ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*alleviation*

AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alleviation, -alleviation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleviation[N] การบรรเทา, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง

English-Thai: Nontri Dictionary
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อน[N] slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
การผ่อนปรน[N] lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
การระงับ[N] suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
การลดหย่อน[N] abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEVIATION AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleviation (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃən (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n)
alleviations (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃənz (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschwächung {f}; Erleichterung {f}; Verminderung {f}alleviation [Add to Longdo]
Hochwasserminderung {f}flood alleviation [Add to Longdo]
Linderung {f}relief; alleviation; easing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解熱[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P) [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden [Add to Longdo]
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alleviation \Al*le`vi*a"tion\, n. [LL. alleviatio.]
   1. The act of alleviating; a lightening of weight or
    severity; mitigation; relief.
    [1913 Webster]
 
   2. That which mitigates, or makes more tolerable.
    [1913 Webster]
 
       I have not wanted such alleviations of life as
       friendship could supply.       --Johnson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top