Search result for

*arena*

(170 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arena, -arena-
Possible hiragana form: *あれな*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arena[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pararenalข้างไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pararenal pseudocyst; urinomaถุงน้ำปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranephros; gland, adrenal; gland, suprarenalต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocyst, pararenal; urinomaถุงน้ำปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal gland; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal medulla; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenalectomy; adrenalectomyการตัดต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenalismภาวะต่อมหมวกไตทำงานเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal medulla; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenalectomy; suprarenalectomyการตัดต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medulla, adrenal; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, suprarenal; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, suprarenal; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinoma; pseudocyst, pararenalถุงน้ำปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Bufo Arenarumคางคก,คางคกตัวผู้ [การแพทย์]
Extrarenal Causesสาเหตุนอกไต,ไม่ใช่สาเหตุจากไต [การแพทย์]
Extrarenal Lossการเสียน้ำนอกไต [การแพทย์]
Extrarenal Malignant Tumorsมะเร็งนอกไต [การแพทย์]
Intrarenal Arteryแขนงของหลอดเลือดแดงรีนัล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garena (n ) โปรแกรมจำลองระบบ Lan ใช้สำหรับเล่นเกมส์ Online

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the arena, I had Maintenance paint lines to show me where the crowd can't see me.ที่สนามแข่ง ฉันต้องให้ คนงานขีดเส้นบนพื้น เพื่อฉันจะได้ยืนตรงจุดที่ คนมองไม่เห็น The Love Guru (2008)
/Finally Skeetacus had his chance /to show his skills in the grand arena.ในที่สุด สกีเตอร์คิส ก็มีโอกาสแสดงให้ประจักษ์ในสนามประลอง Bedtime Stories (2008)
Normally we stay in the service arena-- waiter, busboy, maybe valet.โดยปกติแล้ว เราจะอยู่ใน ส่วนของการบริการ เด็กเสิร์ฟ, บริกรชาย บางทีก็คนรับใช้ส่วนตัว Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
- Karena.คารีน่า Seep (2009)
We have no problems in that arena.เราไม่มีปัญหา ในสมรภูมินั้นเลยค่ะ The Pickle Jar (2009)
Broken-down boxer. Broken-down arena.นักมวยเจ๊ง สังเวียนเจ๊ง Living the Dream (2009)
Then get the hell to the boxing arena.แล้วก็ไปสังเวียนมวย Remains to Be Seen (2009)
The sooner I wrap this up, the sooner I get to the boxing arena.ยิ่งผมทำนี่เสร็จเร็วเท่าไร ผมจะได้ไปสังเวียนมวยเร็วขึ้น Remains to Be Seen (2009)
- The boxing arena's at the next off ramp,สังเวียนมวยอยู่ ถนนทางออกหน้า Remains to Be Seen (2009)
From boxing arena, to pharmacy, to the crash.จากสังเวียนมวย ไปร้านขายยา ไปที่รถคว่ำ Remains to Be Seen (2009)
There were these disk battles fought in spectacular arenas.กลุ่มดิสก์ต่อสู้กันอย่างยิ่งใหญ่บนเวที TRON: Legacy (2010)
Thracian blood, spilled in the arena.เลือดเทรเชี่ยนจะสาดไปทั่วลานประลอง The Red Serpent (2010)
And gifts of blood, to be spilled in the arena!ให้มอบเลือดที่จะเต็มไปทั้งลานประลอง The Red Serpent (2010)
Yet his ferocity pales against the titan of the arena!และแน่นอนหนุ่มแสนดุร้ายผู้มีอิทธิพลต่อลานประลอง The Red Serpent (2010)
The thracian shown promise in the arena albeitเจ้าเทรเชียนแสดงคำมั่นกลางลานแข่งขัน The Red Serpent (2010)
Has proven himself in the arenaได้พิสูจน์ตัวเองในที่นี้ The Red Serpent (2010)
You have no mind outside the arena.เจ้าไม่รู้อะไรเลย นอกสนามประลอง Shadow Games (2010)
