Search result for

การหยุด

(67 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหยุด-, *การหยุด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฐิติการหยุดอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-offการหยุดพักงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteriostasisการหยุดยั้งแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delactationการหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnea; apnoeaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apnoea; apneaการหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic stopการหยุดอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enterostasisการหยุดเคลื่อนไหวของลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcohol Withdrawalการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]
Apnoea, Centralการหยุดหายใจเศ็นทรัล [การแพทย์]
Apnoea, Obstructiveการหยุดหายใจแบบอุดกั้น [การแพทย์]
Blockingการหยุดโดยฉับพลัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ,หยุดกะทันหัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Breathing, Periodicการหยุดหายใจเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Cholestaticการหยุดหลั่งน้ำดีในตับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted to stop.ฉันต้องการหยุด Birthmarks (2008)
Stop!การหยุดThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
An effective way of stopping any of you from hurting any of us.วิธีที่ได้ผลในการหยุดพวกคุณ จากการทำร้ายพวกเรา Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I need to take a break.ผมต้องการหยุดพัก House Divided (2009)
How's his sleep apnea?อาการหยุดหายใจขณะหลับของเขาล่ะ Albification (2009)
It was about stopping color from getting stronger.มันเกี่ยวกับการหยุดพวกคนผิวสี ไม่ให้มีอิทธิพล The Culling (2009)
I just let her go, and she sank straight down on her belly to the bottom of the tank.หากชีวิตย่ำแย่ โดยการหยุดหายใจ The Cove (2009)
Commander, get out there and stop those droids.ผู้การ ออกไปข้างนอกและจัดการหยุดดรอยด์นั่นซะ Jedi Crash (2009)
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ Earth (2009)
And what do you wanna do with Burrows?ฉันต้องการหยุดเค้าเท่าันั้น แล้วจะได้คุยกัน แล้ว ... คุณจะทำยังไงกับเบอโรวส์ Rates of Exchange (2009)
The only stop I made before the crash.การหยุดครั้งเดียว ก่อนรถคว่ำ Remains to Be Seen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหยุด[n.] (kān yut) EN: cessation   FR: arrêt [m] ; cessation [f]
การหยุดงาน[n.] (kān yut ngān) EN: strike   FR: grève [f] ; arrêt de travail [m]
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut phak) FR: pause [f] ; halte [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance[N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
arrest[N] การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
balk[N] การหยุดยั้ง, Syn. bond
block[N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
break[N] การหยุด, See also: การหยุดพัก
breakdown[N] การหยุดลง
caesura[N] การหยุด (คำที่เป็นทางการ), Syn. pause
cease-fire[N] การหยุดรบ, See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ, Syn. truce, armistece, cease-fire
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation[N] การหยุด, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stand down (n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
停止[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
休憩[きゅうけい, kyuukei] (n ) การหยุดพักชั่วครู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top