ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -芳-, *芳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[芳, fāng, ㄈㄤ] fragrant; beautiful, virtuous
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,586

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, ] fragrant, #5,784 [Add to Longdo]
[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, ] balmy; aromatic (in organic chemistry), #17,440 [Add to Longdo]
[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, ] perfume; fragrant, #20,432 [Add to Longdo]
[fāng xīn, ㄈㄤ ㄒㄧㄣ, ] the affection, or heart, of a young woman, #25,483 [Add to Longdo]
梅兰[Méi Lán fāng, ㄇㄟˊ ㄌㄢˊ ㄈㄤ, / ] Mei Lanfang (1894-1961), famous master of Beijing opera, specialist in female roles, #28,624 [Add to Longdo]
[fāng tīng, ㄈㄤ ㄊㄧㄥ, / ] aromatic hydrocarbon, #64,103 [Add to Longdo]
[liú fāng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤ, ] to leave a good reputation, #69,917 [Add to Longdo]
孙传[Sūn Chuán fāng, ㄙㄨㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄤ, / ] Sun Chuanfang (1885-1935) one of the northern warlord, murdered in Tianjin in 1935, #86,588 [Add to Longdo]
伍廷[Wǔ Tíng fāng, ㄨˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer, #104,679 [Add to Longdo]
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, na3 you3 han2 mei2 tu3 chun1 fang1, / ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい(P);香しい;馨しい[かんばしい, kanbashii] (adj-i) (See 香ばしい) sweet; fragrant; aromatic; (P) [Add to Longdo]
しくない[かんばしくない, kanbashikunai] (adj-i) poor; unfavourable; unfavorable; disgraceful [Add to Longdo]
[ほうき, houki] (n) fragrant scent [Add to Longdo]
[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] (n,adj-no) perfume; fragrance; aroma; balm; (P) [Add to Longdo]
香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance [Add to Longdo]
香剤[ほうこうざい, houkouzai] (n) aromatic [Add to Longdo]
香族化合物[ほうこうぞくかごうぶつ, houkouzokukagoubutsu] (n) aromatic compounds [Add to Longdo]
香族炭化水素[ほうこうぞくたんかすいそ, houkouzokutankasuiso] (n) aromatic hydrocarbon [Add to Longdo]
香油[ほうこうゆ, houkouyu] (n) (obsc) (See 精油) fragrant oil; essential oil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The present state of the city's finances is not good.現在のその市の財政はしくない。
Yosio persisted in believing that in spite of the evidence.男は反証があるにもかかわらず、そう信じ続けた。
The lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.蓮の花はなんとも言えない香をはなっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just choose a scent.[JA] 香剤の指定を New Car Smell (2012)
It's exciting being present at the christening of an American newspaper correspondent.[CN] 玫瑰更名,不改其芬 和美国的特派员见面真令人兴奋 Foreign Correspondent (1940)
Yoshio Moriyama, my old buddy.[JA] 昔馴染みの弟分 森山 Christmas on July 24th Avenue (2006)
Well, knowing you, it's probably some cheap toilet water from the Woolworth's.[JA] あなたの事だから きっと 安っぽいトイレの 香剤とか Unholy Night (2012)
I know. I'm so stressed,[JA] しく無いね The Callback (2012)
- Just the fresh, clean smell of lavender.[CN] -清新芬的熏衣草 Shadow of a Doubt (1943)
Ah, yes![CN] 是啊 贞女 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
It is a sad life that has never breathed deep the sweet, proliferous bouquet that is Tortuga.[JA] トルトゥーガのしき香り これを嗅いだことのない男なんて 生きる喜びを知らぬ哀しいやつさ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Well, I hope you sell plenty of air fresheners.[JA] あなたが沢山、香剤を売ることを願っているの Face Off (2011)
He left a great impression on her, who till now lived for her art,[CN] 向来专心从艺的白丝心开始耸动 Taki no shiraito (1933)
There are women wherever you go[CN] 天涯何處無 À Nous la Liberté (1931)
I fear the dispute ended badly. Fricka was laughing at the outcome[JA] 諍いの決着はしくなかったらしい フリッカが決定に笑っていたから Die Walküre (1990)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] DUFT, (HONORATIVES PRAEFIX) [Add to Longdo]
しい[かんばしい, kanbashii] duftend, -schoen [Add to Longdo]
[ほうめい, houmei] guter_Name, guter_Ruf, Ihr_Name, Ihr_werter_Name [Add to Longdo]
名録[ほうめいろく, houmeiroku] Gaestebuch [Add to Longdo]
[ほうき, houki] das_Alter (eines jungen Maedchens) [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] Wohlgeruch, -Duft, Parfuem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top