Will see victory in the arena.จะทำให้เจ้าพบชัยชนะ ในสนามประลอง Shadow Games (2010)
Bested 100 men in the arena!นักสู้ที่ดีที่สุด 100 คนในสนามประลอง! Shadow Games (2010)
He's en cut a thousand times in the arena,มันหั่นคนเป็นพันๆครั้งมาแล้ว ในอารีน่า Shadow Games (2010)
You stand the only man to face him in the arena and live.เจ้ายืนเพียงลำพังเผชิญหน้ากับมัน ในอารีน่าและมีชีวิตรอด Shadow Games (2010)
There is no such thing in the arena.มันไม่มีเรื่องแบบนี้ในสนามประลองแน่ๆ Shadow Games (2010)
Excluded from the arena altogether.ที่จะออกจาก การแข่งขันแน่นอน Shadow Games (2010)
You still dream of a life beyond the arena.เจ้ายังคงฝันถึงชีวิต นอกเหนือจากการแข่ง Shadow Games (2010)
Do you fear entering the arena with theokoles?เจ้าำกลัวไหมที่จะ เจอกับ ดีโอโคลิส ? Shadow Games (2010)
You survived execution by four gladiators in the arena.เจ้ารอดจากการสังหาร โดยกลาเดียเตอร์สี่คนในสนาม Shadow Games (2010)
But yours is yet worth little in the arena.แต่เจ้ายังคงมีค่าน้อยนิด ในสนามประลอง Shadow Games (2010)
I've trusted him once in the arenaข้าเคยเชื่อใจเขา ครั้งหนึ่งในสนาม Shadow Games (2010)
Than standing victorious arena.การได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะในสนามประลอง Shadow Games (2010)
If Spartacus survive the oath the arena will be your grave it should have been.ถ้าสปตาคัสอยู่รอดตามที่สาบาน สนามประลองจะเป็นของมัน ทั้งที่ตอนแรกจะเป็นสุสานของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ Sacramentum Gladiatorum (2010)
He embraces, caresses ... The fode. Each time he enters arena ...เค้าโอบกอดมันเค้าเล้าโลมมันจับมันทำเมีย ทุกครั้งที่เค้าเข้าสู่สังเวียน Sacramentum Gladiatorum (2010)
This sad piece of Thracian survived against four men in the arena.น่าเศร้านัก ชาวเทรเชียนที่ถูกทารุณ มีสี่คนรุมเค้าในสนามประลอง Sacramentum Gladiatorum (2010)
His victory in the arena was as empty as his courage.ชัยชนะของมันในสังเวียน ไม่มีความหมายในความกล้าหาญอะไรเลย Sacramentum Gladiatorum (2010)
If it had entered the arena any gladiator here, his head would not have been from your body.ถ้าสปาทาคัสเจอกับแกรดีเอเตอร์ของที่นี่ หัวเขาคงจะหลุดออกจากตัว Sacramentum Gladiatorum (2010)
Throw your sword into the arena and you'll be dead again.แกก็ตาย ขว้างดาบในสังเวียน เจ้าจะได้ตายอีกรอบ Sacramentum Gladiatorum (2010)
2 years in the arena, and my earnings to sustain.2ปีก่อนในสังเวียน เงินที่ได้มาของข้ามอบอาหารให้พวกเค้า Sacramentum Gladiatorum (2010)
-my mother would not send the arena.แม่ของเราจะให้มันลงสนาม Sacramentum Gladiatorum (2010)
Win the hearts of audiences the arena and will have both.เอาชนะใจผู้คนในสนาม เจ้าจะได้ทั้งสองอย่าง Sacramentum Gladiatorum (2010)
And then, the Arena, hurt me again not knowing when to die.อีกอย่างในสังเวียนคราวก่อนมึงก็ทำกูซะแสบ ที่มึงไม่ยอมรุ้จักที่ตาย Sacramentum Gladiatorum (2010)
And take care of her until igniting the arena.ข้าต่อลมหายใจให้มัน จนกระทั่งมันลุกโชติช่วงที่สนามประลอง Sacramentum Gladiatorum (2010)
So do the arena!งั้นก็สู้ในสังเวียนสิ Sacramentum Gladiatorum (2010)
In search of honor the arena.เพื่อเกียรติยศแห่งสังเวียนนี้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
But his legend was not birthed in the arena.แต่ตำนานของเขาไม่ได้ถูกสร้างในสังเวียน Legends (2010)
Two of our finest, to meet in the arena!ผู้ที่เก่งที่สุดสองคน จะสู้กันในสังเวียน Legends (2010)
To fight against each other in the arena.เพื่อต่อสู้กันในอารีน่า Legends (2010)
To surrender in the arena... I cannot do.ให้ยอมแพ้ในสังเวียนข้าทำไม่ได้ Legends (2010)
I prevail in the arena, and he will find her.ถ้าข้าชนะในลานประลอง เขาจะหาหล่อนให้ข้า Legends (2010)
They were cast into the arena to die.พวกมันถูกส่งลงสนามเพื่อให้ถูกฆ่า Legends (2010)
