ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stadium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stadium-, *stadium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stadium(n) สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ, Syn. arena, amphitheater, grandstand
stadium(n) สนามวิ่งแข่งของกรีกโบราณ, Syn. racecourse
stadium(n) หน่วยวัดความยาวของกรีกโบราณมีค่าประมาณ 607 ฟุต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums, stadia

English-Thai: Nontri Dictionary
stadium(n) สนามกีฬา, กรีฑาสถาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've earned the right to march into that stadium... and wave their nation's flag.พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้เดินเข้าสนามในพิธีเปิด และโบกธงชาติของพวกเขา Cool Runnings (1993)
The Hynkel stadium.ที่ลานสวนสนาม และผู้ชมเกือบครึ่งล้าน The Great Dictator (1940)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
Yankee Stadium, September.สนามกีฬาแยงกีกันยายน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว Akira (1988)
Oh, all the stadiums have them now.สนามกีฬาทุกแห่งใช้มัน Field of Dreams (1989)
- I work at the University Stadium. I'm a security guard.ผมทำงานที่สนามกีฬามหา'ลัย ผมเป็น รปภ. Unbreakable (2000)
We've been having some problems with people selling drugs here in the stadium.เรามีปัญหาการขายยาเสพติด ในสนามกีฬา Unbreakable (2000)
- Not to mention Yankee Stadium.- พิพิธภัณฑ์และคอนเสิร์ต - ไม่ต้องพูดถึงแยงกี้ สเตเดี้ยม James and the Giant Peach (1996)
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง... Swing Girls (2004)
We're here deep in the heart of toothless country, coming to you from a simple Texas high school stadium that's been retrofitted for the big event.เราอยู่ลึก ณ ใจกลาง เขตชุมชนแถบชานเมือง... ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬา รร.มัธยมเท็กซัส สนามถูกปรับปรุงเพื่อ การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่ The Longest Yard (2005)
The stadium will be open for use from 9am to 10pm.สนามกีฬาจะเปิดให้ใช้เวลา 9โมงเช้าถึง4 ทุ่ม Sad Movie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stadiumAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
stadiumA great light was diffused over the baseball stadium.
stadiumBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
stadiumBill may be seeing this game at the stadium.
stadiumEach team carried their flag into the stadium for the finals.
stadiumFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
stadiumHe know Yokohama stadium.
stadiumHow did you get to the stadium?
stadiumHow long does it take to get to the stadium?
stadiumI arrived at the stadium at 4:00 p.m., but the game had already started.
stadiumI could not get out of the stadium because of the crowd.
stadiumI go to Koushien stadium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามกีฬา(n) stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
กรีฑาสถาน(n) stadium, See also: athletic grounds, Example: ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505, Thai Definition: สถานที่เล่นกีฬา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stadium
stadiums
stadium's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stadium
stadiums

WordNet (3.0)
stadium(n) a large structure for open-air sports or entertainments, Syn. arena, bowl, sports stadium

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stadium

‖n.; pl. Stadia [ L., a stadium (in sense 1), from Gr. sta`dion. ] 1. A Greek measure of length, being the chief one used for itinerary distances, also adopted by the Romans for nautical and astronomical measurements. It was equal to 600 Greek or 625 Roman feet, or 125 Roman paces, or to 606 feet 9 inches English. This was also called the Olympic stadium, as being the exact length of the foot-race course at Olympia. Dr. W. Smith. [ 1913 Webster ]

2. Hence: A race course; especially, the Olympic course for foot races. [ 1913 Webster ]

3. Hence: A modern structure, with its inclosure, resembling the ancient stadium{ 2 }, used for athletic games which are typically played out-of-doors; such stadiums are usually large structures without roofs, though some modern stadiums may have a protective dome overhead. It may be contrasted with the arena, the term commonly used for smaller structures at which indoor games are played. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

4. A kind of telemeter for measuring the distance of an object of known dimensions, by observing the angle it subtends; especially (Surveying), a graduated rod used to measure the distance of the place where it stands from an instrument having a telescope, by observing the number of the graduations of the rod that are seen between certain parallel wires (stadia wires) in the field of view of the telescope; -- also called stadia, and stadia rod. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ,   /  ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course #4,312 [Add to Longdo]
体育场[tǐ yù chǎng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ,    /   ] stadium #10,836 [Add to Longdo]
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ,    /   ] stadium; playing field for a competition #34,368 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadion { n } | Stadien { pl }stadium | stadiums [Add to Longdo]
Stadium { n } | in diesem Stadiumstage | at this stage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
スタジアム[sutajiamu] (n) stadium; (P) #2,016 [Add to Longdo]
球場[きゅうじょう, kyuujou] (n) baseball stadium; (P) #3,161 [Add to Longdo]
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held) #4,079 [Add to Longdo]
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium #5,089 [Add to Longdo]
武道館[ぶどうかん, budoukan] (n) martial arts stadium #13,357 [Add to Longdo]
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) #14,547 [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) #15,389 [Add to Longdo]
スカジャン[sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
スタディアム[sutadeiamu] (n) stadium [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top