ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unyielding

AH0 N Y IY1 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unyielding-, *unyielding*, unyield
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unyielding(adj) แข็ง, See also: ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, hard, Ant. soft
unyielding(adj) ที่มีใจเด็ดเดี่ยว, Syn. intransigent, stubborn, Ant. flexible
unyieldingly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว, See also: อย่างไม่ยอมจำนน, Syn. obstinately
unyieldingness(n) ความเด็ดเดี่ยว, Syn. resistance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, a resolute and unyielding need.ไม่หรอก .. ก็เอาแค่จำเป็น แบบตั้งใจ และไม่ต้องสงสัยก็พอ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ Killing Your Number (2009)
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ... Killing Them Softly (2012)
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน Destiny (2012)
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น The Axeman Cometh (2013)
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน? The Vessel (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์(v) rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai Definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
แกร่ง(adj) strong, See also: unyielding, doughty, vigorous, solid, Syn. แข็ง, แข็งกร้าว, แข็งแรง, เข้มแข็ง, Example: ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว
หัวเห็ด(adj) stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
แกร่ง[kraeng] (adj) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm  FR: dur ; solide ; ferme
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
สู้[sū] (v) EN: persisit ; persevere ; be unyielding  FR: persévérer
สู้ไม่ถอย[sū mai thøi] (v, exp) EN: be unyielding
ยืนกราน[yeūnkrān] (v) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding  FR: persister ; s'obstiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNYIELDING AH0 N Y IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unyielding (j) ˈʌnjˈiːldɪŋ (uh1 n y ii1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] unyielding; unbending, #30,600 [Add to Longdo]
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] unyielding; indomitable, #32,300 [Add to Longdo]
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone, #34,775 [Add to Longdo]
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, / ] unyielding integrity (成语 saw); unwavering, #120,074 [Add to Longdo]
强硬态度[qiáng yìng tài dù, ㄑㄧㄤˊ ㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ, / ] unyielding attitude [Add to Longdo]
抗直[kàng zhí, ㄎㄤˋ ㄓˊ, ] unyielding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na, n, adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na, n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid [Add to Longdo]
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na, n) determined or unyielding spirit [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit [Add to Longdo]
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na, n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined [Add to Longdo]
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na, n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unyielding \Unyielding\
   See {yielding}.
   ----- and the like.
   [1913 Webster]
 
   Note: The above classes of words are unlimited in extent, and
      such compounds may be formed by any writer or speaker
      at will from almost all the adjectives or participles
      in the language, excepting those which have a
      recognized and usual negative correspondent with the
      prefix -in. No attempt will be made, therefore, to
      define them all in this Dictionary; many will be
      omitted from its Vocabulary which are negations of the
      simple word, and are readily explained by prefixing a
      not to the latter. Derivatives of these words in -ly
      and -ness will also, for the most part, be omitted for
      the same or similar reasons.
      [1913 Webster] There will be inserted as separate
      articles with definitions, the following: 
      [1913 Webster] 1. Those which have acquired an opposed
      or contrary, instead of a merely negative, meaning; as,
      unfriendly, ungraceful, unpalatable, unquiet, and the
      like; or else an intensive sense more than a prefixed
      not would express; as, unending, unparalleled,
      undisciplined, undoubted, unsafe, and the like.
      [1913 Webster] 2. Those which have the value of
      independent words, inasmuch as the simple words are
      either not used at all, or are rarely, or at least much
      less frequently, used; as, unavoidable, unconscionable,
      undeniable, unspeakable, unprecedented, unruly, and the
      like; or inasmuch as they are used in a different sense
      from the usual meaning of the primitive, or especially
      in one of the significations of the latter; as,
      unaccountable, unalloyed, unbelieving, unpretending,
      unreserved, and the like; or inasmuch as they are so
      frequently and familiarly used that they are hardly
      felt to be of negative origin; as, uncertain, uneven,
      and the like.
      [1913 Webster] 3. Those which are anomalous,
      provincial, or, for some other reason, not desirable to
      be used, and are so indicated; as, unpure for impure,
      unsatisfaction for dissatisfaction, unexpressible for
      inexpressible, and the like.
      [1913 Webster]
   II . Un- is prefixed to nouns to express the absence of, or
    the contrary of, that which the noun signifies; as,
    unbelief, unfaith, unhealth, unrest, untruth, and the
    like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Compounds of this last class are given in full in their
      proper order in the Vocabulary.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unyielding
   adj 1: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
       determination"; "the most vocal and pertinacious of all
       the critics"; "a mind not gifted to discover truth but
       tenacious to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of
       opinion" [syn: {dogged}, {dour}, {persistent},
       {pertinacious}, {tenacious}, {unyielding}]
   2: resistant to physical force or pressure; "an unyielding head
     support"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top