I long to see you in the arena.ข้าเห็นเจ้าในลานประลอง Legends (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวทีการเมือง[N] political stage, See also: political arena, Example: นายกรัฐมนตรีพยายามกำจัดเธอให้พ้นเวทีการเมือง เพราะกลัวเธอจะขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้ง, Count unit: เวที
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
สนามกีฬา[N] stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring   FR: cockpit [m] ; arène [f] ; ring [m]
สังเวียนการเมือง[n. exp.] (sangwīen kānmeūang) EN: political arena   FR: arène politique [f]
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
เวทีการเมือง[n. exp.] (wēthī kānmeūang) EN: political stage ; political arena   FR: arène politique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARENA    ER0 IY1 N AH0
LARENA    L AA0 R EH1 N AH0
CARENA    K EH2 R IY1 N AH0
ARENAS    ER0 IY1 N AH0 Z
ARENA'S    ER0 IY1 N AH0 Z
CAMARENA    K AA0 M AA0 R EH1 N AH0
CAMARENA    K AA2 M ER0 EY1 N AH0
ARENABALL    ER0 IY1 N AH0 B AO2 L
MASCARENA    M AE1 S K ER0 AH0 N AH0
MASCARENA    M AE2 K AH0 R IY1 N AH0
MASCARENAS    M AE1 S K ER0 IH2 N AH0 Z
MASCARENAS    M AE2 K AH0 R IY1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arena    (n) (@1 r ii1 n @)
arenas    (n) (@1 r ii1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arena {f}arena [Add to Longdo]
Aufzug {m}; Lastenaufzug {m}; Warenaufzug {m}hoist [Add to Longdo]
Kampfbahn {f}arena [Add to Longdo]
Nebenniere {f} [anat.] | Nebennieren {pl}suprarenal gland; adrenal gland; adrenal | suprarenal glands; adrenal glands; adrenals [Add to Longdo]
Quarzsand {m}arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand [Add to Longdo]
Reithalle {f}indoor riding arena [Add to Longdo]
Stierkampfarena {f} | Stierkampfarenen {pl}bullring | bullrings [Add to Longdo]
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department [Add to Longdo]
Warenausgabe {f}wrapping counter [Add to Longdo]
extrarenal {adj}; außerhalb der Niere [med.]extrarenal; outside the kidney [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
アイスアリーナ[, aisuari-na] (n) ice arena [Add to Longdo]
アリーナ[, ari-na] (n) arena; (P) [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing) [Add to Longdo]
貝割れ菜[かいわれな, kaiwarena] (n) (See 穎割れ大根・かいわれだいこん) white radish sprouts; daikon sprouts [Add to Longdo]
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible [Add to Longdo]
含まれない[ふくまれない, fukumarenai] (adj-i) not to be included [Add to Longdo]
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
居ても立ってもいられない;居ても立っても居られない[いてもたってもいられない, itemotattemoirarenai] (exp) (uk) unable to contain oneself; itching to do something; cannot sit still [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
競争場裡[きょうそうじょうり, kyousoujouri] (n) an (the) arena of competition [Add to Longdo]
交際場裡[こうさいじょうり, kousaijouri] (n) social circles; the arena of (fashionable) society [Add to Longdo]
考えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
国際場裡[こくさいじょうり, kokusaijouri] (n) the international arena [Add to Longdo]
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible [Add to Longdo]
[ば, ba] (n-suf,n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course [Add to Longdo]
人の口には戸が立てられない[ひとのくちにはとがたてられない, hitonokuchinihatogataterarenai] (exp) (See 人の口) you can't control what people say; you can't stop rumours (rumors) [Add to Longdo]
垂れ流し;たれ流し[たれながし, tarenagashi] (n,vs) (1) incontinence; soiling one's pants; (2) discharge (e.g. of contaminants) [Add to Longdo]
垂れ流す[たれながす, tarenagasu] (v5s) to discharge (e.g. effluent) [Add to Longdo]
