ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allaying

AH0 L EY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allaying-, *allaying*, allay
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Victoria and I are honored to have you at our home, and I look forward to allaying any concerns you may have.ตอนนี้ผมกับวิคตอเรียเป็นเกียรติมาก ที่คุณมาที่บ้านของเรา และฉันหวังว่าคุณคงจะไม่กังวลนะ คุณอาจจะมี ขอบคุณมากๆนะ Penance (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLAYING AH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allaying (v) ˈəlˈɛɪɪŋ (@1 l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Allayed}; p. pr. & vb. n.
   {Allaying}.] [OE. alaien, aleggen, to lay down, put down,
   humble, put an end to, AS. [=a]lecgan; [=a]- (cf. Goth. us-,
   G. er-, orig. meaning out) + lecgan to lay; but confused with
   old forms of allege, alloy, alegge. See {Lay}.]
   1. To make quiet or put at rest; to pacify or appease; to
    quell; to calm; as, to allay popular excitement; to allay
    the tumult of the passions.
    [1913 Webster]
 
   2. To alleviate; to abate; to mitigate; as, to allay the
    severity of affliction or the bitterness of adversity.
    [1913 Webster]
 
       It would allay the burning quality of that fell
       poison.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; check; repress; assuage; appease; abate;
     subdue; destroy; compose; soothe; calm; quiet. See
     {Alleviate}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top