Search result for

สนามกีฬา

(36 entries)
(0.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนามกีฬา-, *สนามกีฬา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามกีฬา[N] stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนามกีฬาน. สถานที่สำหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stadiumsสนามกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
England against Springboks, Loftus Stadium.ทีมอังกฤษ กับ ทีมสปริงบอกซ์ ที่สนามกีฬาลอฟตัส Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
On the day of a big match, say, a test in the bus on the way to the stadium, nobody talks.อย่างวันหนึ่งที่มีการแข่งขันนัดใหญ่.. ขณะที่เรานั่งรถบัสไปยังสนามกีฬา.. ไม่มีใครพูดอะไรกันเลย Invictus (2009)
We want snipers on top of the stadium and the surrounding buildings here.ผมต้องการมือปืนคุ้มกันชั้นบนของสนามกีฬา และตึกโดยรอบทั้งหมด Invictus (2009)
We are at Ellis Park on this historic day where even this early, crowd expectation is at fever pitch because their beloved green and gold has somehow managed to defy all expectations.เรากำลังอยู่ที่สนามกีฬาเอลีสพาร์ค.. ในวันแห่งประวัติศาสตร์วันนี้.. ผู้คนเริ่มคึกคักกัน ตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มเลยครับ Invictus (2009)
I wanna know everything we're doing to identify this person in the stadium.ฉันอยากรู้ในทุกสิ่ง ที่เ่ราทำกันอยู่ ในการวิเคราะห์บุคคลนี้ ที่อยู่ในสนามกีฬา White to Play (2009)
- A baseball stadium.- สนามกีฬาเบสบอล White to Play (2009)
Amusement parks. Sports fields!สวนสนุก.สนามกีฬาShining Inheritance (2009)
But better than that, in his first game at Tiger stadium, we would like for you to lead the team out of the tunnel.แต่ที่ดีกว่านั้นในเกมแรกของเขา ที่สนามกีฬาTiger พวกเราอยากให้เธอเป็นผู้นำ พาทีมเดินออกจากอุโมงค์ The Blind Side (2009)
SJ, I've been thinking a lot of about that and one of the things that think will be special for both of us is we'll walk arm in arm to center of Union Stadium at the first ball game,SJ ฉันคิดได้เยอะแยะเลย เกี่ยวกับสิ่งนั้นและสิ่งหนึ่งจากทั้งหมด นั่นคิดว่าจะพิเศษสำหรับเราทั้งคู่ คือเราจะเดินควงแขน ไปยังใจกลางของสนามกีฬาUnion ในเกมการแข่งขันครั้งแรก The Blind Side (2009)
At Ole Miss we have the Grove by the stadium.ที่Ole Missพวกเรามี สนามกีฬาเป็นหญ้า The Blind Side (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามกีฬากรุงโรมโคลิเซียม[n. prop.] (sanām kīlā krung Rōm Khōlisīem) EN: Coliseum   FR: Colisée [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum
coliseum[N] สนามกีฬาหรือโรงละครขนาดใหญ่
infield[N] สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล), See also: สนามกีฬารูปวงรี, ทุ่งนา, ทุ่งปศุสัตว์
stadium[N] สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ, Syn. arena, amphitheater, grandstand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
bullring(บูล'ริง) n. สนามกีฬาชนวัว
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
coliseum(คอล'ลิเซียม) n. โรงละครครึ่งวงกลมขนาดใหญ่,สนามกีฬา,โรงละครขนาดใหญ่,ตึกขนาดใหญ่, Syn. colosseum
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
infield(อิน'ฟีลดฺ) n. สนามใน (ของเบสบอล) ,สนามกีฬารูปวงรี
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums,stadia

English-Thai: Nontri Dictionary
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
lists(n) ที่ซ้อมต่อสู้กันของอัศวิน,สนามกีฬา,สนามรบ
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stadion (n das ) สนามกีฬา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top