. กง (กอง) ว่า กำไล, วงกลม ].
กรอง(กฺรอง) น. กระชอน. <i> (ดู กระชอน ๑)</i>.
กรองกรอย(กฺรองกฺรอย) ว. ไม่ชุ่มชื่น, ไม่สมบูรณ์
กรองกรอยซอมซ่อ (มักใช้แก่การแต่งกาย)
กรองกรอยตกอับ, แร้นแค้น, เช่น ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย (สังข์ทอง), ตองตอย ก็ว่า.
กรองทองน. ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filters, Pressureกรองโดยใช้ความดัน [การแพทย์]
Filtrateกรอง, สิ่งกรอง, สกัด, น้ำกรอง [การแพทย์]
Filtration, Coarseกรองหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like shoelaces, seeing as they're tight.เช่นเชือกผูกรองเท้าเห็นที่มัน กำลังแน่น How I Won the War (1967)
I don't know about you, but I've always wanted to make love in the ladies' shoe department.ผมยังไม่ค่อยรู้จักคุณนัก แต่ผมก็อยากจะเมคเลิฟกับคุณ... ...ท่ามกลางแผนกรองเท้าสตรี Mannequin (1987)
I'm the odd man out here.ฉันเป็นคนที่แปลกออกจากที่นี่ ผมทำงานข่าวกรองกลาง The Russia House (1990)
I was infantry in Europe, then in Africa, then I joined the intelligence service.ผมเป็นทหารราบในยุโรป แล้วก็ในอัฟริกา แล้วก็ไปเป็นหน่วยข่าวกรอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Get your face off my shoe.เอาหน้าแกออกไปจากรองเท้าฉันซะ. Hocus Pocus (1993)
AJewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together.มีเด็กแจกเชือกให้ผูกรองเท้าเข้าคู่ Schindler's List (1993)
- Filters?- กรอง? Pulp Fiction (1994)
Not for shoelaces or a stick of gum. Now, you got that?ไม่ได้สำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือติดของเหงือก ตอนนี้คุณได้ที่? The Shawshank Redemption (1994)
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
So anyway, Clarice drags me to Bloomies go get all my new boarding school stuff and I fall in love with these horrid red pumps.หลังจากนั้น เพื่อนก็ลากฉัน ไปร้าน บลูมมี่ส์ เพื่อไปซื้อ เครื่องเขียน และของอื่นๆสำหรับโรงเรียนใหม่ แล้วฉันก็หลงรักรองเท้าสีแดงคู่นั้น Dark Harbor (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอง[krøng] (v) EN: filter ; strain ; sift ; percolate  FR: filtrer ; tamiser
กรอง[krøng] (v) EN: string ; stitch together ; embroider
กรองข่าว[krøng khāo] (v, exp) FR: filtrer les nformations ; filtrer les nouvelles
กรองทอง[krøng thøng] (n, exp) EN: shot with gold threads ; cloth of gold

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter out(phrv) กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out(phrv) กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out(phrv) ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through
filter(vt) กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
filtrate(vi) กรอง, Syn. filter
filtrate(vt) กรอง, Syn. filter
leach away(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach out
leach away from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach from, leach out of
leach from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from, leach out of
leach out(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท, เชือกผูกรองเท้า
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ , ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ, ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ, ม่านกระสุน, ถ้ำ
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน, หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
colandern. ภาชนะกรอง, หม้อกรอง., Syn. cullender
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
draw(ดรอ) { drew, drawn, drawing, draws } vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
elutriatevt. ทำให้บริสุทธิ์โดยการล้างและกรอง, See also: elutriation n. ดูelutriate

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก, กลอนประตู, ดาล, เครื่องกรอง, เครื่องร่อน
bolt(vt) กรอง, ร่อน, เผ่น, วิ่งหนี, เขมือบ
colander(n) หม้อกรอง, ตะแกรง, กระชอน, ภาชนะกรอง
filter(n) การกรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง
filter(vt) กรอง, ไหลซึม, รั่ว
filtration(n) การกรอง
infiltrate(vt) แทรกซึม, ซึมทะลุ, ผ่านการกรอง
lace(n) ลูกไม้ถัก, เชือกผูกรองเท้า, ดิ้นเงินดิ้นทอง, สิ่งทอลายฉลุ
leach(vt) สระล้าง, ชะ, โกรก, กรองทิ้ง
poem(n) โคลง, บทกวี, บทร้อยกรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drainกรอง
drainกรอง, สะเด็ดน้ำ, ทำให้มีน้ำน้อยลง

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top