生きていかれない;生きて行かれない[いきていかれない, ikiteikarenai] (exp) can't survive (without ...) [Add to Longdo]
生まれながら;生れながら;生まれ乍ら;生れ乍ら[うまれながら, umarenagara] (adj-no,adv) by nature; naturally; by birth; inborn [Add to Longdo]
争われない[あらそわれない, arasowarenai] (exp,adj-i) indisputable; undeniable; unmistakable [Add to Longdo]
大野貝[おおのがい;オオノガイ, oonogai ; oonogai] (n) (uk) Mya arenaria oonogai (subspecies of soft-shell clam) [Add to Longdo]
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P) [Add to Longdo]
闘技場[とうぎじょう, tougijou] (n) arena [Add to Longdo]
馴れ馴れしい(P);馴々しい[なれなれしい, narenareshii] (adj-i) over-familiar; (P) [Add to Longdo]
破れ鍋;割れ鍋[われなべ, warenabe] (n) a cracked pot [Add to Longdo]
破れ鍋に綴じ蓋[われなべにとじぶた, warenabenitojibuta] (exp) (id) Every Jack has his Jill [Add to Longdo]
破鍋に綴蓋[われなべにとじぶた, warenabenitojibuta] (exp) there is a suitable spouse for everyone (lit [Add to Longdo]
背に腹はかえられない;背に腹は替えられない;背に腹は代えられない;背に腹は変えられない[せにはらはかえられない, seniharahakaerarenai] (exp) not able to escape an urgent problem without making some sacrifice [Add to Longdo]
彼なり[かれなり, karenari] (adj-no,adv) his way; peculiar to him [Add to Longdo]
浮かばれない[うかばれない, ukabarenai] (adj-i) turning in one's grave; cannot rest in peace [Add to Longdo]
副腎[ふくじん, fukujin] (n,adj-no) suprarenal body; adrenal glands [Add to Longdo]
滅多に見られない図[めったにみられないず, mettanimirarenaizu] (n) (obsc) seldom seen sight [Add to Longdo]
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰场[bīng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄔㄤˇ, / ] skating or ice rink; ice stadium; ice arena [Add to Longdo]
出场[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to appear (on stage, in a show, in a photo etc); to play (for a team); to enter (arena or stage); to send sb out (e.g. off the field for a foul) [Add to Longdo]
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena [Add to Longdo]
舞台[wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, ] (theatrical or political) stage; arena [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アリーナ[ありーな, ari-na] Arena [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arena \A*re"na\, n.; pl. E. {Arenas}; L. {Aren[ae]}. [L. arena,
   harena, sand, a sandy place.]
   1. (Rom. Antiq.) The area in the central part of an
    amphitheater, in which the gladiators fought and other
    shows were exhibited; -- so called because it was covered
    with sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any place of public contest or exertion; any sphere of
    action; as, the arenaof debate; the arena of life.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) "Sand" or "gravel" in the kidneys.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 arena
   arena
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 arena
   arena
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 arena [arena]
   arena
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 arena
   arena
   desert
   beach
   sand
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 arena
    arena
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 circus
 
 1. sirk
 2. sirk gösterileri: sirk pisti
 3. arena
 4. (ing) meydan
 5. gösteri, numara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 amphitheater
 
 1. (-ing) -tre  amfiteatr, amfiteatr Seklinde herhangi bir şey
 2. spor sahası, arena.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arena
 
 1. arena, oyun meydanı, amfiteatrın ortasında bulunan meydan
 2. mücadele alanı.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arena [areːnaː] (n) , s.(f )
   arena
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 arena
   arena
   sand
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top