Search result for

เร่า

(47 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่า-, *เร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่า[ADV] repeatedly, Thai definition: เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง
เร่า[ADV] tremblingly, See also: shiveringly, Example: หล่อนกรีดร้องโหยหวนสะบัดตัวดิ้นเร่าๆ แต่มือแข็งเหมือนคีมเหล็กของน้องสาวกดไว้กับพื้นจนไปไหนไม่ได้, Thai definition: สั่นระรัว
เร่าร้อน[V] be anxious, See also: be worried, Syn. รุ่มร้อน, Example: เขารู้สึกเร่าร้อนไปทั้งตัว ดังมีดวงไฟสุมฮืออยู่ในอก, Thai definition: กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร้าก. กระตุ้นเตือน เช่น เร้าอารมณ์
เร้าปลุกใจ เช่น พูดเร้าใจ.
เร้าว. ที่กระตุ้นเตือน เช่น สิ่งเร้า.
เร่า, เร่าว. สั่นระรัว, ไหวถี่ ๆ, เช่น ดิ้นเร่า ๆ, อาการที่ซอยเท้าถี่ ๆ ด้วยความโกรธเป็นต้น เช่น เต้นเร่า ๆ, เรื่อย ๆ ไม่หยุดเสียง เช่น นกกาเหว่าเร่าร้อง.
เร่าร้อนก. กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ.
รบเร้าจะเอาให้ได้ เช่น ลูกรบแม่ให้ซื้อตุ๊กตา.
ร้อนวิชาเร่าร้อนอยากจะแสดงวิชาความรู้พิเศษหรือคาถาอาคมจนผิดปรกติวิสัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It makes sex feel better, for God's sakes.ทำให้เซ็กซ์เร่าร้อนขึ้น ให้ตายสิ Pineapple Express (2008)
"These damn things are as hot as a stiff cock."ภาพพวกนี้เร่าร้อนนสำหรับผมเชียวล่ะ Julie & Julia (2009)
-Julia Child said, "Hot as a... "จูเลีย ชิลด์บอกว่า "เร่าร้อนเหมือน... Julie & Julia (2009)
There's a milf there, Sam. I just know it.ฉันอยากได้สาวรุ่นใหญ่เร่าร้อนนั่นนะแซม ฉันพึ่งรู้ It's a Terrible Life (2009)
And they sank into the throes fiery demonic passion.""ทั้งคู่ตกลงสู่ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" The Monster at the End of This Book (2009)
"Fiery demonic passion"?"ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" เนี่ยนะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
"Fiery demonic" whatever?ไอ้ "ห้วงอารมณ์เร่าร้อน" ที่ว่านั่นน่ะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
Although,apparently,I'm just a little bit hotter.ถึงแม้ว่าเห็นได้ชัดว่าฉันแค่ดูเร่าร้อนมากกว่านิดหน่อย Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
All I can offer you is good company, warm sun and lots of wild passion, because the truth is I think you're a breathtakingly beautiful woman.คือการเป็นเพื่อน แสงแดดที่อบอุ่น และอารมณ์ที่เร่าร้อน เพราะความจริงคือ คุณเป็นผู้หญิงที่สวยจนแทบหยุดหายใจ Chuck Versus the Beefcake (2009)
You're sweet as hell and adorable and scruffy with that little grey in your hair and that hot little nose.คุณมันปากหวาน และก็น่ารัก กับผมสีเทาของคุณ และจมูกเล็กๆ ที่แสนเร่าร้อนนั้น Shake and Fingerpop (2009)
You guys, stop it.ระหว่างการถ่ายภาพเร่าร้อน The Goodbye Gossip Girl (2009)
Scott. I'm Dan.-พระเจ้า เธอเร่าร้อนมั้ย? The Goodbye Gossip Girl (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite   FR: inciter ; stimuler ; exciter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiery[ADJ] เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid
passionate[ADJ] ตัณหาจัด, See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, Syn. ardent
red-hot[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง, See also: เร่าร้อน, โกรธ, Syn. ebullient
vehement[ADJ] เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
elann. ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
flame(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชติช่วง,ความเร่าร้อน
flame(vi) ลุกเป็นไฟ,ส่องแสงกล้า,บันดาลโทสะ,เร่าร้อน,ปะทุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top